Korzystne formy opodatkowania dochodów

Korzystne formy opodatkowania dochodów

2009-11-20

 

Wybór korzystnej formy opodatkowania danej inwestycji wymaga przede wszystkim ustalenia, co ma stanowić przedmiot inwestycji i jaka ma być jej skala. W przypadku inwestycji kapitałowych na niewielką skalę, podejmowanych przez indywidualnych inwestorów, powszechnie reklamowane są takie rozwiązania jak fundusze i polisy inwestycyjne.

W przypadku inwestorów instytucjonalnych bądź większych inwestorów indywidualnych często rekomenduje się powołanie własnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego w Polsce, bądź spółki typu Société d’investissement à capital variable w Luksemburgu. Jednakże wszystkie ww. rozwiązania mają oczywistą wadę w postaci konieczności przekazania kapitału pod kontrolę instytucji finansowych, których usługi często są bardzo kosztowne i nie zawsze efektywne.

Do niedawna w korzystnej sytuacji znajdowali się posiadacze certyfikatów w FIZ-ach i akcji w spółkach SICAV, ale po pierwsze kapitał raz wprowadzony do FIZ-u trudno z niego wypłacić bez podatku dochodowego, a po drugie od niedawna fundusze tego typu nie są już podmiotowo zwolnione z CIT.

W przypadku osób bardzo zamożnych warto rozważyć zmianę rezydencji podatkowej. Najwyższy poziom pod względem jakości życia i otoczenia podatkowego zaoferować może Monako, ale inne kierunki, które warto rozważyć to również Malta, Andora bądź większość kantonów Konfederacji Szwajcarskiej (przy założeniu, że uda się zawrzeć porozumienie podatkowe, tzw. Pauschalbesteuerung, z miejscową administracją).

 

Międzynarodowe planowanie finansowe

 

Główny obszar działalności Kancelarii Prawnej Skarbiec stanowi międzynarodowe planowanie finansowe. Tworzymy „szyte na miarę” konstrukcje prawne, które umożliwiają naszym klientom korzystne opodatkowanie dochodów, ochronę majątku przed ryzykiem roszczeń osób trzecich, zachowanie prywatności, planowanie spadkowe, czy też pozyskiwanie kapitału za pomocą offshorowych wehikułów korporacyjnych. Klientom, którzy korzystają z usług Kancelarii Prawnej Skarbiec oferujemy również możliwość kontaktu z najlepszymi, zagranicznymi specjalistami od private bankingu oraz asset management.

Kancelaria Prawna Skarbiec może pomóc w podjęciu działalności gospodarczej w prawie czterdziestu państwach na świecie, znanych z przyjaznych inwestorom systemów prawnych.

Rodzaje usług w ofercie Kancelarii Prawnej Skarbiec:

 

Polskie spółki stosują korzystne formy opodatkowania dochodów

 

Przez długi czas rozwiązania podatkowe z wykorzystaniem systemów prawnych innych państw dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym dokonał analizy rozwiązań stosowanych przez znanych inwestorów giełdowych, korzystając z publicznie dostępnych źródeł w postaci m.in. raportów bieżących spółek giełdowych oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak wynika z poniższej analizy, do wehikułów korporacyjnych najczęściej używanych przez biznesmenów polskich bądź inwestujących w Polsce, należą spółki kapitałowe z siedzibą na Cyprze bądź w Holandii, a pośrednio – również fundacje w Liechtensteinie. W pojedynczych wypadkach, znaczne pakiety akcji polskich spółek giełdowych bywają również kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio m.in. przez spółki zlokalizowane na Wyspach Dziewiczych, Kajmanach, w Luksemburgu czy Panamie.

 

Wariant „cypryjski”

 

Do rozwiązań najbardziej popularnych wśród inwestorów giełdowych należy tworzenie spółek holdingowych na Cyprze. Zastosowanie spółki z siedzibą na Cyprze w charakterze podmiotu holdingowego to rozwiązanie stosunkowo proste i bezpieczne. Jednocześnie wiąże się z realnymi korzyściami: dochody spółek cypryjskich z obrotu papierami wartościowymi są zwolnione z podatku dochodowego. Dywidendy wypłacane przez zagraniczną spółkę na rzecz spółki cypryjskiej mogą być w pewnych okolicznościach zwolnione na Cyprze od podatku dochodowego. Również dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim wspólnikom nie podlegają opodatkowaniu na Cyprze. Stawka podatku dochodowego, wynosząca 10%, jest najniższa w Europie. Ponadto umiejętnie stosując umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w pewnych okolicznościach dochód osiągnięty przez spółkę cypryjską można alokować z Cypru na Seszele, gdzie spółka nie zapłaci 10% podatku dochodowego, ale 1,5%.

Wskazując najbardziej znaczące przykłady wykorzystania spółek cypryjskich w charakterze akcjonariuszy polskich spółek giełdowych, można wspomnieć wart 599,41 mln zł pakiet akcji Multimedia Polska S.A., który posiada cypryjska spółka TRI Media Holdings Ltd oraz wart 380,13 mln zł pakiet akcji Zakładów Tłuszczowych Kruszwica S.A., który kontroluje Windstorm Trading & Investments Limited, zawiązana na Cyprze spółka łączona z osobą Jerzego Staraka. Natomiast Namsen Limited z siedzibą w Nikozji, którego właścicielem jest Andrey Verevsky – założyciel i prezes rady dyrektorów Kernel Holding S.A. – posiada wart ok. 1,64 mld zł parkiet akcji Kernel Holding.

Wskazując tylko kilka z licznych innych przykładów cypryjskich spółek holdingowych, które kontrolują znaczne pakiety polskich spółek giełdowych:

  • 28,15% akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (warte 11,22 mln zł) kontroluje Midston Developments Limited z siedzibą w Nikozji, zaś kolejne 7,38% kontroluje Richie Holding Ltd, również z siedzibą w Nikozji na Cyprze,
  • Invar & Biuro System S.A., który prowadzi działalność w zakresie dystrybucji produktów multimedialnych oraz urządzeń elektronicznych, posiadał aż trzech znacznych udziałowców z siedzibami rejestrowymi na Cyprze: Postino Holdings Limited z siedzibą w Limassol, St. Gallen Holdings Limited z siedzibą w Nikozji oraz Lausanne Investments Limited z siedzibą w Limassol (aktualnie pakiet powyżej 5% posiada już tylko Postino Holdings Limited),
  • Sidegrove Holdings Limited posiada 8,30% akcji Amica Wronki SA (pakiet wyceniany aktualnie na 8,89 mln zł),
  • cypryjska Dekra Holdings Limited posiada 9,99% akcji Kredyt Inkasso S.A.

Biorąc pod uwagę znaczące zmiany legislacyjne w ostatnich latach, obejmujące w szczególności nowelizację polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, rekomendowana jest weryfikacja pod kątem podatkowym dotychczas utworzonych struktur, jak również konsultacja z kompetentnym doradcą planowanych przedsięwzięć.

 

Fundacja prywatna w Liechtensteinie

 

Część inwestorów giełdowych decyduje się również na wykorzystanie bardziej kompleksowych strategii, polegających np. na połączeniu spółki na Cyprze z fundacją prywatną z siedzibą w Liechtensteinie, która występuje w charakterze podmiotu kontrolującego całą grupę kapitałową.

Na tle innych jurysdykcji offshorowych struktury korporacyjne z siedzibą w Liechtensteinie charakteryzują stosunkowo wysokie koszty rejestracji i utrzymania, ale fundacje prywatne z siedzibą w tym kraju to prawdziwy Cadillac rozwiązań optymalizacyjnych. Cechują je minimalne zobowiązania podatkowe i bardzo wysoki poziom poufności dla beneficjentów. Podmioty takie służą w pierwszej kolejności nie tyle planowaniu podatkowemu, co oddzieleniu majątku biznesmena od ryzyka operacyjnego związanego z działalnością gospodarczą którą prowadzi.

W przeciwieństwie do fundacji utworzonej pod rządami prawa polskiego, fundacja prywatna nie musi posiadać żadnych celów użyteczności publicznej i jej dokumenty fundacyjne mogą wprost wskazywać, że wyłącznym celem fundacji jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez Jana Kowalskiego, w sposób określony przez Jana Kowalskiego i dysponowanie tym majątkiem na rzecz rodziny Kowalskich.

Powstaje w ten sposób pewna masa majątkowa, z której beneficjenci mogą korzystać, ale która nie odpowiada za osobiste długi beneficjentów. Majątek złożony w fundacji jest więc chroniony przed ryzykiem windykacji ze strony wierzycieli osobistych beneficjentów i fundatora.

Przykład wykorzystania fundacji prawa Liechtensteinu znaleźć można w raportach bieżących FAM Grupa Kapitałowa S.A. W dniu 31 marca 2008 r. zarząd spółki giełdowej FAM Grupa Kapitałowa S.A. poinformował o otrzymaniu od przewodniczącego swojej Rady Nadzorczej, Mirosława Kalickiego, informacji o dokonaniu przez niego darowizny 583 066 akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. do fundacji MIRKAL Family Foundation z siedzibą w Liechtensteinie.

Kilka dni później, w dniu 3 kwietnia 2008 r., Mirosław Kalicki podarował fundacji MIRKAL Family Foundation kolejne 2 791 214 akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. Następnie, tego samego dnia fundacja MIRKAL Family Foundation wniosła aportem do jednostki zależnej od Mirosława Kalickiego – spółki Bystalen Investments Limited z siedzibą na Cyprze – wszystkie posiadane przez siebie 3 374 280 akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A.

W ten sposób powstała złożona, multijurysdykcyjna struktura obejmująca pakiet akcji w Polsce (FAM Grupa Kapitałowa S.A.), kontrolowany przez spółkę cypryjską (Bystalen Investments Limited), kontrolowaną przez fundację z siedzibą w Liechtensteinie (MIRKAL Family Foundation).

Inne ciekawe rozwiązanie zastosował wiodący akcjonariusz Prospera, który powołał fundację prywatną w Liechtensteinie – FPT Foundation. FPT Foundation jest fundacją rodzinną. Jej statutowym przedmiotem działalności jest finansowanie utrzymania, wykształcenia i opieki zdrowotnej, zapewnienie, a także polepszenie dotychczasowego ogólnie pojętego standardu życia oraz wszelkie wsparcie gospodarcze beneficjentów.

Następnie FPT Foundation powołała w Danii spółkę zależną Oktogon Investments ApS, której celem jest prowadzenie, bezpośrednio i pośrednio, działalności inwestycyjnej. Duńska spółka holdingowa jest doskonałym rozwiązaniem. Nie płaci ona podatku od dywidendy otrzymywanej jeśli posiada w spółce płacącej dywidendę co najmniej 20% akcji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Dania nie pobiera też podatku od dywidendy wypłacanej przez duńską spółkę holdingową w odniesieniu do państw, które mają zawarte z Danią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Brak jest opodatkowania czynności podwyższenia kapitału i pożyczek.

Następnie FPT Foundation z Liechtensteinu sprzedał duńskiej spółce zależnej Oktogon Investment 2 105 000 akcji uprzywilejowanych imiennych polskiej spółki Prosper, dających 30,66% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 49,96% głosów na WZA. W kolejnym ruchu, w kwietniu 2009 r., FPT Foundation zbyła wszystkie akcje zależne Oktogon Investment ApS. Po dokonanych zmianach FPT Foundation nie posiada pośrednio lub bezpośrednio żadnych akcji Prosper S.A.

Nie znaczy to jednak, że fundacja wycofuje się z aktywności gospodarczej w Polsce. W dniu 8 lipca 2009 r. Torfarm S.A. poinformował o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, którego skutkiem 470 000 akcji nowej emisji objęła FPT Foundation. Łącznie więc podmiot ten posiada 10,64% akcji Torfarmu o wartości 33,14 mln zł.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec w odróżnieniu od innych kancelarii oferuje nie tyle rejestrację spółki w państwie oferującym korzystne formy opodatkowania dochodów, o korzystnym systemie podatkowym, ale kompleksowe rozwiązanie, praktycznie przetestowane w warunkach polskiego prawa, które obejmuje przygotowanie wzajemnych umów i przepływów finansowych w taki sposób, aby prowadziło to do osiągnięcia zamierzonego celu.