PIT – kontrole spółek / holdingów maltańskich, w tym wynagrodzenie dyrektorów

 

W 2020 r. urzędy skarbowe przeprowadziły 15,3 tys. kontroli podatkowych, w 2021 r. – 15,8 tys., a w 2022 r. już 18 tys. W pierwszej połowie 2022 r. wszczęto też o 14,3% więcej kontroli celno-skarbowych niż rok wcześniej. Spółki, oferujące swym udziałowcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych, metodach rozliczeń, podzielone na transparentne i nietransparentne podatkowo, znajdują się pod szczególnym nadzorem organów skarbowych.

Stojąc na straży interesu Skarbu Państwa swoją uwagę skupiają przede wszystkim na realizacji obowiązków podatkowych spółek, w tym w zakresie PIT, czyli rozliczeń podatku dochodowego na poziomie wspólników.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w 2021 r. do 870,2 tys. zwiększyła się (z 781,5 tys. w 2020 r.) liczba czynności sprawdzających dokonywanych wobec podatników PIT. Jednocześnie wzrosła kwota stwierdzonych nieprawidłowości z 901,4 mln zł w 2019 r. oraz 1 mld 849,5 mln zł w 2020 r. do 3 mld 567,5 mln zł w 2021 r. Według danych GUS, na koniec września 2020 r. w Polsce aktywnych było ponad 461 tys. spółek prawa handlowego i ponad 280 tys. spółek cywilnych. Kwestia kontroli spółek w zakresie rozliczeń PIT może więc dotyczyć blisko 750 000 podmiotów, a przede wszystkim – liczonych w milionach wspólników.

 

Kontrole spółek – nasza oferta

 

Kancelaria Prawna Skarbiec, jako ekspert w dziedzinie prawa korporacyjnego, oferuje wspólnikom wszystkich rodzajów spółek kompleksowe doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, zastępstwo prawne i procesowe, w tym reprezentację i wsparcie na każdym etapie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej w zakresie rozliczeń PIT.

Świadczone przez nas usługi na rzecz Klientów w obszarze PIT obejmują:

 • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie: wynagrodzeń dyrektorów, kontraktów menadżerskich, wypłaty dywidend, podziału zysku;
 • audyty i przeglądy podatkowe;
 • weryfikację rozliczeń wspólników i spółki pod kątem nadużycia prawa oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, w tym m.in. w zakresie działalności holdingów maltańskich, transakcji kontrolowanych, czy dotyczących przestępstw managerskich (white collar crimes);
 • przygotowanie spółki na kontrolę podatkową i celno-skarbową;
 • analizę związaną z przepisami o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC);
 • szkolenia w zakresie prawa podatkowego (zarówno dla wspólników, jak i księgowych);
 • due diligence i tax compliance spółki;
 • zmiany w Polskim Ładzie (Polski Ład podatki) i inne zmiany podatkowe (zmiany w podatkach);
 • doradztwo podatkowe korporacyjne przy zakładaniu i rejestracji spółek, wyborze formy opodatkowania;
 • przejście spółki na estoński CIT (powodujące realne obniżenie PIT wspólników);
 • reprezentację wspólników i spółek w toku kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.

 

Kontrole spółek – opodatkowanie PIT wspólników

 

Zgodnie z art. 3 k.s.h., przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Między innymi to właśnie te „współdziałanie w inny określony sposób” znajdują się pod szczególnym nadzorem organów skarbowych.

Podatnikami podatku PIT w spółkach są wspólnicy będący osobami fizycznymi. W zależności od rodzaju spółki(spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna) i tego czy posiada osobowość prawną, spółka w zakresie rozliczeń podatku dochodowego może być transparentna podatkowo (wówczas dochód osiągnięty przez spółkę opodatkowany jest PIT na poziomie jej wspólników proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału) lub nie (w pierwszej kolejności spółka płaci podatek dochodowy od osób prawnych CIT, a PIT podlega pozostały po opłaceniu CIT zysk wypłacany wspólnikom).

Kontrole spółek skupiają się przede wszystkim na weryfikacji prawidłowości poboru PIT z tytułu wypłat zysku wspólnikom, a więc głównie czy nie doszło do zaniżenia podstawy opodatkowania lub próby całkowitego jego uniknięcia. Badaniu poddawane są księgi rachunkowe spółek i inne dokumenty pozwalające na dokonanie weryfikacji. Niektóre rodzaje spółek – spółki kapitałowe (spółka z o.o., spółka akcyjna), oraz spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, a także osoby fizyczne i spółki, które przekroczą roczny limit przychodów 2 000 000 euro, zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości, w tym do składania okresowych sprawozdań finansowych.

 

Kontrole spółek i holdingów maltańskich, w tym wynagrodzeń dyrektorów

 

Organy podatkowe szczególnie przyglądają się spółkom maltańskim. Malta oferuje bowiem przyjazny system podatkowy i szereg możliwości redukcji albo wręcz wyeliminowania opodatkowania dochodu, a pozyskanie rezydencji podatkowej tego państwa nie jest trudne. Przedsiębiorcy prowadzący na Malcie działalność w formie spółki kapitałowe mogą zredukować do minimum podatek dochodowy.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 kwietnia 2017 r. (nr 2461-IBPB-2-2.4511.42.2017.1.MZA), w której zgodził się, że dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z polsko-maltańską umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie.

Jednakże kilka miesięcy później, w interpretacji z 30 października 2017 r. ten sam organ stwierdził, że nie można się zgodzić z wnioskodawczynią, że na jej sytuację podatkową na gruncie ustawy o PIT nie ma wpływu sposób, w jaki Malta opodatkowuje jej typ wynagrodzeń. To właśnie od matańskiej kwalifikacji przysporzenia jako wynagrodzenia dyrektora, o którym mowa w polsko-maltańskiej umowie, jest warunkiem zwolnienia tego wynagrodzenia z opodatkowania w Polsce (nr 0115-KDIT2-1.4011.176.2017.2.MN).

W obliczu chociażby takich rozbieżności, organy podatkowe każdorazowo dokładnie przyglądają się wszystkim okolicznościom towarzyszącym pobieraniu wynagrodzenia przez polskiego dyrektora maltańskiej spółki.

 

Co nas wyróżnia?

 

Kancelaria Prawna Skarbiec reprezentuje wspólników, przedsiębiorców, osoby fizyczne w sprawach podatkowych na każdym etapie postępowań i sporów toczonych przed organami i sądami wszystkich instancji, w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Posiadamy zespół, w którego skład wchodzą, radcowie prawni, doradcy podatkowi, adwokaci, księgowi, a także własne biuro rachunkowe do obsługi Klientów. Dzięki tym atutom zapewniamy spółkom kompleksowa realizację obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Za swoje osiągnięcia i wyniki finansowe w 2022 roku Kancelaria Prawna Skarbiec znalazła się wśród najlepszych firm doradztwa podatkowego w kraju (kancelaria podatkowa, kancelaria doradztwa podatkowego, biuro podatkowe, doradca podatkowy) według niezależnego rankingu Dziennika Gazety Prawnej. W grupie firm doradczych zatrudniających ponad 10 osób z uprawnieniami, w kategorii osiągniętych przychodów przypadających na jedną osobę merytoryczną zajęła wysokie 14 miejsce w rankingu, wyprzedzając trzy firmy z tzw. wielkiej czwórki: Ernst & Young Polska, PwC i Deloitte, oraz KPMG. Wyżej uplasowała się tylko globalna organizacja KPMG.

Pod względem liczby klientów Kancelaria zajęła 16 miejsce w rankingu, a pod względem przychodów za 2022 rok – 20 miejsce. W zestawieniu ogólnym największych firm doradztwa podatkowego w Polsce (nie licząc wielkiej czwórki) Kancelaria Prawna Skarbiec znalazła się na 17 miejscu.