Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Zwrot podatku VAT

Reprezentacja przy zwrocie VAT

Polska pod względem tempa zwrotu podatku VAT znajduje się na szarym końcu państw badanych przez OECD. Podstawowy termin, w którym Urząd Skarbowy powinien zwrócić VAT, wynosi w naszym kraju aż 60 dni. Tymczasem we Francji i na Węgrzech 30 dni, w Wielkiej Brytanii i Irlandii zaledwie 10 dni, a w Estonii jedynie 5 dni roboczych.

 

Sprawne odzyskiwanie VAT
i reprezentacja przedsiębiorców w sporach z fiskusem

Kancelaria Prawna Skarbiec jest największą polską kancelarią specjalizującą się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych, co potwierdza magazyn Businessman. Wg Tygodnika Wprost twórca Kancelarii - mecenas Robert Nogacki, to jeden najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego. Od 10 lat pomagamy przedsiębiorcom w efektywnym odzyskiwaniu podatku VAT. Reprezentujemy firmy, których aktywa są bezprawnie przetrzymywane przez Urzędy Skarbowe, często z pominięciem fundamentalnych zasad postępowania. Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych, dochodzimy roszczeń, piętnujemy łamanie prawa i wskazujemy winnych. Dochodzimy praw przedsiębiorców w sprawach o odszkodowania z tytułu bezprawnego działania aparatu państwowego.

Jesteśmy stale obecni w wiodących mediach w Polsce, co umożliwia nam dotarcie do opinii publicznej i zadbanie o interesy klientów Kancelarii. Nie boimy się konfrontacji z aparatem państwowym, przedkładając dobro naszych klientów nad dobre relacje z urzędnikami.

Nasi eksperci dysponują wiedzą i doświadczeniem wynikającymi z wielu podobnych spraw z przeszłości. Dzięki temu skutecznie przeciwdziałamy samowoli urzędników i bezprawiu aparatu skarbowego.

Termin zwrotu podatku VAT

Co więcej, w praktyce, ustawowy termin jest bardzo często wydłużany, przez co przedsiębiorca może uzyskać zwrot VAT po wielu miesiącach, a w skrajnych przypadkach nawet po kilku latach. Polska zajmuje drugie – po Hiszpanii – miejsce pod względem ilości prowadzonych wobec przedsiębiorców działań weryfikujących, na które w większości składają się kontrole podatkowe dotyczące zasadności zwrotu VAT.

Od 2016 roku trwają wzmożone kontrole firm, prowadzących działalność w obszarach usług finansowych i ubezpieczeniowych, produkcji materiałów budowlanych i usług budowlanych, handlu elektroniką, handlu hurtowym pozostałym, paliw, motoryzacji, transportu i logistyki. To jednak nie oznacza, że przedsiębiorcy pozostałych branż mogą czuć się bezpieczni. Powyższa lista może zostać w każdej chwili rozszerzona.

Jeśli więc przedsiębiorca, działający w jednej z ww. branż złoży wraz z deklaracją wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, może spodziewać się przedłużenia terminu dokonania tego zwrotu i rozpoczęcie tzw. procedury weryfikacyjnej.

Organy podatkowe coraz częściej za nic mają zasadę neutralności. Wszczynając kontrolę prowadzą ją w kierunku niedokonania zwrotu, ulokowania środków na koncie Ministerstwa Finansów, a w efekcie wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe. Materiał dowodowy zbierany jest po to, by udowodnić podatnikowi świadome uczestnictwo w oszustwie podatkowym lub brak należytej staranności w doborze kontrahentów. Wszystko, by rzucić podejrzenie brania udziału w nielegalnym procederze mającym na celu wyłudzenie podatku. Dowody korzystne dla podatnika są często pomijane, natomiast nieprawidłowości uwypuklane w decyzjach i powtarzane wielokrotnie na kilku stronach rozstrzygnięcia. Sprawy w efekcie trafiają do sądów administracyjnych, a procesy toczą się latami.

Same kontrole i postępowania również przeciągają się w nieskończoność. W tym czasie zwrot VAT jest wstrzymywany, a podatnik nie ma pewności co do jego dokonania.

Bezprawne przetrzymywanie VAT
a wyroki NSA

Jak podaje Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 10 października 2013 roku, tylko w pierwszych 9 miesiącach 2013 r. z budżetu państwa wypłacono około 180.000.000,00 zł odsetek, z tytułu nieterminowego zwracania przedsiębiorcom podatku VAT. Budżet państwa finansuje się nienależnie przetrzymywanym podatkiem VAT, kosztem upośledzenia skuteczności aparatu fiskalnego i patologicznego wydłużania postępowań podatkowych. Jak podał Dziennik Polski na samo wyznaczenie terminu rozprawy w NSA czeka się średnio 2 lata. W 2013 roku NSA rozpatrzył 13 tys. 580 skarg, czyli o 2,5 tys. mniej niż zostało mu z poprzednich lat. A doszło ponad 17 tys. nowych. Tymczasem przedłużanie postępowań czasem wręcz decyduje o być albo nie być danego podmiotu. Nie rzadko skutkuje utratą płynności finansowej firmy, czego nie rekompensują odsetki ustawowe, ani wygrane po latach procesy sądowe. Prezes NSA - prof. Roman Hauser, twierdzi, że w ostatnich latach NSA uchylał średnio co czwarty zaskarżony wyrok. Jednak osoby odpowiedzialne za upadłości firm i likwidację miejsc pracy nie ponoszą żadnych konsekwencji.

Zakwestionowanie przez fiskusa naliczonego VAT-u najczęściej oznacza wieloinstancyjny spór z organami podatkowymi, który może ciągnąć się latami. Wg Dziennika Gazety Prawnej, podatnicy na rozstrzygnięcie sporu z izbami skarbowymi muszą czekać średnio 16 miesięcy. A są i tacy, którzy czekają ponad 2 lata.

Organy podatkowe za nic mają zasadę neutralności, na której opiera się obecny system podatku VAT w Unii Europejskiej. Wyraża się ona w prawie podatnika do odliczenia podatku naliczonego. Prawo to nie jest swego rodzaju ulgą czy przywilejem – stanowi ono element konstrukcyjny podatku VAT.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niejednokrotnie podkreślał wagę zasady neutralności w swoim orzecznictwie, które powieliły również sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. Podatnik nie może zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawionych przez dostawcę, jedynie z tej przyczyny, że dostawca dopuścił się naruszenia przepisów normujących podatek od wartości dodanej. W takiej sytuacji podatnik mógłby, zdaniem Trybunału, zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego, ale wyłącznie, gdyby organy podatkowe dowiodły, na podstawie obiektywnych okoliczności, iż wiedział on lub powinien był wiedzieć, że jego dostawca dopuścił się naruszenia przepisów o podatku od wartości dodanej. Powyższą interpretację powieliły w swym orzecznictwie sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Split payment

Zwrot podatku VAT a projekt podzielonej płatności

Ministerstwo Finansów proponuje kolejne zmiany legislacyjne, które mają doprowadzić do uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług w Polsce. W tym celu Minister Rozwoju i Finansów opublikował w dniu 12 maja 2017 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący wprowadzenie nowego mechanizmu split payment, czyli tzw. podzielonej płatności. Czy ten instrument rządu do walki z oszustwami może być zagrożeniem również dla uczciwych przedsiębiorców?

Split payment wkrótce w ustawie o VAT

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o VAT, który określa zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przez podatników podatku VAT.

Split payment, czyli jak uszczelnić lukę w VAT

Jednym z najnowszych pomysłów Ministra Rozwoju i Finansów jest wprowadzenie w Polsce mechanizmu split payment. Zaproponowane rozwiązanie ma być skutecznym narzędziem w walce z podatkowymi oszustami.

Rejestr VAT

Dlaczego fiskus wykreśla firmy w upadłości z rejestru VAT

Uszczelnianie systemu podatku VAT zatacza coraz szersze kręgi. Obowiązujące od 1 stycznia br. przepisy ustawy VAT zakładają m.in. wzmożoną weryfikację przedsiębiorców zgłaszających się do rejestru podatników VAT oraz już zarejestrowanych podatników.

Sądzisz, że nadal posiadasz przywilej bycia czynnym podatnikiem VAT? Być może od kliku miesięcy już nim nie jesteś

Status czynnego podatnika VAT uzyskujemy w momencie zarejestrowania przedsiębiorcy przez organ podatkowy do właściwego rejestru. Od tej chwili możemy dokonywać transakcji, potwierdzając je fakturami VAT oraz korzystając z przywileju pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony.

Karuzele podatkowe

Big data w walce z karuzelami VAT

Ministerstwo Finansów konsekwentnie walczy z oszustami VAT. Robi to różnymi narzędziami. Kolejnym ma być zespół doświadczonych programistów i analityków, tzw. big data. Ma on zwiększyć skuteczność wykrywania tzw. podatkowych karuzeli.

Zaostrzenie kar za fałszowanie faktur

Od 1 marca 2017 r. zaostrzono kary za fałszowanie faktur VAT. Przestępcom grozi nawet do 25 lat więzienia. Czy zaostrzenie kar będzie skutecznym orężem do walki z wyłudzeniami podatku VAT w Polsce?

Przedsiębiorca niczym zbrodniarz. Rzecz o wyłudzeniach VAT

Rząd uważa, że w ostatnich latach drastycznie wzrosła liczba wyłudzeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – szczególnie w odniesieniu do podatku od towarów i usług. Ostra reakcja rządu oznacza, że wyłudzanie VAT będzie bezwzględnie ścigane i surowo karane. Od 1 marca 2017 roku za fałszowanie faktur o wartości ponad 10 milionów złotych grozić będzie nawet 25 lat więzienia. Czy kontrowersyjne przepisy mogą doprowadzić do poszukiwania przez firmy możliwości przeniesienia swojej działalności poza granice Polski?

Karuzela dla dorosłych

Oszustwo podatkowe z wykorzystaniem znikającego podatnika – inaczej zwane także karuzelą podatkową, stanowi największy kaliber z grupy szeroko pojętych oszustw podatkowych. W związku ze zniesieniem barier handlowych pomiędzy krajami Beneluksu, istniejący problem został dostrzeżony już w 1980 roku. Pomimo, że od tamtego czasu minęło 35 lat, bezpieczne szacunki nie pozostawiają złudzeń. Kraje Unii Europejskiej tracą przez oszustwo łączną kwotę 80-100 mld EUR rocznie. Oficjalnej skali naruszeń nie poznamy, bowiem część przestępstw nigdy nie zostanie wykryta.

Michał Stępniak: Karuzela VAT w świetle orzecznictwa sądowego

Sposobów na szybkie wzbogacenie się jest tyle ile pomysłów. Najczęściej jeśli ma być szybko, musi też być nielegalnie. Zawsze, jeśli jest nielegalnie, jest też poszkodowany. Wszystkie te warunki spełnia tzw. karuzela VAT – praktyce, jest to po prostu wyłudzenie podatku VAT od uczciwego podatnika, za pośrednictwem mechanizmu karuzelowego (...)

Ofiarami wyłudzeń VAT są uczciwi biznesmeni

Rozmowa z mec. Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.

VAT odwrócony

mec. Robert Nogacki: Odwrócony VAT nie jest wolny od wad [publikacja w dzienniku "Rzeczpospolita"]

1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT. Zmiany w przepisach rozszerzają system odwróconego VAT na dodatkowe grupy towarów, w szczególności telefony komórkowe, gry komputerowe, konsole, laptopy, tablety oraz podobne urządzenia elektroniczne. Dodatkowo odwróconym obciążeniem objęte zostały także niektóre półwyroby z metali nieżelaznych — aluminium, cynk, cyna, ołów i nikiel oraz niektóre wyroby ze złota i srebra.

Nowe rozwiązania uszczelniające dotkną firmy budowlane

Wprowadzone w życie rozwiązania uszczelniające sprawiły, że przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane muszą się liczyć z kolejnymi problemami związanymi z rozliczaniem VAT.

Branża budowlana a optymalizacja podatku VAT

Na półmetku 2017 r. jedną z najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje związane z dynamiką zmian prawa podatkowego branż jest bez wątpienia branża budowlana. Pomimo tak istotnej roli, jaką przedsiębiorcy budowlani odgrywają w gospodarce narodowej, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ustawodawca podatkowy wciąż rzuca im kłody pod nogi.

Rejestracja podatników VAT

Czy zwolnienie z VAT jest opłacalne?

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe regulacje mają wprowadzać inne zasady dotyczące opodatkowania wynagrodzeń, przychodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych.

Nowe zasady rejestracji podatników VAT

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzone zmiany dotyczą zasad rejestracji podatników VAT. Ustawa określa m.in. przypadki, w jakich urząd podatkowy będzie mógł odmówić rejestracji podatnika.

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe

Rozszerzona kontrola krzyżowa – jakie uprawnienia ma urząd skarbowy?

Wprowadzone od 1 stycznia br. zmiany w ordynacji podatkowej zwiększyły zakres kontroli krzyżowych. Organ podatkowy zyskał możliwość kontroli całego łańcucha dostaw danego przedsiębiorcy. Jednak prowadzona kontrola nie może być nieograniczona.

Kontrole skarbowe a zwrot podatku VAT

Podatnik, u którego różnica między wartością podatku VAT należnego i naliczonego jest ujemna, może otrzymać zwrot środków na konto. Występując o zwrot, powinien jednak uzbroić się w cierpliwość – długie okresy przewidziane przez ustawę i kontrola, która niechybnie zostanie wszczęta, mogą sprawić, że na pieniądze trzeba będzie poczekać nawet kilka miesięcy dłużej niż przewiduje to ustawa, a w skrajnych przypadkach nawet kilka lat.

mec. Robert Nogacki, Kamil Mysłek: Zamiana postępowania na kontrolę nie opóźni zwrotu VAT [publikacja w dzienniku "Rzeczpospolita"]

Postanowienie przedłużające czas na zwrot VAT musi być związane z konkretnymi czynnościami, np. kontrolą. Jest ono wiążące tylko do czasu jej zakończenia. Wszczynając inną procedurę, organ powinien wydać nowy dokument.

Rozszerzone kontrole krzyżowe. Fiskus będzie sprawdzał wszystkich dostawców

Zmiany przepisów prawnych, wprowadzonych przez ustawodawcę 1 stycznia 2017 r. sprawiają, że organy skarbowe zostały wyposażone w jeszcze szersze uprawnienia dotyczące kontroli podatkowych przedsiębiorców niż dotychczas.

Zwrot VAT

Wstrzymane zwroty VAT

Czy system rządu uszczelniający system podatkowy się sprawdza? Wprawdzie luka w budżecie maleje, ale często kosztem przedsiębiorców. I to nie tylko tych nieuczciwych. Zwiększają się bowiem liczby kontroli i bezprawnie wstrzymywanych zwrotów VAT, zwłaszcza w branżach podwyższonego ryzyka. Skądś przecież muszą pochodzić środki na załatanie tak ogromnej dziury i spełnienie obietnic wyborczych.

Zwrot VAT a dysponowanie zwrotem

Urząd skarbowy musi poczekać z zaliczeniem nadwyżki podatku od towarów i usług na poczet zaległości podatnika bądź na poczet przyszłych zobowiązań do czasu, aż rozstrzygnie, czy jej zwrot rzeczywiście się należy.

Nadpłacony VAT – jak odzyskać?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy o podatku od towaru i usług przedsiębiorca, który wykazał w danym okresie rozliczeniowym wyższą kwotę podatku naliczonego od podatku należnego, może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku VAT na rachunek bankowy. Jednak nowelizacja ustawy z dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadziła nowe uregulowania dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku.

Nieodpłatne zniesienie współwłasności a opodatkowanie VAT

Umowne zniesienie współwłasności, polegające na podziale rzeczy wspólnej, ma charakter rozporządzenia tą rzeczą i prowadzi do uzyskania przez każdego ze współwłaścicieli wyłącznego prawa własności do nowej rzeczy, co na gruncie podatku od towarów i usług stanowi dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Jeżeli czynność ta ma charakter odpłatny, wyrażający się zastosowaniem dopłaty pieniężnej, to nieodpłatne zniesienie współwłasności rzeczy nie podlega opodatkowaniu VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Kamil Mysłek: Podatnik oszust przez domniemanie złej wiary [publikacja w magazynie "Fakty"]

Od dnia akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 r., Polska zobowiązana jest przestrzegać prawa unijnego. Oznacza to, że przepisy krajowe powinny być interpretowane z uwzględnieniem uregulowań wspólnotowych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W zakresie podatku od towarów i usług, interpretacja ta, powinna uwzględniać głównie Dyrektywy 112/2006/WE (w odniesieniu do stanu prawnego z 2011) oraz orzecznictwo TSUE, odnoszące się do tego aktu. Nie jest jednak tajemnicą, że w praktyce polskie organy podatkowe miewają duże trudności z wdrożeniem ww. zasad w swojej działalności. Występuje u nich swoisty konserwatyzm prawny, polegający na dawaniu prymatu polskiemu prawu. Konserwatyzm ten nasila się szczególnie w chwili wystąpienia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym i co ważne, działa na niekorzyść przedsiębiorcy.

Kamil Mysłek: Urzędniku! Trzymaj się przepisów o VAT!

Organy podatkowe dysponują różnymi instrumentami w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT. Mogą też, w myśl art. 273 dyrektywy 2006/112/WE, poza obowiązkami wymienionymi w tytule XI-tej dyrektywy, nakładać inne obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym. Zapominają jednak, że z tej samej dyrektywy wynika, iż sama weryfikacja prawidłowości rozliczeń musi odbywać się w ramach procedur, przewidzianych prawem krajowym

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012