Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Rezydencja podatkowa - objaśnienia MF

Emigracja podatkowa od lat jest jednym ze sposobów unikania nadmiernych obciążeń podatkowych nakładanych na osoby fizyczne w kraju ich rezydencji. Wiele krajów, również tych europejskich, oferuje swoim rezydentom podatkowym całkowitą wolność od podatku dochodowego albo bardzo atrakcyjne zasady obliczania należności podatkowych od osób fizycznych. Temat zmiany rezydencji podatkowej jest tym bardziej istotny w kontekście wprowadzania standardów opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju rezydencji za pośrednictwem tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. przepisy CFC), a także akcesoryjnych do nich systemów powszechnej wymiany informacji o osobach i ich majątku na terytorium Unii Europejskiej i krajów zrzeszonych w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (tzw. CRS – globalny standard wymiany informacji o rachunkach bankowych).

Emigracja podatkowa

W jaki sposób można utracić rezydencję podatkową Polski?

Objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. ws. rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Wiele państw oferuje swoim rezydentom podatkowym bardzo korzystne zasady opodatkowania dochodów osobistych. Ponieważ jednak fiskus bardzo niechętnie rozstaje się ze swoimi drogocennymi obywatelami, to „emigracja podatkowa” osoby fizycznej jest dużo bardziej skomplikowanym przedsięwzięciem, niż np. założenie spółki w jednym z państw, które takie korzystne rozwiązania proponują. Aby dokonać skutecznej relokacji do kraju o bardziej przyjaznym systemie podatkowym, nie wystarczy kupić tam dom bądź wynająć mieszkanie, ale konieczne jest również przestrzeganie szeregu zasad niezbędnych do tego, aby organy podatkowe nie były w stanie już dłużej traktować imigranta jako rezydenta Polski.

Relokacja

Gdzie warto zamieszkać, aby nie płacić podatku dochodowego?

Współcześnie obowiązującą zasadę powszechności opodatkowania można zamknąć w krótkiej maksymie: „jeśli coś się rusza, opodatkuj to. Jeśli dalej się rusza, nałóż na to ograniczenia administracyjne. Jeśli już się nie rusza – zacznij to subsydiować". Wysokie, wielopoziomowe obciążenia podatkowe do tego stopnia zrosły się ze współczesną koncepcją państwowości, że trudno sobie wyobrazić, jak kiedyś mogły istnieć państwa, które nie pobierały podatku dochodowego. Warto jednak pamiętać, że współczesny podatek dochodowy jest relatywnie młodą koncepcją, wprowadzoną w życie po raz pierwszy w 1798 r. i wciąż istnieje na świecie szereg miejsc, gdzie podatek dochodowy nie jest pobierany w odniesieniu do wszystkich bądź niektórych grup podmiotów.

Cypr

Rezydencja podatkowa Cypru

Dla osób, które cenią sobie poufność danych finansowych i nie chciałyby uczestniczyć w nowym standardzie inwigilacji, jednym z rozwiązań będzie przeniesienie się do kraju, w którym nie obowiązują przepisy CFC, wobec czego użyteczność ewentualnie przekazanych informacji o rachunkach jest jeszcze bardziej ograniczona niż w Polsce – np. na Cypr.

Malta

Rezydencja podatkowa Malty

Maltański system prawny umożliwia cudzoziemcom uzyskanie jednego z czterech rodzajów rezydencji podatkowych (temporary residence, ordinary residence, long-term residence i permanent residence). Wśród nich najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ordinary residence, czyli tzw. rezydencja zwykła. W ramach tzw. rezydencji zwykłej zagwarantowanych jest kilka niezwykle efektywnych przywilejów w dziedzinie opodatkowania majątku.

W celu uzyskania statusu ordinary resident, czyli tzw. zwykłego rezydenta podatkowego, należy spełnić kilka warunków i są to: zamiar przebywania powyżej 183 dni w roku na Malcie, wykazanie finansowej samodzielności (minimalny tygodniowy dochód rezydenta niepozostającego w związku małżeńskim ma wynosić 92,32 €), posiadanie adresu maltańskiego. Oznacza to, że do celów rezydencji podatkowej należy posiadać na własność lub wynajmować nieruchomość. W przypadku wynajmu nieruchomości, roczny wynajem powinien wynosić min. 9 600 €. Rezydencja podatkowa zwykła jest odnawiana co pięć lat. Jest to zwykle formalność i pozbawienie rezydencji może nastąpić tylko w przypadku złamania zasad rezydencji. Rozliczanie podatku w pierwszym roku podatkowym następuje w czerwcu roku następującego po roku, w którym otrzymano rezydencję zwykłą. Za kolejne lata rezydenci są zobowiązani do wpłaty przewidywanych zaliczek na podatek, w miesiącach kwietniu, sierpniu oraz grudniu kolejnego roku, których podstawą jest dochód osiągnięty za rok poprzedni.

Monako

Rezydencja podatkowa Monako

Dla zamożnych osób fizycznych i korporacji Monako to przede wszystkim korzyści związane z odpowiednio ukształtowanym systemem podatkowym, które swoją skalą przyćmiewają wszelkie walory turystyczne tego księstwa.

St. Kitts and Nevis

Jak uzyskać drugi paszport?

Kancelaria Prawna Skarbiec może pomóc w uzyskaniu obywatelstwa St. Kitts i Nevis.

2016-09-01 Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-05-14)

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Zmiana rezydencji podatkowej

Zmiana rezydencji podatkowej sposobem na inwigilację

Polscy rezydenci podatkowi podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że co do zasady w Polsce opodatkowany jest ich cały dochód, niezależnie od tego, w którym państwie został on osiągnięty. Nawet jeśli funkcjonujące umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania i inne zasady sprawiają, że dany dochód jest zasadniczo opodatkowany gdzie indziej, jego wysokość może mieć wpływ także na opodatkowanie w Polsce. To nie jedyny problem.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012