Przeniesienie działalności do państwa o korzystnym systemie podatkowym

Przeniesienie działalności do państwa o korzystnym systemie podatkowym

2017-08-29

 

Wobec bardzo wysokich obciążeń podatkowych w Polsce interesującym rozwiązaniem wydaje się przenoszenie części aktywności gospodarczej do państw, których systemy prawne oferują korzystne formy opodatkowania dochodów.

 

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

 

Przeniesienie kontroli nad majątkiem do państwa o wiarygodnym systemie prawnym skutecznie chroni ten majątek przed przypadkami bezprawia urzędniczego, ponieważ w relacji z zagraniczną administracją polski urzędnik jest zwykłym petentem, który musi przedstawić wiarygodne dowody zasadności swoich działań. Również zmiany wprowadzane ostatnio do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie chronią fiskusa przed odpływem kapitału – ochronę taką mogłyby stanowić wyłącznie niskie podatki, prosty system prawny i uczciwi urzędnicy.

Widoczny obecnie negatywny szum informacyjny wokół tzw. „rajów podatkowych”, to skoordynowana akcja marketingowa kartelu państw o wysokich podatkach, wymierzona w wolność ekonomiczną ich obywateli. Dlatego też aktualne działania międzynarodowe mają niewiele wspólnego ze zwalczaniem nielegalnego uchylania się od płacenia podatków. Jest to oparta na brutalnej sile przymusu państwowego próba obrony przed odpływem kapitału do krajów o bardziej atrakcyjnym systemie podatkowym, zaś cała ideologia, która jest dorabiana do tych działań, to nic więcej jak tylko wymysł spin doktorów.

Dzięki współpracy z Profesjonalnym Wywiadem Gospodarczym „Skarbiec” możemy zaproponować naszym Klientom także kompleksowe usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa VIP, ochrony przed wyciekiem informacji poufnych oraz w zakresie pozyskiwania strategicznych informacji na temat rynku i konkurencji.

Klientom, którzy korzystają z usług Kancelarii Prawnej Skarbiec, oferujemy również zagraniczne rachunki bankowe w renomowanych bankach zagranicznych oraz pomoc w uzyskaniu rezydencji podatkowej państwa, którego system prawny oferuje korzystne formy opodatkowania dochodów.

 

Ochrona majątku przed przyszłymi wierzycielami

 

W każdym, nawet najlepiej zarządzanym biznesie, istnieje ryzyko bankructwa na skutek niezawinionych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych, takich jak opóźnienia kontrahentów, działania konkurencji, szkody wyrządzone przez lekkomyślnych pracowników i zdarzenia losowe, czy nieoczekiwane wypowiedzenie umów kredytowych. Ostatnia fala niewypłacalności związanych ze sprawą opcji walutowych pokazuje jak nieoczekiwanie i przypadkowo mogą powstać ogromne zobowiązania, które pozbawiają uczciwych przedsiębiorców dorobku życia.

Dlatego też warto zwrócić uwagę na pewne formuły prawne, które oferuje prawodawstwo offshorowych centrów finansowych, mogące służyć ochronie majątku przed przyszłymi wierzycielami.

Nie ulega wątpliwości, że dla osoby prowadzącej aktywną działalność gospodarczą w Polsce korzystnym rozwiązaniem jest lokowanie oszczędności poza granicami Polski, w odpowiednio dobranej w tym celu strukturze, takiej jak spółka offshore, fundacja prywatna, trust albo polisa inwestycyjna prawa Liechtensteinu albo szwajcarska polisa annuitetowa. Natomiast w kraju warto jest przechowywać wyłącznie środki służące bieżącemu utrzymaniu.

Podstawowym celem tego rodzaju formuł prawnych może być ochrona masy majątkowej przechowywanej w tego rodzaju „wehikule korporacyjnym” przed ryzykiem roszczeń osób trzecich. Jednocześnie, podmioty te mają obowiązek zarządzać swoim majątkiem na korzyść konkretnych beneficjentów – osób wskazanych w dokumentach korporacyjnych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu dochodzi do wyodrębnienia pewnej masy majątkowej, która nie jest obciążona ryzykiem związanym z bieżącą działalnością gospodarczą, która jest prowadzona w Polsce. Jednocześnie beneficjenci takiej struktury mogą korzystać z masy majątkowej zgromadzonej w „wehikule” nie będąc jej właścicielami. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą trwale zabezpieczyć swoją przyszłość przed nieoczekiwanymi kolejami losu.

Dlatego warto jest pomyśleć o wyłączeniu części aktywów z obrotu w Polsce i przekazaniu ich do pasywnych inwestycji zagranicznych. Ufundowane w ten sposób trusty, fundacje prywatne czy polisy inwestycyjne umożliwiają przekazywanie majątku z pokolenia na pokolenie bez ryzyka, że dorobek wielu generacji zniknie na skutek pojedynczych, nieprzewidzianych zdarzeń biznesowych albo, że ulegnie rozdrobnieniu między licznych spadkobierców.

 

Minimalizacja obciążeń podatkowych

 

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie, tylko podatki musimy płacić co roku…

Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy poszukują skutecznych metod unikania opodatkowania, polegającego na wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych, w taki sposób, aby zapłacić możliwie najniższe podatki.

W przeciwieństwie do uchylania się od opodatkowania (zwanego również oszustwem podatkowym), w unikaniu od opodatkowania nie ma nic nielegalnego, ponieważ z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań, które oferuje Kancelaria Prawna Skarbiec można skorzystać z dogodnych form opodatkowania dochodów, również z wykorzystaniem struktur międzynarodowych.

Niektóre z tych konstrukcji mają charakter bardzo złożony, inne są zaskakująco proste. W pewnych wypadkach dzięki zamianie kilku słów w treści umowy można radykalnie zmienić jej skutki podatkowe.

 

Maksimum poufności

 

Przechwalanie się posiadanym majątkiem to najprostsza metoda, aby go stracić. Dlatego też warto jest szukać rozwiązań, które zapewniają ochronę informacji o naszym statusie majątkowym przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Wiele państw oferujących w swoich systemach prawnych korzystne formy opodatkowania bardzo poważnie podchodzi do wolności obywatelskich, takich jak choćby prawo do prywatności. Wiele z tych państw to światowi liderzy w dziedzinie ochrony tajemnicy bankowej i tajemnicy adwokackiej, co daje Klientom pewność, że np. ich prywatne pożyczki nie będą omawiane publicznie.

Niektóre z jurysdykcji nie tylko zapewniają najsilniejszą na świecie ochronę tajemnicy bankowej, ale programowo nie współpracują z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wymiany informacji na temat sytuacji finansowej swoich obywateli i korporacji. Niektóre z nich w ogóle nie gromadzą takich informacji, albowiem nie oczekują od swoich spółek prowadzenia księgowości, ani sprawozdawczości finansowej, co powoduje, że żadne informacje na temat operacji prowadzonych przez takie spółki nie są ujawniane osobom trzecim.

 

Elastyczna formuła prowadzenia działalności

 

Wiele państw, które proponują dogodne rozwiązania podatkowe, to światowi liderzy w dziedzinie rozwoju prawa handlowego. Oferują wyjątkowo przemyślane, elastyczne formuły działalności, które są niedostępne dla spółek rejestrowanych pod rządami polskiego kodeksu spółek handlowych (np. możliwość zasiadania osób prawnych w zarządzie spółki, możliwość odbywania walnych zgromadzeń poza granicami kraju, możliwość przeniesienia działalności do innej jurysdykcji).

Istnieją też pewne typu osób prawnych, nieznane prawu polskiemu, które oferują inwestorom bardzo ciekawe możliwości (np. Fundación de Interés Privado prawa Panamy, Stichting Particulier Fonds prawa Antyli Holenderskich, czy też będąca formą pośrednią między spółką a fundacją Multiform Foundation prawa Nevis).

Prawodawstwo offshorowych centrów finansowych jest opracowywane z myślą o tym, iż większość Klientów zainteresowanych wykorzystaniem jego możliwości pochodzić będzie z zagranicy. Dlatego przepisy regulujące działanie podobnych struktur korporacyjnych są bardzo elastyczne i przyjazne dla użytkowników.

W konsekwencji, pomimo dużych odległości geograficznych, struktura taka jest dla Klienta łatwa w zarządzaniu i jej utrzymanie wymaga od niego nie większych formalności niż utrzymanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce.

 

Państwa o korzystnym systemie podatkowym

 

Terytoria rekomendowane do zakładania spółek zajmujących się działalnością operacyjną (m.in. handel, inwestycje na rynkach kapitałowych, usługi):

  • zakładanie spółek na Wyspach Marshalla
  • zakładanie spółek na Anguilli
  • zakładanie spółek w Hongkongu
  • zakładanie spółek w Delaware (USA)
  • zakładanie spółek LLP w Anglii
  • zakładanie spółek LTD w Anglii

Terytoria rekomendowane do zakładania spółek holdingowych:

Terytoria rekomendowane do zachowania poufności:

  • zakładanie spółek w Kostaryce
  • zakładanie spółek na Anjouan

Terytoria rekomendowane do zarządzania prawami własności intelektualnej:

Rachunki bankowe:

Inne usługi Kancelarii Prawnej Skarbiec: