Mapa serwisu / Site Map

Medal Europejski dla Kancelarii Prawnej Skarbiec

W 2015 r. Kancelaria Prawna Skarbiec otrzymała Medal Europejski – prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli.

Najlepszy Partner w Biznesie

W 2013 r. nasza Kancelaria została uhonorowana nagrodą „Najlepszy Partner w Biznesie” w kategorii usługi prawne: „za multidyscyplinarne zespoły śledcze składające się z prawników, adwokatów, księgowych, doradców inwestycyjnych, detektywów, dzięki którym kancelaria pomaga firmom w sytuacjach, które rzutują na działalność przedsiębiorstwa tj. przypadki bezprawia urzędniczego, w szczególności ze strony organów podatkowych, upadłości, wrogie przejęcia, podziały majątku czy konflikty rodzinne.” Kapituła konkursu doceniła Kancelarię za wsparcie przedsiębiorców w nadzwyczajnych sytuacjach, w tym doradztwo prawne wykraczające poza utarte schematy jak i długofalowe planowanie strategiczne.

Zapoznaj się z kompletną listą nagród i wyróżnień Kancelarii Prawnej Skarbiec.

MAPA SERWISU

Publikacje Kancelarii

czerwiec 2008 | lipiec 2008 | sierpień 2008 | wrzesień 2008 | październik 2008 | listopad 2008 | grudzień 2008 | styczeń 2009 | luty 2009 | marzec 2009 | kwieceń 2009 | maj 2009 | czerwiec 2009 | lipiec 2009 | Publikacje z lat 2010 – 2012 | Publikacje na temat rajów podatkowych | Finroyal / Amber Gold

ZAKRES USŁUG KANCELARII PRAWNEJ SKARBIEC

Typy usług: Stała obsługa prawna firm | Windykacja należności | Przygotowanie umów i dokumentów korporacyjnych | Sporządzanie opinii prawnych | Reprezentacja procesowa i sporządzanie pism procesowych | Restrukturyzacja zobowiązań powstałych na skutek zawierania transakcji walutowych (opcje walutowe, transakcje CIRS) | Fuzje i przejęcia przedsięwzięć gospodarczych | Ochrona majątku przed rzekomymi wierzycielami | Zakładanie spółek w tzw. rajach podatkowych | Doradztwo osobom zagrożonym odpowiedzialnością z tytułu „White Collar Crimes” | Prowadzenie śledztw gospodarczych | Doradztwo w zakresie postępowań upadłościowych | Zakładanie i rejestracja spółek w Polsce | Przygotowanie weksli i dochodzenie roszczeń z weksli | Reprezentacja w postępowaniach o nieujawnione źródła przychodów | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | Sukcesja | Netprotection | Doradztwo w zakresie CIT | Spółki w Macedonii | Polisa Inwestycyjna | Zmiana Rezydencji Podatkowej

Działy prawa

Prawo handlowe | Prawo procesowe | Prawo pracy | Prawo cywilne | Prawo bankowe | Prawo rynków finansowych | Prawo administracyjne | Prawo administracyjne | Prawo ochrony środowiska | Prawo własności intelektualnej i przemysłowej | Prawo ochrony danych osobowych | Prawo obrotu nieruchomościami i prawo budowlane | Prawo europejskie | Prawo międzynarodowe | Prawo mediów | Prawo celne i dewizowe | Prawo podatkowe | Prawo rajów podatkowych | Prawo upadłościowe | Prawo energetyczne | Prawo telekomunikacyjne | Prawo zamówień publicznych | Prawo farmaceutyczne | Prawo konkurencji | Prawo sportowe