Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Przestępstwa białych kołnierzyków

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje kompleksowe wsparcie dla osób i instytucji znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniami o rzekome popełnienie przestępstw przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi także osobom zagrożonym odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych (tzw. przestępczość „białych kołnierzyków", White Collar Crimes).

 

White Collar Crimes"
– przestępstwa białych kołnierzyków

Opierając się na doświadczeniu i wiedzy odnośnie mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego, w zakresie „White Collar Crimes" Kancelaria Prawna Skarbiec służy profesjonalnym wsparciem m.in. dla osób posądzanych o rzekome uczestnictwo w procederze:

  • tzw. prania brudnych pieniędzy;
  • manipulacji instrumentami finansowymi;
  • ujawnienia albo wykorzystania informacji poufnych odnośnie emitentów i/lub instrumentów finansowych;
  • prowadzenia działalności w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia;
  • ujawnienia lub wykorzystania w obrocie papierami wartościowymi informacji stanowiących tajemnicę zawodową;
  • publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzenia prospektu emisyjnego, złożenia zawiadomienia obejmującego memorandum informacyjne albo udostępnienia takiego dokumentu do publicznej wiadomości lub do wiadomości zainteresowanych inwestorów.

W celu kompleksowego zarządzania sytuacjami kryzysowymi Kancelaria Prawna Skarbiec współpracuje z wiodącymi firmami public relations na rynku.

Nie zajmuje się świadczeniem usług mających na celu ułatwienie popełnienia przestępstw, usług przyczyniających się do tzw. prania brudnych pieniędzy, ani nie zajmuje się udzielaniem porad odnośnie możliwości uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać dokonany w przyszłości.

Z myślą o osobach zajmujących stanowiska kierownicze w organach spółek, które prowadzą swoje interesy w branżach podwyższonego ryzyka związanych z paliwem, papierami wartościowymi, bankowością, przetargami publicznymi etc., Kancelaria Prawna Skarbiec stworzyła ofertę reprezentacji procesowej w sprawach karnych z tego zakresu. Jest to unikatowy produkt, ponieważ niezwykle trudno znaleźć na polskim rynku kancelarię prawną, dysponującą wystarczającym i stosownym do oczekiwań klientów doświadczeniem w prowadzeniu dużych, wielowątkowych i wieloosobowych spraw karnych gospodarczych. Kancelaria Prawna Skarbiec nie tylko takim doświadczeniem dysponuje, ale (co bardzo istotne) jest Kancelarią, która ma już na koncie sukcesy w prowadzeniu tego typu spraw.

Usługa „White Collar Crimes"

W ramach usługi oferujemy pełną reprezentację we wszystkich rodzajach postępowań prokuratorskich i sądowych na wszystkich etapach sprawy. W szczególności służymy pomocą w analizie zebranego materiału dowodowego oraz jego ocenie pod kątem rzetelności i przydatności w związku z postawionymi zarzutami. Na tej podstawie m.in. opracowujemy strategie obrony. Dodatkowo, dzięki współpracy z Profesjonalnym Wywiadem Gospodarczym Skarbiec, nasza usługa jest wzbogacana o ofertę z zakresu zbierania materiałów dowodowych, śledztw i obserwacji czy specjalistycznych usług detektywistycznych.

Ponadto, mając na uwadze najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, oferujemy swoją pomoc w całym postępowaniu przygotowawczym, a w szczególności w przygotowaniu klienta do udziału w czynności postawienia zarzutów i złożenia wyjaśnień. Również na etapie postępowania sądowego Kancelaria świadczy swoją pomoc, skutecznie eliminując napotykane zagrożenia oraz nadzorując postępowanie dowodowe.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Wyższe kary dla firm

Wyższe kary dla firm – 30 mln zł i likwidacja przedsiębiorstwa

Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło nowy projekt ustawy nakładający na podmioty zbiorowe surowe kary za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Wykrycie nieprawidłowości w przedsiębiorstwie może wkrótce skutkować nie tylko wysokimi karami finansowymi, ale także jego likwidacją oraz przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Państwa – czyli nacjonalizacją.

Przestępstwa białych kołnierzyków
– czyli złap mnie jeśli potrafisz?

Od wielu lat, bez względu na opcję polityczną, rządzący próbują ograniczać szarą strefę i walczyć z przestępczością. Oczkiem w głowie kolejnych ekip, a w ślad za tym zmieniających się służb, są tzw. white collar crime (tł.: „przestępstwa białych kołnierzyków”). Jest to pokłosie ubywających z sektorafinansów publicznych pieniędzy z takich intratnych branż jak paliwowa, energetyczna czy bankowa, które szerokim strumieniem omijają skarb państwa. Szeroko rozumiana władza, mając do dyspozycji organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, podejmuje z zasady nierówną walkę, by uleczyć nasz system prawny z toczących go przypadłości. A kuracja jest potrzebna nie tylko państwu, ale także zamożnym, prywatnym przedsiębiorcom, często bezradnym wobec nieuczciwości swojej kadry menadżerskiej.

Więcej w artykule Przestępstwa białych kołnierzyków Autorzy: mec. Bartosz Krysztofiak, mec. Robert Nogacki

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012