Wyroby akcyzowe pod lupą Ministerstwa Finansów

Wyroby akcyzowe pod lupą Ministerstwa Finansów

2019-07-12

 

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych zmian w przepisach, które mają na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Tym razem na celownik bierze wyroby akcyzowe. Czego mają dotyczyć planowane zmiany oraz czy podatnicy mają się czego obawiać?

 

Preparaty smarowe z nowymi stawkami

 

Planowane zmiany przepisów mają dotyczyć trzech rodzajów wyrobów:

  • preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403, np. oleje smarowe wykorzystywane w silnikach samochodów osobowych i ciężarowych, oleje przekładniowe;
  • olejów opałowych, w tym także innych wyrobów energetycznych, które stanowią paliwa opałowe, np. propan lub oleje opałowe lekkie, średnie i ciężkie;
  • towarów klasyfikowanych do pozycji CN 2711 oraz 2901, np. gaz ziemny w stanie skroplonym, acetylen.

Jednak to obrót preparatami smarowymi przejdzie największą metamorfozę. Zmiana dotyczyć będzie sposobu klasyfikacji niektórych z tych wyrobów. Ze względu na wątpliwości klasyfikacyjne dotyczące preparatów smarowych o kodach CN 2710 oraz CN 3403 Ministerstwo Finansów postanowiło objąć je jednakowymi regulacjami.

Podczas gdy dla wyrobów o kodzie CN 2710 nic się nie zmieni, preparaty oznaczone kodem CN 3403 będą musiały się dostosować do nowych reguł. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze do takich wyrobów będzie trzeba stosować pozytywną stawkę akcyzy o wysokości 1 180 zł/1000 litrów. Po drugie powstanie obowiązek raportowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i innych z udziałem preparatów smarowych.

Planowane zmiany przewidują także możliwość zastosowania zwolnienia od akcyzy. Jednak na ten moment Ministerstwo Finansów nie zaprezentowało żadnego konkretnego rozwiązania w tym zakresie. Spekuluje się, że mechanizm przewidywanego zwolnienia będzie analogiczny do tego, który funkcjonuje dla wyrobów o kodzie CN 2710. Jeśli taki scenariusz się sprawdzi, preparaty smarowe zostaną zwolnione od akcyzy tylko wtedy, gdy będą przeznaczone do innych celów niż cele opałowe i napędowe.

Ponadto, aby zwolnienie mogło wejść w życie, będą musiały zostać dopełnione obowiązki formalne. Należy do nich zaliczyć m.in. dostarczenie dokumentu dostawy oraz prowadzenie właściwej ewidencji.

 

Na uszczelnianiu systemu stracą podatnicy

 

Podmiotami, które najmocniej odczują wprowadzenie w życie planowanych zmian, będą sami podatnicy. Podciągnięcie preparatów smarowych o kodzie CN 3403 do reguł przewidzianych dla wyrobów o kodzie CN 2710 stanowi kolosalną zmianę, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie preparaty te korzystają z zerowej stawki akcyzy i to bez konieczności dopełniania dodatkowych formalności.

Podatnicy zostaną więc obarczeni obowiązkiem spełniania dodatkowych formalności, jeśli zdecydują się nabywać wyroby krajowe. Natomiast w przypadku transakcji zagranicznych także odczują wzrost kosztów. Jednak jeśli podatnik nie zdecyduje się rozszerzyć obowiązków formalnych w ramach nabyć krajowych, również zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

 

Wyroby akcyzowe – oleje opałowe i LPG

 

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nowy system obrotu olejami opałowymi, który ma zacząć funkcjonować już 1 września 2019 r., a efektywne działanie rozpocząć od 1 stycznia 2020 r. Ten czteromiesięczny okres przejściowy ma dać podmiotom niezbędny czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

System przewiduje m.in. wprowadzenie statusu „używającego podmiotu olejowego”, co w praktyce oznacza podmiot, który wykorzystuje ten wyrób do celów grzewczych. Według nowych zasad każdy, kto ma ten status, będzie mógł skorzystać z niższej stawki akcyzy. Jednak w tym celu będzie musiał dokonać właściwej rejestracji dla celów akcyzy.

Zmiany dotyczą także wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 2711 oraz 2901, w tym przede wszystkim gazu LPG. Najważniejszym novum jest podciągnięcie tych towarów pod system rejestracji i monitorowania przewozu towarów (SENT).

Dla podmiotów, które nabywają tak sklasyfikowane wyroby, oznacza to nic innego, jak powstanie kolejnych uciążliwych formalności. Ponadto w przypadku ich nierzetelnego wypełniania, podmiotowi grożą wysokie kary finansowe. Istnieje jednak furtka pozwalająca uniknąć niekorzystne konsekwencje wprowadzenia nowych przepisów.

Resort finansów przewidział możliwość wyłączenia z obowiązku rejestracji w SENT w trzech przypadkach:

  • po pierwsze, jeśli towary zaklasyfikowane do tych pozycji są objęte procedurą wywozu, powrotnego wywozu, tranzytu, przetwarzania, składowania albo odprawy czasowej;
  • po drugie, jeśli te towary są przemieszczane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy;
  • po trzecie, jeśli te towary są przewożone w opakowaniach jednostkowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 11 kilogramów lub maksymalnej pojemności 23 litrów.

 

Kolejne obciążenie podatników

 

Część planowanych przez Ministerstwo Finansów zmian ma wejść w życie już od 1 września 2019 r. Dla podatników oznacza to jedno – powstanie kolejnych obowiązków formalnych oraz wzrost kosztów dokonywanych transakcji.

Tego wrażenia nie są w stanie zamazać nawet iluzoryczne korzyści w postaci uzyskania statusu używającego oleju opałowego, który wpłynie na zmniejszenie stawki akcyzy, czy też możliwość uniknięcia rejestracji w systemie rejestracji i monitorowania przewozu towarów dla podmiotów, które spełniają ściśle określone wymagania.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec