Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Usługi prawne w formie abonamentu dla każdego przedsiębiorcy

Nie każdy przedsiębiorca może sobie pozwolić na stworzenie własnego działu prawnego w firmie. Dla wielu właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych i członków zarządów małych spółek kapitałowych, choćby zatrudnienie dedykowanego prawnika jest nadmiernym obciążeniem finansowym. Nie zawsze również taka forma korzystania z pomocy prawnej jest uzasadniona merytorycznie i ekonomicznie. Jednak prowadzenie biznesu bez żadnego wsparcia prawnego lub w oparciu o doraźne doradztwo – wyłącznie w sytuacjach wymagających konsultacji radcy prawnego lub adwokata, jest ryzykowne i często następuje zbyt późno.

 

Stałe doradztwo prawne – biznesowa konieczność

Bez względu na okoliczności, wszystkim przedsiębiorcom, którzy nie mają ciągłego dostępu do wiedzy prawniczej, Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwość skorzystania ze stałego wsparcia i doradztwa prawnego w formie abonamentu, oferując dostęp do usług prawnych zarezerwowanych do tej pory wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw.

 

Zalety doradztwa prawnego w formie abonamentu w Kancelarii Prawnej Skarbiec:

  • dedykowany radca prawny lub adwokat;
  • priorytetowa obsługa spraw;
  • bezpośredni kontakt z dedykowanym prawnikiem w dni robocze oraz (w uzasadnionych przypadkach) w soboty i święta;
  • konsultacje ad hoc bez konieczności umawiania się przez Sekretariat Kancelarii;
  • dowolna forma konsultacji prawnych nawet tego samego dnia – telefonicznie, osobiście, online;
  • możliwość umocowania dedykowanego prawnika na podstawie pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego;
  • zastępstwo prawne i procesowe na miejscu oraz w terenie;
  • ustanowienie substytucji w razie kolizji terminów;
  • nadzór nad realizowanymi zleceniami sprawowany przez jednego ze wspólników Kancelarii.

 

Ryzyko zdarzeń gospodarczych, a wsparcie prawne

Powierzenie obsługi prawnej przedsiębiorstwa doświadczonym radcom prawnym lub adwokatom Kancelarii Prawnej Skarbiec gwarantuje, przede wszystkim, ważność zdarzeń gospodarczych z udziałem spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej. W sposób znaczący minimalizuje także ryzyko prawne prowadzenia działalności i, w pewnych okolicznościach, może uchronić osoby fizyczne przed konsekwencjami ich działań na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu Karnego czy Kodeksu cywilnego.

Chronimy naszych Klientów przed szkodliwymi działaniami konkurencji, reprezentujemy Ich w sporach z kontrahentami w sprawach gospodarczych i cywilnych na wszystkich polach i we wszystkich instancjach. Jesteśmy nie tylko doradcami prawnymi. Sami również prowadzimy własne przedsiębiorstwa sprawując nad nimi kontrolę i reprezentując je na zewnątrz.

 

Koszt obsługi prawnej w formie abonamentu zaczyna się już od 1 000 złotych netto miesięcznie i obejmuje wszystkie powyżej wymienione usługi.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Proponowane zmiany w prawie restrukturyzacyjnym
i upadłościowym - dyrektywa drugiej szansy
dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością

Proponowane zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym - dyrektywa drugiej szansy dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło 4 lipca 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Prawo upadłościowe. Celem nowelizacji jest implementacja do polskiego systemu prawnego tzw. dyrektywy drugiej szansy, czyli dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1023 zawierającej regulacje z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej, niewypłacalności, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwala ona na wstrzymywanie czynności egzekucyjnych i na zatwierdzenie układu pomimo sprzeciwu grupy wierzycieli. Z katalogu postępowań restrukturyzacyjnych zostanie wyjęte postępowanie sanacyjne.

Nowe prawo grup spółek. Rząd tworzy reguły funkcjonowania holdingów i koncernów spółek kapitałowych

Nowe prawo grup spółek. Rząd tworzy reguły funkcjonowania holdingów i koncernów spółek kapitałowych

Już wkrótce – 13 października 2022 roku, wejdzie w życie nowelizacja prawa spółek handlowych, wprowadzająca nowe regulacje dotyczące grup kapitałowych – holdingów i koncernów. Przedmiotem najważniejszych zmian są przepisy regulujące funkcjonowanie grup spółek, dominujących i zależnych, oraz zasady zarządzania i nadzoru nad nimi. Zmiany dotyczą również spółek kapitałowych ogółem, przewidując szczególne wzmocnienie pozycji rad nadzorczych czy precyzując zasady kadencyjności członków zarządu. Ustawa modyfikuje też podstawy wymiaru składki zdrowotnej niektórych podmiotów. Już wkrótce do nowych przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych zmienionych nowelizacją ustaw swoją działalność dostosować będą musieli przedsiębiorcy.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki. Kiedy jest właściwy czas na zgłoszenie upadłości?

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki. Kiedy jest właściwy czas na zgłoszenie upadłości?

W przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki z o.o. lub akcyjnej za jej zaległości podatkowe całym swoim majątkiem odpowiadają członkowie zarządu, jeśli w zawiniony sposób, we właściwym czasie, nie zgłoszą wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, lub nie zostanie otwarte postępowanie restukturyzacyjne, lub nie nastąpi zatwierdzenie układu. Prezesi i inni członkowie zarządów spółek zadają sobie pytanie – kiedy jest ten „właściwy czas” na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości i uwolnienie się od odpowiedzialności majątkowej za długi przedsiębiorstwa?

Zmiany w przepisach o zatorach płatniczych

Zmiany w przepisach o zatorach płatniczych

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych funkcjonuje już od 2013 r. Wiąże się ona z szeregiem obowiązków dla przedsiębiorców, które mają na celu zminimalizowanie opóźnień w płatnościach za transakcje handlowe oraz zapobieżenie sytuacjom wykorzystywania przewagi negocjacyjnej i stosowania długich terminów płatności wobec małych i średnich przedsiębiorców. Istotnym elementem ustawy jest obowiązek sprawozdawczy - o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące raportowania oraz komplikacje wynikające ze zbierania danych, ustawodawca zdecydował się przedstawić projekt zmian do tej ustawy, przewidujący znaczne uproszczenia w raportowaniu.

Uzyskanie wpisu w KRS. Czy postępowanie przed sądem rejestrowym to zwykła formalność?

Uzyskanie wpisu w KRS. Czy postępowanie przed sądem rejestrowym to zwykła formalność?

Co może sąd rejestrowy w ramach postępowania w sprawie wpisu dotyczącego spółki? Czy jego kognicja ogranicza się jedynie do badania dokumentów? A może ma prawo zbadać, czy zgromadzenie wspólników, podczas którego podpisano dokumenty, zostało zwołane prawidłowo?

Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

Likwidacja spółki handlowej krok po kroku

Nieustanne zmiany przepisów powodują, że trudno mówić o stabilności i pewności prawa. Świadomi tego przedsiębiorcy, nie chcąc paść ofiarą niekorzystnych zmian, nie przywiązują się już do wybranej formy prowadzenia działalności i dokonują adekwatnych zmian, a w skrajnych przypadkach zamykają firmę. Nie tylko likwidacja przedsiębiorstwa, ale i sama zmiana jego formy prawnej wymagają dopełnienia szeregu formalności związanych z zamknięciem jednej firmy przed uruchomieniem drugiej, a szczególny ich katalog przewidziano dla procesu likwidacji spółek handlowych. Jak przebiega proces likwidacji i jakich obowiązków należy dochować?

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012