Bieżące Doradztwo Podatkowe (ang. Tax Advisory)

 

Prawo podatkowe w systemie prawa polskiego zmienia się najszybciej i najczęściej. Przepis, który ma zastosowanie dzisiaj, jutro może już odejść w niepamięć. Właśnie dlatego tak istotne jest bieżące śledzenie zmian w podatkach, zwłaszcza w kontekście podmiotów gospodarczych, którym zależy na sprawnym funkcjonowaniu firmy, płynności finansowej oraz jak najmniejszej liczbie kontroli ze strony organów państwowych.

Kontrole te prowadzą częstokroć do poważnych konsekwencji, zarówno finansowych np. wynikających z decyzji określającej zobowiązanie podatkowe, wydanej w postępowaniu podatkowym, jak i karnych za przestępstwa gospodarcze oraz karnych skarbowych za przestępstwa skarbowe.

Tax Advisory – bieżące doradztwo podatkowe, ma dostarczyć przedsiębiorcy odpowiedzi na nurtujące go pytania w zakresie prawa podatkowego, analizę opodatkowania planowanych transakcji czy też szybką reakcję na zmiany, które niewątpliwie dotykają właśnie przedsiębiorców (np. w zakresie kosztów uzyskania przychodów). Prawo podatkowe zawiera bowiem przepisy, które często nie są jednoznaczne i sprawiają problemy interpretacyjne (nie bez powodu ustawodawca przewidział możliwość uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych!).

 

Bieżące doradztwo podatkowe – abonament miesięczny

 

Oferujemy możliwość wykupienia miesięcznego abonamentu na bieżące doradztwo podatkowe, obejmujący m.in. doradztwo w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od spadków i darowizn.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na abonament miesięczny w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego.

 

Tax Advisory – usługi bieżącego doradztwa podatkowego

 

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie:

 

W ramach powyższych usług proponujemy m.in. (szczegółowe usługi wymienione zostały w opisach poszczególnych podatków oraz innych instytucji w prawie podatkowym):