Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Zarzuty najczęściej stawiane przedsiębiorcom

Fałsz intelektualny – art. 271 KK

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Fałsz intelektualny godzi w wiarygodność dokumentów, zatem to ona jest przedmiotem ochrony art. 271 KK. Sprawcą może być funkcjonariusz publiczny lub osoba uprawniona do wystawienia dokumentu. Istnieją dwa poglądy na temat rozumienia pojęcia „osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu”. Z uwagi jednak na szeroką ochronę, tj. ochronę dokumentów wszelkiego rodzaju, należy uznać za słuszny pogląd, iż uprawnienie takie może wynikać z:

  • przepisu prawa,
  • decyzji organu samorządowego,
  • decyzji organu państwowego,
  • polecenia służbowego,
  • wyroku sądowego,
  • umowy,
  • pełnomocnictwa.

Poświadczenie nieprawdy jako jedno ze znamion przestępstwa ma dotyczyć okoliczności lub faktów, które można zweryfikować. Nie może być to zatem opinia, ocena czy przypuszczenie. Przestępstwo fałszu intelektualnego może zostać popełnione umyślnie, zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. § 3 reguluje postać kwalifikowaną przestępstwa, które zostaje w tym przypadku popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i jest najczęściej wykorzystywany w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012