Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec | Doradztwo Strategiczne | Family Office

Usługi Kancelarii Prawnej Skarbiec

Usługi, które świadczymy, wykraczają daleko poza tradycyjnie rozumiane doradztwo prawne i podatkowe. Są to rozwiązania zaprojektowane indywidualnie, w odpowiedzi na potrzeby Klienta i w taki sposób, aby funkcjonowały sprawnie i zgodnie z prawem.

Ochrona majątku

Prawo polskie oferuje wierzycielom rozliczne środki zabezpieczania roszczeń oraz ochrony przed nieuczciwymi dłużnikami. Do zabezpieczania roszczeń majątkowych używa się hipotek, zastawów, weksli, awali, poręczeń cywilnych, gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych.

Więcej »

Zmiana rezydencji podatkowej

Zmiana rezydencji podatkowej to sposób na zminimalizowanie obciążeń podatkowych dedykowany osobom fizycznym. Nie wiąże się z koniecznością zmiany obywatelstwa, a jedynie oznacza zmianę jurysdykcji, w której płaci się podatki. Aby uzyskać cypryjską lub maltańską rezydencję podatkową, należy spełnić pewne warunki. Nasi prawnicy przeprowadzają Klientów przez wszystkie etapy tego procesu. W obu lokalizacjach posiadamy oddziały Kancelarii, dlatego świadczymy również pomoc logistyczną na miejscu.

Więcej »

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy to unikalna usługa Kancelarii Prawnej Skarbiec, która pozwala zweryfikować prawidłowość rozliczeń w firmie. Procedura ta z jednej strony może posłużyć jako podstawa do wdrożenia planowania podatkowego, które umożliwi zmniejszenie zobowiązań podatkowych, z drugiej natomiast – pozwoli przygotować przedsiębiorstwo na ewentualność kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Takie przygotowanie pozwoli przejść pomyślnie przez ewentualną kontrolę w przyszłości i uniknąć zarzutów karnoskarbowych.

Więcej »

Karuzele VAT

Nasza oferta obejmuje również kompleksową pomoc przedsiębiorcom uwikłanym w tzw. karuzele VAT. Oprócz pomocy prawnej oferujemy naszym Klientom reprezentację przed organami ścigania, urzędami skarbowymi oraz wdrożenie procedur i dokumentacji umożliwiających uchronienie się przed ryzykiem uwikłania w oszustwa podatkowe w przyszłości.

Więcej »

Kontrola podatkowa

Podczas kontroli podatkowej podatnik jest niejednokrotnie nieświadomy swoich praw oraz regulacji ograniczających działania urzędu skarbowego – jest przez to narażony na nadużycia ze strony urzędników. Z drugiej strony, w niejednym przedsiębiorstwie dokumentacja księgowa jest prowadzona niedokładnie lub w pewnym stopniu nieprawidłowo. Błędy w księgowości w sytuacji kontroli podatkowej wiążą się z ryzykiem domiaru podatkowego lub zajęcia części majątku przez fiskusa.

Oferujemy kompleksową usługę sprawdzenia i przygotowania dokumentacji księgowej na potrzeby kontroli oraz reprezentację podatnika przed urzędem skarbowym.

Więcej »

Kontrola celno-skarbowa

Kontrole celno-skarbowe, w przeciwieństwie do kontroli podatkowych, przeprowadzane są bez wcześniejszego zawiadomienia podatnika. Wszczynane są wtedy, gdy zachodzi podejrzenie, że podatnik nie przestrzega przepisów prawa i prowadzi działalność przestępczą (np. dopuszcza się oszustw podatkowych). Nasza Kancelaria oferuje w tym zakresie usługę reprezentacji przedsiębiorców przed urzędnikami KAS i funkcjonariuszami urzędów celno-skarbowych.

Więcej »

Zarządzanie strategiczne dla firm

Doradztwo strategiczne pozwala określić i zaplanować przyszłe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa nie tylko w zakresie regulacji prawnych i korporacyjnych, lecz także ryzyka, technologii, innowacji oraz zatrudnienia. Uszyta na miarę długoterminowa strategia umożliwia określenie i realizację dalekosiężnych celów biznesowych.

Do tej pory tego rodzaju usługi świadczone były wyłącznie przez międzynarodowe firmy konsultingowe. Jesteśmy pierwszą polską Kancelarią, która nie boi się ciężaru podejmowania decyzji, udzielania Klientom jednoznacznych rekomendacji i podejmowania działań, które wykraczają poza utarte schematy.

Naszym Klientom służymy ekspercką wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem, które pozwalają stworzyć zindywidualizowany plan dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa.

Więcej »

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Służymy pomocą w sytuacjach kryzysowych, zagrażających stabilności finansowej firmy i stawiającymi pod znakiem zapytania jej przyszłe funkcjonowanie. Naszych Klientów wspieramy m.in. w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, zapewniamy też ochronę przed wrogimi przejęciami.

Więcej »

Ochrona danych osobowych

Dla naszych Klientów przygotowujemy kompleksowe procedury ochrony danych osobowych w firmie (w tym m.in. politykę ochrony danych osobowych) oraz przeprowadzamy organizację przez proces zgłoszenia zbioru danych do GIODO. Reprezentujemy również naszych Klientów w postępowaniach przed GIODO. W tym kontekście, wspieramy także naszych Klientów w kwestii nowych przepisów związanych z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przyjętym przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r.

Więcej »

Reprezentacja przy zwrocie VAT

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed fiskusem o zwrot VAT. Przedsiębiorcy bardzo często nie znają swoich praw, dlatego padają ofiarą nadużyć fiskusa. Zazwyczaj dotyczy to bezpodstawnego przeciągania terminu dokonania zwrotu podatku lub odmowy zwrotu nadpłaconego podatku. Naszym zadaniem jest ochrona praw podatnika przed urzędniczym bezprawiem.

Więcej »

Spory z aparatem skarbowym

Oprócz postępowań o zwrot VAT, reprezentujemy naszych Klientów również w sporach z aparatem skarbowym, związanych na przykład z zakwestionowaniem kosztów uzyskania przychodu, wysokości obliczenia podatku dochodowego czy nieujawnionymi źródłami przychodu.

Więcej »

Spółki zagraniczne

Zajmujemy się rejestracją spółek zagranicznych, w tym spółek offshore. Działamy w ponad czterdziestu jurysdykcjach o najbardziej korzystnych systemach podatkowych. Nasza oferta, oprócz samej rejestracji, obejmuje wszelkie czynności związane ze stałą obsługą takiej spółki.

Więcej »

Captive insurance

Captive insurance to prywatna firma ubezpieczeniowa, która nie kieruje swojej oferty do całego rynku, ale ubezpiecza tylko swojego właściciela. Z reguły jest tylko jeden podmiot gospodarczy lub grupa powiązanych ze sobą podmiotów.

Zakładanie firm typu captive insurance pozwala obniżyć podatek (składka jest wliczana w koszty) oraz umożliwia uzyskanie nietypowych rodzajów ubezpieczenia, niedostępnych na tradycyjnym rynku.

Więcej »

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012