Odzyskanie VAT

2024-06-14

 

O odzyskanie VAT czasem trzeba powalczyć Nadwyżka VAT powinna zostać zwrócona podatnikowi na rachunek bankowy w ciąg 60 dni, albo 180 dni (to termin wydłużony, który będzie miał zastosowanie, jeśli w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykaże żadnej sprzedaży, nawet nieopodatkowanej, tylko zakupy), bądź ewentualnie 25 dni (to termin skrócony, który będzie obowiązywać, jeśli podatnik spełni dodatkowe warunki określone w przepisach o VAT).

 

Taka jest teoria…

W praktyce odzyskanie VAT może okazać się długotrwały i złożonym procesem. Odzyskanie VAT nie następuje automatycznie albowiem urząd sprawdza, czy zwrot jest uzasadniony. Jeśli uzna, że potrzebna jest dodatkowa weryfikacja może przedłużyć termin zwrotu, szczególnie do czasu zakończenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Zdarzają się sytuacje, kiedy moment na odzyskanie VAT jest odsuwany przez kilka lat za pomocą kolejnych posunięć Krajowej Administracji Skarbowej.

Eksperci Kancelarii Skarbiec mają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o odzyskanie VAT, a także w dyscyplinowaniu organów w wypadku przewlekłości postępowania.

 

Odzyskanie VAT – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Odzyskać VAT od skarbówki przy oskarżeniu firmy o udział w obrocie karuzelowym? To jednak możliwe

2021-06-08: Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT? Wydaje się to raczej niemożliwe, zwłaszcza gdy postępowanie toczy się przed polskim fiskusem. A jednak. Reprezentowanej przez Roberta Nogackiego, radcę prawnego z Kancelarii Prawnej Skarbiec, jednej z firm ze Śląska, którą oskarżono o uczestnictwo w karuzeli VAT w handlu sprzętem elektronicznym, udało się odzyskać 136 tys. zł zwrotu VAT.

Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu

2021-07-09: Naczelnik urzędu skarbowego oskarżył przedsiębiorcę o świadomy udział w oszustwie karuzeli VAT. Odmówił mu więc zwrotu VAT zapłaconego i wykazanego na fakturach kosztowych, jednocześnie obarczając go sankcją w postaci konieczności uregulowania kwoty tego podatku, wynikającej z wystawionych przez niego faktur sprzedaży. Decyzję NUS podtrzymał Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Reprezentowany przez radcę prawnego Roberta Nogackiego z Kancelarii Prawnej Skarbiec przedsiębiorca wygrał jednak w sądzie, który orzekł: „Odnośnie do oceny świadomości udziału Skarżącego w oszustwie podatkowym, zgodzić się należy ze Skarżącym, że DIAS poprzestał w tym zakresie na skopiowaniu oceny NUS, prawdopodobnie nawet nie analizując zebranego w sprawie materiału dowodowego” (wyrok WSA w Warszawie z 8 czerwca 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 2138/20).