Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Korzystne formy
opodatkowania dochodów

Wybór korzystnej formy opodatkowania danej inwestycji wymaga przede wszystkim ustalenia, co ma stanowić przedmiot inwestycji i jaka ma być jej skala. W przypadku inwestycji kapitałowych na niewielką skalę, podejmowanych przez indywidualnych inwestorów, powszechnie reklamowane są takie rozwiązania jak fundusze i polisy inwestycyjne.

 

W przypadku inwestorów instytucjonalnych bądź większych inwestorów indywidualnych często rekomenduje się powołanie własnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego w Polsce, bądź spółki typu Société d'investissement à capital variable w Luksemburgu.

Jednakże wszystkie ww. rozwiązania mają oczywistą wadę w postaci konieczności przekazania kapitału pod kontrolę instytucji finansowych, których usługi często są bardzo kosztowne i nie zawsze efektywne.

Do niedawna w korzystnej sytuacji znajdowali się posiadacze certyfikatów w FIZ-ach i akcji w spółkach SICAV, ale po pierwsze kapitał raz wprowadzony do FIZ-u trudno z niego wypłacić bez podatku dochodowego, a po drugie od niedawna fundusze tego typu nie są już podmiotowo zwolnione z CIT.

W przypadku osób bardzo zamożnych warto rozważyć zmianę rezydencji podatkowej. Najwyższy poziom pod względem jakości życia i otoczenia podatkowego zaoferować może Monako, ale inne kierunki, które warto rozważyć to również Malta, Andora bądź większość kantonów Konfederacji Szwajcarskiej (przy założeniu, że uda się zawrzeć porozumienie podatkowe, tzw. Pauschalbesteuerung, z miejscową administracją).

Źródło: Gazeta Finansowa.pl

2010-01-(22-28) Kancelaria Prawna Skarbiec

Spółki w państwach o korzystnych systemach podatkowych i zmiana rezydencji podatkowej
– remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012