Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Prawo cywilne

Prawo cywilne to gałąź prawa, która ma największe znaczenie w życiu codziennym. Normuje bowiem stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, a więc osobami fizycznymi i prawnymi.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Puls Biznesu, wg obliczeń firmy Grant Thornton za 2014 r., w lutym 2015 roku „W Polsce w życie weszło łącznie 25 634 stron maszynopisu nowego prawa, nowych ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów, które tworzą lub zmieniają obowiązujące przepisy prawa”. Nic więc dziwnego, że osobom bez wiedzy prawniczej trudno odnaleźć się w gąszczu przepisów prawa cywilnego i właściwie je zrozumieć.

 

Na gruncie prawa cywilnego, Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi między innymi w zakresie:

Prawo umów

 1. Prawa umów, które są podstawowym dokumentem prawnym występującym w powszechnym obrocie, regulującym prawa i obowiązki stron kontraktu.

Zakres usług Kancelarii na gruncie prawa umów obejmuje między innymi:

 • przygotowywanie projektów umów,
 • zmiany umów,
 • analizę możliwości „wyjścia” z danej umowy,
 • negocjacje warunków umowy,
 • weryfikację umów pod kątem ukrytych ryzyk,
 • opiniowanie umów.

Prawo rzeczowe

 1. Prawa rzeczowego, które normuje, przede wszystkim, stosunki prawne związane z własnością rzeczy, a więc z gruntu jest jedną z bardziej złożonych i zawikłanych dziedzin prawa.

Zakres usług Kancelarii na gruncie prawa rzeczowego obejmuje między innymi:

 • przygotowywanie transakcji na nieruchomościach,
 • tworzenie dokumentacji niezbędnej do ustanowienia, zmiany lub ustania ograniczonych praw rzeczowych,
 • pomoc w ustanowieniu i wykreśleniu hipoteki i zastawów,
 • opiniowanie zagadnień związanych z prawem rzeczowym,
 • ochrona własności i posiadania,
 • sprawy związane z zasiedzeniem nieruchomości,
 • audyt prawny (due dilligence) nieruchomości,
 • pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości,

reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych oraz cywilnych dotyczących nieruchomości.

Prawo spadkowe

 1. Prawa spadkowego, w ramach którego oferujemy komplementarne spojrzenie na majątek w kontekście śmierci, jak również zamiaru przekazania go za życia w bezpieczne ręce przez pryzmat prawa podatkowego, spadkowego, bankowego i gospodarczego.

Zakres usług Kancelarii na gruncie prawa spadkowego obejmuje między innymi:

 • zabezpieczenie najbliższych, zaplanowanie sukcesji majątku,
 • doradztwo w kwestii sporządzania, wykonania bądź podważania testamentów,
 • wsparcie prawne przy zabezpieczeniu spadku i spisie inwentarza,
 • doradztwo w kwestii przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • reprezentację w toku postępowań w przedmiocie ogłoszenia testamentu, wyjawienia przedmiotów spadkowych, przesłuchania świadków testamentu ustnego,
 • wsparcie prawne w sprawach dotyczących zarządu spadkiem, stwierdzenia nabycia spadku oraz w sprawach o dział spadku,
 • reprezentację w toku dochodzenia roszczeń o zachowek,
 • reprezentację w sprawach o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • reprezentację w sprawach o zwolnienie wykonawcy testamentu.

Prawo odszkodowawcze

 1. Prawa odszkodowawczego, którego znajomość pomaga w uzyskaniu rekompensaty za naruszenie umowy lub z tytułu czynu niedozwolonego. Jest to jeden z podstawowych środków prawnych wyrównania szkody w majątku lub na osobie.

Zakres usług Kancelarii obejmuje między innymi pomoc w dochodzeniu odszkodowania:

 • za szkodę na mieniu,
 • za szkodę na osobie,
 • w związku z błędami medycznymi,
 • z tytułu wypadków przy pracy,
 • z tytułu innych czynów niedozwolonych,
 • z umów ubezpieczenia,
 • z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 • z tytułu naruszenia praw autorskich.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Ochrona majątku

Fundacja, trust, testament a sukcesja

Osiemnaście procent przedsiębiorstw w Polsce to biznesy rodzinne. W firmach rodzinnych pracuje 24 proc. ogółu zatrudnionych. Realizują one ponad 21 proc. inwestycji. Ich założyciele i właściciele chcą wiedzieć, w jaki sposób nastąpi kiedyś przekazanie ich władzy, wiedzy i majątku. Zazwyczaj są oni przecież odpowiedzialni za rozwój i realizację wizji przedsiębiorstwa.

Udziały w spółkach zagranicznych a prawo spadkowe

Inwestowanie w spółki zagraniczne daje przedsiębiorcom wymierne korzyści finansowe oraz podatkowe. Jednak czy profity płynące z tego typu prowadzenia biznesu nie są kwestią jednej generacji? Czy polski przedsiębiorca może być pewien, że w razie jego śmierci zgromadzone za granicą aktywa nie wpadną w niepowołane ręce?

Powiernictwo – kierowanie biznesem z tylnego siedzenia

Jeśli przedsiębiorca chce ochronić majątek stanowiący dorobek życia, nie wystarcza już anegdotyczne zakopane w ziemi złoto. Coraz częściej tacy przedsiębiorcy stają się niewidzialni. Kierują firmami anonimowo, minimalizując w ten sposób ryzyko prowadzenia działalności.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012