Publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec z II kwartału 2013 roku

Publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec z II kwartału 2013 roku

2013-04-16

Publikacje z kwietnia 2013 roku

 

Becikowe nie dla bogatych

Radość świeżo upieczonych rodziców nie trwała zbyt długo. Wprowadzony ustawą z 2005 r. zasiłek z tytułu urodzenia dziecka do tej pory przysługiwał wszystkim rodzinom. Od 1 stycznia 2013 r. otrzymają go już tylko te o z góry określonym, maksymalnym dochodzie.

Opieka medyczna już teraz bez RMUA

Od 1 stycznia 2013 roku osoby zgłaszające się do lekarza nie muszą zabierać ze sobą żadnych dokumentów poza dowodem osobistym. Wystarczy, że podadzą swój numer PESEL, na podstawie którego zostanie potwierdzone ich prawo do świadczeń zdrowotnych. Nowe przepisy znacznie ułatwiają życie zarówno personelowi medycznemu, jak i pacjentom.

Sędziowie i mundurowi popracują 10 lat dłużej

W maju 2012 r. Sejm przyjął nową ustawę emerytalną, której przepisy już obowiązują. Zmiany w systemie emerytalnym zakładają rewolucję. Docelowo wszyscy Polacy będą pracować do 67 roku życia. Przywilej krótszej pracy zawodowej utracili przy okazji kandydaci do munduru i sędziowskiej togi.

Znacznie dłużej z niemowlęciem – wkrótce duże zmiany w urlopach macierzyńskich

Rządowe obietnice zmiany zasad dotyczących urlopów dla świeżo upieczonych rodziców wkrótce staną się faktem. Od 1 września 2013 roku możemy mieć aż rok płatnego urlopu na dziecko. Okazuje się jednak, że są równi i równiejsi. Rządowy projekt trafił już do Sejmu.

Umorzenie niezapłaconych przez przedsiębiorców składek ZUS

Od 15 stycznia osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w okresie od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009 r. zalegały z opłacaniem składek ZUS, mogą się ubiegać o ich umorzenie. Mają dwa lata na złożenie odpowiedniego wniosku w tej sprawie.

Czy odpowiedzialność solidarna ograniczy wyłudzenia w VAT?

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przełomowy krok, zamierzając wprowadzić solidarną odpowiedzialność nabywcy i dostawcy za zaległości podatkowe, wynikające z niewpłacenia w terminie podatku. Trwają właśnie prace nad zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

Publikacje z maja 2013 roku

 

Zobacz jak uchronić się przed długami małżonka?

Zdecydowana większość małżeństw w Polsce pozostaje we wspólności majątkowej. Oprócz wielu korzyści, jakie wiążą się z posiadaniem wspólnego majątku, trzeba także pamiętać o licznych zagrożeniach. Aby się przed nimi uchronić, warto podpisać tzw. intercyzę.

Zobacz jak pozbyć się „dzikiego lokatora”

Gdy lokator zamieszkujący bezprawnie w naszym lokalu nie chce się z niego wyprowadzić, nie warto czekać bezczynnie. W takiej sytuacji niedopuszczalne są także rozwiązania siłowe. By skutecznie i zgodnie z prawem pozbyć się intruza, należy wszcząć postępowanie eksmisyjne.

 

Publikacje z czerwca 2013 roku

 

Co grozi pracodawcy zatrudniającego małżonka w swoje firmie

Nie istnieje norma prawna, która nakazywałaby lub zabraniała nawiązywania stosunku pracy między osobami bliskimi. Biorąc pod uwagę zasadę równości obywateli wobec prawa, należy uznać, iż strony tego stosunku mają wolny wybór w tym zakresie. Tylko od ich woli zależy, czy zawarta zostanie umowa o pracę. Wyjaśnienia natomiast wymagają skutki, jakie wywołuje taka umowa bądź jej brak.

Wysokie odszkodowania za słupy na gruncie. Sprawdź czy masz na nie szansę!

Właściciele gruntów bardzo często nie mogą w pełni korzystać z posiadanych przez siebie nieruchomości przez posadowione na nich słupy i inne urządzenia przesyłowe. Warto zbadać status prawny tych przeszkód. Jeśli stoją bezprawnie, mamy duże szanse na wysokie odszkodowanie.

Kto i w jakim wymiarze może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Nowelizacja Kodeksu Pracy, która zacznie obowiązywać od 17 czerwca 2013 roku, wprowadza zmiany w urlopach przysługujących w związku z urodzeniem dziecka. Nowością jest wprowadzenie nowego urlopu, tzw. urlopu rodzicielskiego. Z urlopu tego można skorzystać po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego oraz pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Sprzedaż na odległość. Silne prawa konsumenta

Zakupy na odległość to wygoda i oszczędność czasu. Pomimo, że taki sposób nabywania towarów i usług staje się coraz popularniejszy, nadal wielu z nas obawia się tego typu transakcji. Warto poznać swoje prawa!

Jak przedsiębiorcy notorycznie oszukują na cle

Zaniżanie wartości przesyłek, deklarowanie towarów jako prezent czy też fałszowanie świadectw pochodzenia – to najczęstsze metody na unikanie opłat celnych. Każdy kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku celnego naraża się na karę grzywny lub nawet w pewnych przypadkach karę pozbawienia wolności.

Chcesz skutecznie zabezpieczyć wierzytelność? Skorzystaj z poręczenia

W sytuacji, gdy planując zawarcie umowy nie jesteśmy pewni wiarygodności i wypłacalności naszego kontrahenta, warto rozważyć wszelkie metody zabezpieczenia wykonalności naszego roszczenia. Jednym ze sposobów ochrony jest umowa poręczenia. To popularny i skuteczny sposób asekuracji interesów wierzyciela.

Czy opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych ograniczy swobodę działalności?

Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić do ustawy CIT i PIT rozwiązanie przewidujące opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation –CFC). Zgodnie z tym projektem polska firma będzie płaciła podatek według stawki obowiązującej w Polsce (19%) od dochodów osiąganych przez kontrolowaną spółkę z siedzibą w kraju o preferencyjnych podatkach.

Czerwona kartka dla Skarbówki

W lipcu 2012 roku, Trybunał Konstytucyjny ukrócił samowolę organów skarbowych. Nie wdając się w szczegółowe dywagacje teoretyczne, należy powiedzieć, że TK uznał za niekonstytucyjny przepis Ordynacji podatkowej dotyczący zawieszenia biegu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania karno – skarbowego. Niestety, urzędy skarbowe nadal ignorują wyrok TK.