Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

2024-06-27

 

Podatek dochodowy od osób prawnych, znany również CIT (Corporate Income Tax) jest obliczany zazwyczaj na podstawie dochodu (w nielicznych przypadkach – kiedy przepisy tak stanowią – na podstawie przychodów). Podlegający opodatkowaniu dochód oznacza kwotę pieniężną, którą dany przedsiębiorca faktycznie zarobił dzięki podejmowanym przez siebie operacjom gospodarczym, przy czym przepisy prawa ściśle regulują w jaki sposób obliczać należy przychód i jakiego rodzaju wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów.

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wiele przepisów wzbudza niemałe kontrowersje. Najwięcej problemów interpretacyjnych sprawia katalog wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów oraz katalog wyłączeń w tym zakresie.

Eksperci Kancelarii Skarbiec pomagają w interpretacji przepisów odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych przygotowując stosowne opinie prawne i porady. Reprezentujemy także podatników w toku sporów z organami podatkowymi odnośnie podatku CIT.

CIT to podatek bezpośredni, który jest płacony od dochodów osób prawnych, głównie spółek kapitałowych działających także jako spółki w organizacji, oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Zbiór przepisów dotyczących tego podatku został zawarty m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w wielu rozporządzeniach. Jedną z form podatku dochodowego od osób prawnych jest tzw. estoński CIT, oferujący preferencyjne opodatkowanie dochodów spółek.

Podmiotami tego podatku mogą być również jednostki gospodarcze, które nie mają osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających zdolności prawnej, czyli zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest co do zasady dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Przychodami podatkowymi są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe czy wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub innych świadczeń. Za koszty podatkowe uznawane są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie.

W realizacji obowiązków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych pomaga doradztwo podatkowe świadczone przez kancelarie podatkowo-prawne, oraz/i przez doradców podatkowych.

 

Publikacje Kancelarii Skarbiec na temat podatku dochodowego od osób prawnych CIT

Hipotetyczne odsetki w rozliczeniu CIT

2021-06-17: Ustawodawca celem zachęcenia podatników do zatrzymywania zysków zamiast wypłacania dywidend oraz finansowania działalności z dopłat w miejsce finansowania zewnętrznego stworzył instytucję tzw. hipotetycznych odsetek. Jest to preferencja podatkowa obowiązująca od 1 stycznia 2019 r., która obwarowana jest pewnymi warunkami. Przedsiębiorcy powinni zatem rozważyć zalety i wady instytucji hipotetycznych odsetek przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej preferencji.

Zasady opodatkowania należności licencyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych

2020-10-23: Opodatkowanie należności licencyjnych wymaga podjęcia kilku niezbędnych kroków, aby nie generowało dodatkowego ryzyka podatkowego. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy świadczenia będące przedmiotem transakcji stanowią w ogóle należności licencyjne. Pomimo zdefiniowania w ustawie o CIT oraz umowach międzynarodowych pojęcie „należności licencyjnych” jest często przedmiotem sporów pomiędzy płatnikami/podatnikami a fiskusem. Kolejny krok to ustalenie prawidłowych zasad opodatkowania, w szczególności w przypadku zagranicznych wypłat ustalenie przepisów odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ostatni etap obejmuje konieczność prawidłowego rozliczenia się z fiskusem oraz złożenia odpowiednich informacji i deklaracji.

Fiskus chwali się wyższymi wpływami z CIT, a firmy padają

2019-10-08: Z końcem sierpnia Ministerstwo Finansów odtrąbiło stały, począwszy od 2014 r., wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Zwiększone dochody państwo zawdzięczać ma skutecznym działaniom fiskusa w zakresie ściągalności podatków. Tyle że, jak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w tym samym czasie i tym samym tempie rosła liczba ogłoszonych upadłości.

Przygotowanie kalkulacji CIT, na co uważać

2023-01-19: Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022 będzie bardziej skomplikowane. Wszystko za sprawą Polskiego Ładu. Podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę zarówno na korzystne zmiany, na których mogą zyskać, jak i na nowe obowiązki. O czym warto pamiętać w rozliczeniu za 2022 rok?