Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Ochrona majątku dłużnika

Techniki ochrony majątku przed roszczeniami oparte o zagraniczne fundacje, trusty czy polisy ubezpieczeniowe, zazwyczaj stanowią efektywną formę obrony majątku tylko w przypadku utworzenia ich zanim nastąpi nieprzewidziane nieszczęście. Podobnie jak w przypadku wykupienia ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych już po pożarze, zagraniczny wehikuł korporacyjny nie przyniesie wielu korzyści jeżeli ustanowi się go po wystąpieniu zdarzenia przed skutkami którego chcemy się ochronić.

 

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że prawie wszystkie systemy prawne zapewniają dłużnikom pewien okres czasu na zgłaszanie roszczeń do majątku złożonego w "wehikule" zanim dłużnicy nieodwracalnie stracą możliwość egzekwowania z niego długów donatora. Nawet jeśli w pewnych wypadkach można wyeliminować ten negatywny efekt, to i tak pozostaje problem odpowiedzialności karnej przewidzianej w prawie polskim w sytuacji gdy dłużnik, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku.

Innymi słowy, w sytuacji, gdy wierzyciel zwleka z podjęciem odpowiednich działań do momentu, kiedy stanie w obliczu grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, to podjęcie działań mających na celu ochronę jego majątku, generuje ryzyko odpowiedzialności karnej w Polsce, nawet jeśli czynności prawne zostały podjęte za granicą, zgodnie z prawem lokalnym, a skutki tych czynności zostaną utrzymane w mocy przez lokalny sąd.

Ryzyko odpowiedzialności karnej powstaje również w sytuacji, jeśli:

  • dłużnik kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku;
  • dłużnik, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012