Podatnicy sprawdzą kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych

Podatnicy sprawdzą kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych

2017-11-16

 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje weryfikacje w wykazie podatników VAT czynnych, który ma służyć przede wszystkim sprawdzeniu kontrahentów.

 

Zmiany w wykazie podatników

 

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który nakłada na szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązek publikowania na stronie ministra finansów wykazu podatników VAT czynnych i aktualizowania go raz na dobę. Ma on służyć podatnikom do sprawdzania kontrahentów.

Poza danymi dotyczącymi m.in. imion, nazwisk osób fizycznych oraz adresu prowadzenia działalności, wykaz będzie zawierał również dane dotyczące rejestracji, wykreślenia, ponownego zarejestrowania podatnika VAT i podstawę prawną jego wykreślenia z rejestru.

Dane dotyczące ponownej rejestracji będą wskazane przy podatnikach, którzy spełnili przesłanki do wykreślenia, wykazali, że prowadzą działalność, i zostali ponownie zarejestrowani. Dane dotyczące podatników VAT wykreślonych będą figurowały w rejestrze przez okres 5 lat.

Dostęp do ww. wykazu będzie bezpłatny. Projekt przewiduje, że podawanie danych w wykazie nie będzie naruszało tajemnicy skarbowej ani przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W myśl przepisów przejściowych omawianego projektu dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym przed wejściem w życie omawianej nowelizacji nie zostaną umieszczone w wykazie. Wykreślenie podatnika z rejestru przed 12 miesiącami od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji również sprawi, że dane jego dotyczące nie trafią do wykazu.

 

Zmiany w ustawie o PIT i CIT

 

Omawiana nowelizacja przewiduje też zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów transakcji przekraczającej 15 tys. zł (w myśl art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), gdy nie dokonano jej za pośrednictwem rachunku bankowego.

W myśl przepisów przejściowych ww. zasada obejmie płatności i koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów po dniu wejścia w życie omawianej ustawy.

 

Zmiany w Ordynacji podatkowej

 

Omawiany projekt dokonuje też zmian w Ordynacji podatkowej. Chodzi o solidarną odpowiedzialność wobec podatnika z podmiotem dokonującym tej dostawy lub świadczącym tę usługę za jego zaległości podatkowe w części podatku, która przypada proporcjonalnie na tę dostawę lub tę usługę, gdy zapłata należności zostanie przekazana na rachunek inny niż ww. wykaz podatników VAT czynnych. Chodzi o transakcje o wartości powyżej 15 tys. zł.

Omawiana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Niebawem trafi na posiedzenie rządu.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec