Wydawanie opinii prawnych i podatkowych

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje usługi w zakresie przygotowania profesjonalnych opinii prawnych i podatkowych.

 

Wydawanie opinii prawnych  

 

Przedmiotem opinii prawnych może być m.in.:

Koszt opracowania opinii prawnej zależny jest m.in. od niezbędnego nakładu pracy, a także charakteru sprawy i wkładu Kancelarii Prawnej Skarbiec w przyczynienie się do jej wyjaśnienia.

Stawki wynagrodzenia za opracowanie opinii są ustalane z klientami przed przystąpieniem do prac nad tekstem opinii.

 

Opinie podatkowe i memoranda

 

Aby móc skutecznie zmierzyć się z problemami interpretacyjnymi zawiłych przepisów prawa podatkowego i możliwymi do przewidzenia konsekwencjami swych działań, warto zawczasu postarać się o analizę problemową danego zagadnienia, którą przygotuje wykwalifikowany prawnik – doradca podatkowy.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną Skarbiec w zakresie opinii podatkowych i memorandów:

  • opinie podatkowe w zakresie podatku CIT,PIT,VAT,akcyzy,cła,podatków lokalnych,
  • opiniowanie umów z kontrahentami,
  • opiniowanie skutków podatkowych transakcji,
  • memoranda pisemne i w formie elektronicznej.

Koszt opracowania opinii prawnej zależny jest m.in. od niezbędnego nakładu pracy, a także charakteru sprawy i wkładu Kancelarii Prawnej Skarbiec w przyczynienie się do jej wyjaśnienia.

Stawki wynagrodzenia za opracowanie opinii są ustalane z klientami przed przystąpieniem do prac nad tekstem opinii.