Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Opodatkowanie dochodów w państwach o korzystnych systemach podatkowych

Opodatkowanie dochodów
w państwach o korzystnych systemach podatkowych

Franklinowską pewność śmierci i podatków rozszerzyć można o kolejny pewnik: to, że większość z nas wolałaby uniknąć jednego i drugiego. I tak jak śmierć ma dwie strony medalu: przerażającą – piekło i przyjemną – niebo, tak i w przypadku daniny na rzecz państwa może być całkiem przyjemnie. Istnieją bowiem państwa, w których nie tylko sam pobyt, ale również zasady opodatkowania dochodów są bardzo atrakcyjne

 

W wielu z tych państw standardy fiskalne czy standardy bankowości są często na znacznie wyższym poziomie sprawiedliwości i poszanowania wolności gospodarczej niż w tzw. cywilizowanych krajach, gdzie autorytarna – często nieuczciwa – polityka fiskalna dotyka zwłaszcza dużych przedsiębiorców. Leo Messi i Michel Platini swego finansowego nieba szukali w Panamie. To tam odnaleźli odpowiedź na pytanie, jak uniknąć wysokiego opodatkowania. Cristiano Ronaldo, drugi – obok Messiego – bóg światowej piłki i multimilioner, chcąc ominąć barbarzyńskie stawki podatku dochodowego, korzystał ze struktur finansowych zbudowanych głównie na Wyspach Dziewiczych.

Unikanie opodatkowania w przypadku wyżej wymienionych zostało uznane przez koalicję państw o wysokich stawkach podatkowych za nielegalne uchylanie się od obowiązku fiskalnego. Wykreowany przez nie negatywny obraz tychże systemów podatkowych sprawił, że obarczani przez rodzimego fiskusa coraz wyższymi obciążeniami przedsiębiorcy zaczynają czuć obawy, czy znajdzie się sposób na to, jak uniknąć wysokich podatków. Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu korzystne zasady i formy opodatkowania dochodów przewidują również systemy podatkowe wielu państw, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych.

W Europie korzystne przepisy podatkowe oferują przeważnie niewielkie państwa, najczęściej – chociaż nie zawsze – zlokalizowane na peryferiach kontynentu lub poza nim. Są to na przykład Cypr, Gibraltar, Islandia, Księstwo Liechtensteinu, Malta, Księstwo Monako, San Marino czy… Watykan. Z kolei w przypadku Stanów Zjednoczonych przychylne i atrakcyjne rozwiązania znajdziemy w systemach podatkowych poszczególnych stanów, które wprowadziły w tym zakresie własne, korzystne dla przedsiębiorców regulacje. Przykładami mogą być przepisy podatkowe takich stanów, jak: Delaware, Alaska, Nevada, Południowa Dakota, Teksas oraz Wyoming.

W wielu przypadkach o korzyściach płynących z danego systemu podatkowego będą decydowały konkretne, indywidualne rozwiązania oferowane danemu przedsiębiorcy, np.:

Niejednokrotnie głównym kryterium będzie po prostu niższe, niż w rodzimym kraju obciążenie podatkowe. Przykładem może być tu Rosja, której obywatelstwo w 2013 roku przyjął Gérard Depardieu. Tym samym uniknął on 75% podatku dochodowego we Francji – zamienił go na 13% rosyjski podatek liniowy. Niskimi podatkami i licznymi ulgami dla przedsiębiorców inwestorów ściągają Węgry. Wielu przedsiębiorców jako „raj" traktuje nadal Luksemburg, głównie ze względu na obowiązujące tam korzystne uregulowania prawne. W Liechtensteinie i na Malcie stawka podatku VAT to zaledwie 8%. Gibraltar oferuje z kolei stawkę 0%, brak podatku VAT oraz brak podatku od sprzedaży.

Choć nowelizacja ustawy o podatku od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, sankcjonuje możliwość i zasady opodatkowywania dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki tworzone przez polskich przedsiębiorców i podatników, nie oznacza to, że możliwości korzystnego opodatkowania osiąganych dochodów zostały wyczerpane.

Nie sposób odnieść wrażenie, że nowelizacje ustawy o CIT i PIT nie mają służyć polskim przedsiębiorcom czy też walce z nielegalnym uchylaniem się od płacenia podatków. To pokaz siły i przejaw agresji podmiotu niezdolnego do dialogu. To trochę jak z rozmówcą, który z braku argumentów przechodzi do rękoczynów. Państwa, w tym Polska, próbują jedynie zatrzymać odpływ kapitału z własnego podwórka, bo – jako że na nim rządzą – mogą sięgać bardzo głęboko, z każdym rokiem głębiej, do kieszeni podatnika. W relacji z przedsiębiorcą nasz ustawodawca zwraca niewielką uwagę na podstawowe dla cywilizowanego świata zasady swobody gospodarczej czy wolności ekonomicznej. W obliczu tak wysokich obciążeń będących przecież wypadkową równania: pracujesz więcej + zarabiasz więcej = płacisz więcej, logicznym i ekonomicznie uzasadnionym ruchem jest przeniesienie części aktywności gospodarczej do państw o bardziej liberalnym systemie fiskalnym i rozbudowanych regulacjach prawnych dotyczących tajemnicy bankowej. A państw tych nie trzeba już koniecznie szukać daleko. Często korzystne warunki podatkowe oferują kraje UE, w pakiecie z regulacjami dotyczącymi swobody działalności gospodarczej.

Podsumowując, jeśli przedsiębiorca w naszym kraju nie chce być zdany tylko na łaskę i niełaskę urzędników i zmieniających się grup stanowiących prawo, to nie musi. Wystarczy tylko zmienić relację, w której traktowany jest jak petent, na relację, w której traktowany jest jak partner.

Spółki w państwach o korzystnych systemach podatkowych i zmiana rezydencji podatkowej
– remedium na polskiego fiskusa i CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w państwach o korzystnych systemach podatkowych niejednokrotnie są spółkami które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT  (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie maltańskim rezydentem podatkowym (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

2017-07-26 Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-05-21)

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012