Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Od 2016 roku w polskich przepisach podatkowych funkcjonuje klauzula o unikaniu opodatkowania. W myśl znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej, jest to czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Nie skutkuje ona osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny.

 

Minimalizacja podatków

Regulacja ta nie będzie więc stosowana np. w przypadku prowadzenia określonej działalności gospodarczej przez odrębny podmiot prawa – choćby spółkę, posiadającą siedzibę w elastycznej i sprzyjającej biznesowi jurysdykcji podatkowej.

Możliwość bezpiecznego zminimalizowania obciążeń podatkowych oraz fakt, że w ciągu dwóch lat polskie ustawy podatkowe zmieniają się kilkanaście razy stanowi impuls do reformy prowadzonej działalności.

W tym celu Kancelaria Prawna Skarbiec – bazując na wieloletnim doświadczeniu – świadczy kompleksowe usługi:

 • pomagające w wyborze odpowiedniej jurysdykcji oraz dostosowaniu struktury do określonego rodzaju prowadzonego biznesu,
 • sprawnego i w pełni bezpiecznego przeprowadzenia procesu restrukturyzacyjnego,
 • przygotowania kompletu dokumentów założycielskich spółki,
 • kompletnej obsługi administracyjnej i korporacyjnej zagranicznego podmiotu (m.in. przygotowanie formularzy, wynajęcie siedziby, odbiór korespondencji, złożenie memorandum oraz umowy spółki),
 • bieżącego doradztwa w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości prawnych dot. przepisów prawa polskiego, jak również przepisów obowiązujących w innych systemach prawnych.

Korzystając z naszych autorskich rozwiązań Klienci osiągają takie cele, jak:

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w krajach o korzystnych systemach podatkowych są zwolnione z podatku korporacyjnego, podatku dochodowego, podatku od obrotów, podatku od aktywów, opłat skarbowych, obowiązków przedkładania sprawozdań, kontroli dewizowych oraz wszelkich innych podatków, opłat i obowiązków administracyjnych.

Zalety rajów podatkowych

Ponadto, te kraje gwarantują wysoki poziom poufności, a ich sytuacja gospodarczo-polityczna jest stabilna.

Wydawać by się mogło, że wskazana na wstępie instytucja na dobre zatamuje wykorzystywanie przez podatników korzystnego brzmienia przepisów aktów prawa podatkowego, jak również zagranicznych, elastycznych systemów podatkowych.

Nic bardziej mylnego. Podkreślenia wymaga bowiem, iż przedmiotowa klauzula dotyczy czynności sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Klauzula może więc znaleźć zastosowanie w przypadku polskiego podatnika nie zamierzającego płacić jak najwyższych podatków.

Lista krajów posiadających korzystny system podatkowy

Prawo i podatki w najpopularniejszych krajach o korzystnym systemie podatkowym:

 • Malta – spółki, rezydencje, fundacje,
 • Cypr – zakładanie i obsługa spółek,
 • Gibraltar – spółki typu non-resident company (NRC),
 • Hongkong – spółki kapitałowe,
 • Wyspy Marshalla – spółki offshore,
 • Delaware – spółki typu Limited Liability Company (LLC),
 • Samoa – spółki typu non-resident company (NRC) oraz IBC,
 • Macedonia – DOO/DOOEL (sp. z o.o.), JTD (sp. j.), AD (S.A.). KD (sp. k.),
 • Liberia – spółki i fundacje prywatne prawa liberyjskiego,
 • Grenada – spółki offshore,
 • BermudyBermuda Exempt Company czyli „spółki zwolnione",
 • Anguilla – spółki typu IBC, fundacje prywatne,
 • Kostaryka – zakładanie i obsługa spółek,
 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze – spółki offshore,
 • Belize – spółki typu International Business Company (IBC),
 • Kajmany – spółki typu International Business Company, fundacje prywatne,
 • Bahamy – spółki typu International Business Company (IBC),
 • Seszele – spółki typu International Business Company (IBC),
 • Vanuatu – spółki offshore,
 • San Marino – zakładanie i obsługa spółek,
 • Saint Lucia – spółki typu International Business Company (IBC).

Spółki w krajach o korzystnym systemie podatkowym i zmiana rezydencji podatkowej
– remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w kraju o korzystym systemie podatkowym według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Raje podatkowe

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Raj na ziemi

Legalna optymalizacja podatkowa

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwości skorzystania z możliwości rajów podatkowych w sposób całkowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących tak zwaną "szkodliwą konkurencję podatkową".

Wywiad z Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Międzynarodowe planowanie podatkowe to opcja, którą warto rozważyć w każdym wypadku, gdy kiedy spodziewamy się uzyskać większe przychody. Jak jednak widać z przykładów omówionych w niniejszym artykule, nie da się jej stosować bez znajomości lokalnych przepisów podatkowych i ograniczeń dewizowych.

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Raje podatkowe a inwestycje kapitałowe

Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały były pierwotnie obejmowane "po nominalne", a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).

Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Podatki - lepiej nie płacić niż płacić

Co zrobić, żeby płacić niższe podatki? Nad tym pytaniem często zastanawiają się przedsiębiorcy, gdyż podatki zazwyczaj stanowią znaczny koszt w działalności przedsiębiorstwa.

Czy wolno nie płacić podatków?

Bezpieczeństwo rajów podatkowych

Wszystko zależy od tego jaką dokładnie jurysdykcję wybierzemy. Kraje uznawane za "raje podatkowe" stanowią ponad połowę listy dziesięciu najbardziej stabilnych i bezpiecznych terytoriów na świecie.

Czy korzystanie z "rajów podatkowych" jest bezpieczne?

Majątek w księgach wieczystych

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

Optymalizacja na giełdzie

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Optymalizacja w polskich spółkach giełdowych

Liechtenstein - raj podatkowy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Wywiady dot. optymalizacji podatkowej

"Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur.

"Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012