Działalność pro publico bono

 

Kancelaria Prawna Skarbiec angażuje się w działania pro publico bono. Podejmujemy różne aktywności związane zarówno ze świadczeniem nieodpłatnych usług wybranym organizacjom pożytku publicznego, jak i poprzez wsparcie merytoryczne, edukację, działania popularyzatorskie oraz finansową pomoc charytatywną. Poniżej przedstawiamy podsumowanie informacji na temat działań pro publico bono realizowanych przez Kancelarię w ostatnich latach.

 

Działalność publicystyczna

 

Mec. Robert Nogacki aktywnie działa na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat doradztwa strategicznego zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych. Nasze wsparcie ma charakter stały i polega przede wszystkim na zaangażowaniu i pomocy merytorycznej. Właściciel Kancelarii jest także autorem licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych oraz prawnych, które pojawiają się w największych polskich tytułach – w samym 2013 roku opublikowaliśmy blisko 2000 materiałów. Czytaj »

 

Konsultacje społeczne projektów ustaw

 

Chcemy mieć wpływ na tworzone w naszym kraju regulacje i bezpieczeństwo prawne naszych klientów, dlatego aktywnie uczestniczymy w konsultacjach społecznych projektów ustaw dotyczących rozmaitych gałęzi prawa. Analizujemy proponowane zapisy, wyrażamy konstruktywne uwagi i sugestie co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań.

Naszym celem jest poprawa jakości decyzji i legislacji. Wierzymy, że wysłuchanie racji różnych stron pozwala wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy uwzględniać zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy wierni zasadzie, że konsultacje powinny służyć artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów.

Dotychczas złożone pisma w ramach konsultacji społecznych:

  1. Dot. o zmianie ustawy ‑ Kodeks postępowania administracyjnego, Sygn. DPA-I.455.5.2021
  2. Dot. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Sygn. DLPK-I.408.2.2020

 

Działalność pro publico bono

 

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”

Forma pomocy: darowizny na cele statutowe w latach 2015-2017.

Uważamy, że pomoc jest skuteczna wtedy, gdy jest konkretna. Dlatego udzielamy konkretnego wsparcia finansowego tym, którzy najbardziej go potrzebują. Na cele statutowe Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium” przekazaliśmy łączną kwotę w wysokości 87 tys. PLN. Środki zostały przeznaczone na specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne dla podopiecznych placówki oraz na stworzenie systemu informatycznego wspomagającego codzienne funkcjonowanie Stowarzyszenia.

 

Fundacja „Iskierka”

Forma pomocy: darowizna na leczenie chorób nowotworowych w 2022 roku.

Wraz z Fundacją „Iskierka” i „Się Pomaga” pomagamy oswajać raka i wspieramy leczenie dzieci zmagających się z tą cywilizacyjną chorobą. Finansowanie leczenia, wsparcia psychologicznego i rehabilitacji jest kluczowe dla podopiecznych Fundacji i często ratuje życie. Wobec takich potrzeb, nie możemy pozostać obojętni.

 

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Forma pomocy: darowizny na cele statutowe w roku 2016.

W trosce o zapewnienie odpowiednich warunków bytowych podopiecznych Hospicjum oraz z uwagi na duże znaczenie społeczne tej organizacji, kierując się głęboką empatią Grupa Skarbiec udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 15 tys. PLN. Pomoc trafiła do dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.

 

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Forma pomocy: darowizna na cele statutowe w roku 2016.

Wierzymy w przekaz Fundacji: „Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka…..” Choć nie o pieniądze tu chodzi, to jednak bez nich pomoc małym podopiecznym Fundacji nie byłaby możliwa. Dlatego dołożyliśmy naszą małą cegiełkę w postaci 15 000 zł, które zostały przeznaczone na opiekę nad dziećmi cierpiącymi na schorzenia centralnego układu nerwowego, złożone wady rozwojowe, choroby układu krążenia, choroby metaboliczne czy choroby nowotworowe.

 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Forma pomocy: darowizny na cele statutowe w roku 2015.

Zapewnienie troskliwego i bezpiecznego domu dla opuszczonych i osieroconych dzieci to nie lada wyzwanie, przed którym już od 1984 roku stoi polski oddział międzynarodowej fundacji SOS Children’s Villages, obecnej w 137 krajach świata. To co udało się przez ten czas osiągnąć jest imponujące i cieszymy się, że mieliśmy w tym swój mały udział.

 

Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta

Forma pomocy: darowizny na cele statutowe w latach 2014- 2016.

Łącznie 18 000 zł przekazane na działania Fundacji trafiły do potrzebujących zmagających się z bezdomnością, niepełnosprawnością czy przewlekłymi chorobami. Los takich osób nie jest nam obojętny, dlatego wspieramy działania Fundacji finansowo i kibicujemy wszystkim wolontariuszom i podopiecznym placówki.

 

Stowarzyszenie WGI Wierzyciele

Forma pomocy: wsparcie merytoryczne, niepieniężne w latach 2013-2016.

Od wielu lat Właściciel Kancelarii zaangażowany jest w doradztwo związane z rynkiem kapitałowym. Z tytułu swoich działań na rzecz ochrony interesów inwestorów indywidualnych, mec. Robert Nogacki otrzymał honorowe członkostwo Stowarzyszenia WGI Wierzyciele, które skupia osoby poszkodowane w największej upadłości domu maklerskiego w historii polskiego rynku kapitałowego. Czytaj »

 

Reprezentowanie pokrzywdzonych przedsiębiorców

Stajemy po stronie przedsiębiorców. Również wtedy, gdy pozbawieni środków pozostają bezradni wobec machinalnie działających organów państwa. Profesjonalna reprezentacja prawna przed organami skarbowymi i sądami to jedyna racjonalna droga dochodzenia sprawiedliwych rozstrzygnięć. Czytaj »

 

Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego

Forma pomocy: niepieniężne w latach 2013-2016.

Kancelaria mec. Nogackiego udziela również bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych. W tym roku po raz trzeci uczestniczyła w evencie „Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego” dla mieszkańców Warszawy i okolic.

 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”

Forma pomocy: darowizna na cele statutowe w roku 2015.

Z ogromną przyjemnością dołączyliśmy do grona darczyńców Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Mar-kot”, które kontynuuje działalność charytatywną zapoczątkowaną przez Ś.P. Marka Kotańskiego. Dzięki przekazanej darowiźnie mogliśmy pomóc ludziom pozbawionym dachu nad głową i tym wszystkim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, a którzy znajdują prawdziwy dom dzięki działalności placówki.

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Forma pomocy: wsparcie finansowe jednej akcji fundacji oraz comiesięczne składki w latach 2013-2015, ponadto wsparcie merytoryczne, niepieniężne w latach 2013-2016.

Kancelaria aktywnie działa również na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, któremu wielokrotnie udzielała wsparcia merytorycznego, uczestnicząc m.in. w przygotowaniu projektów umów adopcyjnych oraz nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

 

Fundacja im. Brata Alberta

Forma pomocy: darowizny na cele statutowe w roku 2013.

Fundacja im. Brata Alberta, niosąca pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie, została beneficjentem programu pomocowego naszej Kancelarii w 2013 roku. Sposób i zaangażowanie z jakim Fundacja wspiera swoich podopiecznych w rozwoju, aktywizuje ich i integruje zasługuje na najwyższe uznanie.

 

Inne organizacje i przedsięwzięcia

 

Kancelaria Prawna Skarbiec udziela stałej pomocy polegającej na wsparciu finansowym oraz merytorycznym następującym organizacjom oraz instytucjom: Otoz Animals, Liga Ochrony Przyrody, Fundacja Niechciane i Zapomniane SOS dla Zwierząt, Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta, Mar-Kot oraz SOS wioski dziecięce.

Kancelaria Prawna Skarbiec przekazała również darowiznę na budowę kościoła dla Parafii pw. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Adamowiźnie oraz darowiznę dla parafii rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu w Warszawie.