Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Kancelaria Prawna SKARBIEC

sierpień 2008

tr>Co najmniej od kilku tygodni dyskretnie obecna w Internecie jest firma Vision Investments LLC, która "oferuje Państwu rozwiązania inwestycyjne będące atrakcyjną alternatywą dla funduszy inwestycyjnych, akcji, obligacji". Na profesjonalnie przygotowanej stronie internetowej firma zachęca, aby poznać jej oferty albowiem "niezależność oraz dostęp do tysięcy firm zarządzających z całego świata, daje nam możliwość wyselekcjonowania programów inwestycyjnych o wyjątkowo korzystnych stopach zwrotu". Kiedy klikniemy na odpowiedni link, otrzymujemy listę pięciu programów inwestycyjnych działających na rynku walutowym, rynkach instrumentów pochodnych oraz akcji, który rentowność w 2008 r. waha się pomiędzy 11,2 proc. a 55,6 proc.tr> tr>Wypowiedź dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na temat wezwania do sprzedaży akcji ZEG S.A.Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnychtr> tr>Czy fundusze aktywów niepublicznych są lekiem na bessę?Kurier Finansowy, Portal Bankier.pltr>tr>Zarządzający funduszami private equity (zwanymi również funduszami aktywów niepublicznych) poszukują perspektywicznych przedsiębiorstw, które potrzebują zastrzyku kapitału na dalszy rozwój. Oferują im finansowanie alternatywne w stosunku do kredytu bankowego, a w zamian obejmują akcje, udziały bądź inne papiery wartościowe (np. obligacje, warranty). Jeśli spółka dobrze wykorzystana kapitał pozyskany od funduszu, to po kilku latach (najczęściej trzech do sześciu), fundusz może zbyć papiery wartościowe - dyskontując wzrost ich wartości, wynikający ze wzrostu wartości przedsiębiorstwa emitenta. Oczywiście, dobrze zorganizowany fundusz private equity nie ogranicza swojej roli do biernego oczekiwania na rezultaty dofinansowania, ale dąży do uzyskania kontroli nad procesem wydatkowania przez zarząd spółki pozyskanego kapitału i rozlicza go z efektywności podejmowanych działań.tr> tr>

Inwestycje z wizją Kurier Finansowy, Portal Bankier.pl, Twoja Firma, eGospodarka

 

>>>WCZEŚNIEJSZE
publikacje Kancelarii

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012