Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Z prawem podatkowym na fali

Wybitny amerykański polityk, prezydent i uczony Benjamin Franklin, w liście do przyjaciela – francuskiego naukowca Jeana Baptiste Le Roy – stwierdził, że „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. I, mimo że słowa te napisane zostały w XVII wieku, nadal nie straciły na swej aktualności. Przeciwnie, przedstawiciele władzy wykonawczej, pomimo głośnych, medialnych zapewnień o działaniu na rzecz obywateli, w rezultacie wprowadzają kolejne obostrzenia prawnopodatkowe. Ich celem ma być wzrost wpływów do budżetu państwa, którego koszty mają ponieść podatnicy.

Kontrola celno-skarbowa

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów „Sprawozdaniem Rocznym Kontrola Skarbowa 2014 r.”, łączna kwota zobowiązań podatkowych określonych w wydanych decyzjach wyniosła aż 10,6 miliarda złotych – o 4 miliardy złotych więcej niż w 2013 r. Stanowi to wzrost ustaleń w stosunku do roku poprzedniego o 64,5%. Zmniejszono również stratę wykazywaną przez podatników o łączną kwotę 777 600 000 złotych, czyli o około 300 000 000 więcej niż w roku poprzednim.

Struktura ustaleń podatkowych w 2014 r. przedstawiała się następująco:

Taka konfiguracja ustaleń podatkowych w odniesieniu do poszczególnych typów podatków, jest ściśle powiązana z przyjętym przez Ministerstwo Finansów planem o nazwie „Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej w latach 2014-2017”. Wg wytycznych Ministerstwa Finansów, obszarze największego zainteresowania organów skarbowych, miał się znaleźć właśnie podatek od towarów i usług, tj. transakcje karuzelowe oraz transakcje tzw. towarami wrażliwymi.

Urzędnicy nader ochoczo zabrali się za realizację wskazanych wytycznych. W związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi, urzędy kontroli skarbowej złożyły w 2014 r. ponad 1 000 wniosków o dokonanie zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę 5 500 000 000 złotych. W efekcie zaś, podatnicy otrzymali decyzje o zabezpieczeniu na ich majątku kwoty ponad 4 000 000 000 złotych, co stanowi wzrost o 71%, w stosunku do roku 2013.
 
Inspektorzy kontroli skarbowej wykazali również niezwykłą aktywność na polu postępowań karnoskarbowych. W 2014 r. zostało nałożonych ogółem prawie 40 000 mandatów karnych na łączną kwotę 9 400 000 złotych.

To jednak nie wszystko. Ministerstwo Finansów w budżecie zadaniowym na rok 2014 wyznaczyło cel kontroli skarbowej – miernik realizacji planu, polegającego na zbadaniu liczby zakończonych postępowań kontrolnych na 1 000 kontrolujących. Efekty są takie, że w 2014 r. kontrola skarbowa wykonała 105% normy.

Jaki wniosek płynie z powyższych danych? Ministerstwo Finansów wyraźnie wspiera i aktywizuje wszelkie działania ukierunkowane na prowadzenie jak największej liczby postępowań podatkowych i kontrolnych, które powinny zakończyć się określeniem zobowiązania podatkowego do zapłaty. Metodycznie blokuje także możliwości legalnej optymalizacji podatkowej oraz wprowadza kolejne obciążenia podatkowe.

Nie oznacza to jednak, że w konfrontacji z organami podatkowymi podatnik nie ma szans. Przeciwnie – sądy coraz częściej orzekają na korzyść podatników w sporach z organami skarbowymi. Istnieją bowiem sprawdzone i skuteczne narzędzia prawne, obejmujące szerokie spektrum usług w dziedzinie prawa podatkowego oraz ochrony majątku.

Usługi Kancelarii Prawnej Skarbiec
w toku kontroli celno-skarbowej

Kancelaria Prawna Skarbiec, w zależności od potrzeb oraz stanu faktycznego, oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie:

Nie boimy się wyzwań. W ramach oferowanych usług doradztwa prawnego oraz pomocy prawnej stosujemy innowacyjne metody oraz wykorzystujemy skuteczne środki prawne. Zdaniem Zarządu Business Centre Club, świadczymy „najwyższej jakości usługi doradztwa prawnego, reprezentując innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów przedsiębiorców oraz wyjątkową dbałość o bezpieczeństwo biznesu i respektowanie prawa do wolności i swobody obywatelskiej w tym zakresie”.

Zespół Kancelarii Prawnej Skarbiec to eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – także w pracy w organach skarbowych. Wyprzedzamy o krok zmiany w przepisach prawnych, zapewniając naszym Klientom swobodę oraz bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Interpretacje podatkowe

Indywidualne interpretacje podatkowe na nowych zasadach

Bieżący rok przynosi wiele zmian w zasadach wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. Z początkiem marca zmienił się organ uprawniony do wydawania tego rodzaju opinii, zaś 1 czerwca uległy zmianie zasady wnoszenia skarg na wydane interpretacje.

Przepisy podatkowe

Rząd szykuje spore zmiany w ustawach o PIT i CIT

Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości oraz rocznego limitu kwotowego w wysokości 100 000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą – to tylko niektóre zmiany przewidziane w rządowym projekcie nowelizacji ustaw o PIT i CIT.

Poselskie propozycje zmian dotyczące zwrotu nadpłaty podatku

Do Sejmu trafił poselski projekt zmian w ordynacji podatkowej. Przewiduje on skrócenie z 3 miesięcy do 30 dni czasu oczekiwania przez podatników podatku akcyzowego, specjalnego podatku węglowodorowego, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorców państwowych oraz przez płatników PIT na zwrot nadpłaconego podatku.

Będą zmiany w przepisach dotyczących wydawania interpretacji podatkowych

Sejm uchwalił zmiany w ordynacji podatkowej, które mają na celu m.in. modyfikację procedury wydawania interpretacji podatkowej.

Ważny korzystny wyrok WSA w sprawie daty doręczania decyzji

Po raz kolejny wojewódzki sąd administracyjny potwierdził, że liczy się data doręczenia decyzji podatnikowi, a nie data jej wydania. Jest to bardzo istotne potwierdzenie prawidłowej wykładni przepisów podatkowych dokonywanej przez sądy na korzyść podatnika, wbrew praktyce organów podatkowych, skutkujące nieważnością decyzji podatkowej oraz całego postępowania podatkowego.

Ordynacja podatkowa

Projekt nowej ordynacji podatkowej prawie gotowy

Projekt nowej ordynacji podatkowej będzie gotowy we wrześniu – zapowiedział prof. Leonard Etel, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Ustawa ma być zupełnie nowym aktem prawnym, kompleksowo regulującym wszystkie zagadnienia części ogólnej prawa podatkowego. Jednocześnie z nim mają pojawić się projekty ustawy wprowadzającej i aktów wykonawczych oraz uzasadnienie do nowych przepisów.

Sejm pracuje nad ujednoliceniem terminów zapłaty podatków

Sejm pracuje nad poselskim projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz zmianą niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje ujednolicenie wszystkich obowiązujących w Polsce terminów dla zapłaty podatków i składania deklaracji podatkowych. Ujednoliconym terminem będzie ostatni dzień następnego miesiąca.

Kontrole podatkowe

Adrianna Panas, mec. Robert Nogacki: Nie taki diabeł straszny... czyli jak poradzić sobie z kontrolą podatkową

Strach, a czasem wręcz panika – takie emocje najczęściej towarzyszą przedsiębiorcom, tuż po otrzymaniu zawiadomienia, że firma zostanie poddana kontroli podatkowej. Tymczasem, właściwa reakcja na fakt kontroli, rzutuje na cały jej przebieg. Dlatego należy unikać błędów popełnianych podczas początkowych etapów kontroli podatkowej.

mec. Robert Nogacki: Czas to pieniądz – długie kontrole podatkowe są więc kosztowne

Kontrolowanemu przedsiębiorcy zależy na możliwie najszybszym zakończeniu kontroli. Czas trwania kontroli określają precyzyjnie przepisy. Wskazujemy, ile czasu może trwać kontrola podatkowa oraz jakie zastosować środki prawne w przypadku przedłużania kontroli przez urząd skarbowy.

Klauzula obejścia prawa

Natalia Wytrykowska: Klauzula obejścia prawa – kolejny kaganiec na podatnika

Wkrótce w polskim systemie prawnym zacznie funkcjonować nowa klauzula obejścia prawa podatkowego. Będzie ona jednym z elementów większego schematu działań aparatu państwowego, nakierowanych na przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowego. Konstrukcja klauzuli opiera się na definicji unikania opodatkowania, której jednym z najistotniejszych elementów jest pojęcie sztuczności działań podatnika. Projektodawca uzasadnia, iż owa sztuczność jest jedną z tych cech, która pozwala odróżnić optymalizację podatkową od unikania opodatkowania.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012