Bezprawie urzędnicze

 

Reprezentujemy liczne grupy Klientów, których interesy zostały naruszone wskutek bezprawnego działania aparatu państwowego (bezprawie urzędnicze). Prowadzimy stały nadzór nad działaniem urzędników, uczestniczymy w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz karnoskarbowych.

 

Opracowujemy strategię działania w przypadku wydania decyzji zabezpieczających oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Działamy profilaktycznie i zabezpieczająco. Chronimy przedsiębiorców i kadrę menadżerską przed próbami przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania. Klienci znajdują w Kancelarii pomoc w sprawnym odzyskiwaniu podatku VAT, audycie świadczonych usług i zawieranych kontraktów, opracowywaniu procedur antyfraudowych oraz wsparcie w sporach i postępowaniach z organami podatkowymi i skarbowymi.

 

Chronimy interesy przedsiębiorców

 

Uważamy, że podstawowym problemem w Polsce nie jest brak kompetencji administracji podatkowej i służb specjalnych, ale ich nadmiar. Dla przykładu, od 11 lat doradzamy Klientom, jak sprawnie odzyskiwać podatek VAT.

Podstawowy termin, w którym Urząd Skarbowy powinien zwrócić VAT, wynosi w naszym kraju, aż 60 dni. W praktyce jednak, ustawowy termin jest bardzo często wydłużany, przez co przedsiębiorca może uzyskać zwrot VAT nawet po wielu miesiącach, a w skrajnych przypadkach nawet po kilku latach.

Procedura zwrotu podatku nie może ciągnąć się w nieskończoność. Urzędnicy mają obowiązek działać w sprawie wnikliwie i szybko – w jak najkrótszym czasie podejmować niezbędne czynności wyjaśniające, zebrać materiał dowodowy, analizować zgromadzone materiały itp. Prowadzenie postępowania zbyt długo, to dla przedsiębiorcy ryzyko utraty płynności finansowej, a nawet upadłości (por. wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1881/14).

Usługi Kancelarii Prawnej Skarbiec w zakresie przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu to m.in.:

 

Jesteśmy opiniotwórczy i wpływowi

 

Według noty Zarządu Business Centre Club, Kancelaria Prawna Skarbiec…

ma odwagę w podejmowaniu się spraw trudnych, których skala i skomplikowanie wymagają wybitnej wiedzy eksperckiej z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego oraz determinację w obronie interesów przedsiębiorców zarówno w relacjach B2B, jak i w trudnych sporach z aparatem państwowym.

Zdaniem tygodnika „Wprost”, właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec…

mec. Robert Nogacki jest jednym z najlepszych ekspertów z zakresu bezprawia urzędniczego.”

Według tygodnika ekonomicznego „Home&Market”…

Kancelaria Prawna Skarbiec w obliczu nasilających się przypadków bezprawia urzędniczego pomaga Klientom w ochronie ich dorobku życia i ryzyka niezawinionej upadłości.”