Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Opcje walutowe:
pomoc dla przedsiębiorców

W związku z narastającym problemem zobowiązań przedsiębiorców wynikających z instrumentów pochodnych opartych o kursy walut, Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje weryfikację treści umów, opracowuje dla przedsiębiorców strategie dalszego działania, prowadzi negocjacje z bankami, przygotowuje koncepcje sporów sądowych, weryfikuje czy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

 

Windykacja sądowa przez banki

W razie potrzeby zajmujemy się odpowiednim przygotowaniem majątku dłużnika na ryzyko sądowej windykacji roszczeń przez banki.

Kancelaria Prawna Skarbiec posiada duże doświadczenie w weryfikacji i renegocjowaniu z bankami umów instrumentów pochodnych, takich jak:

  • opcje, swapy, umowy forward na stopę procentową;
  • instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;
  • kontrakty na różnicę;
  • inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy, wskaźnik finansowy, towar;
  • zaawansowane instrumenty pochodne odnoszące się m.in. do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych.

Ponadto:

  • Kancelaria Kancelaria Prawna Skarbiec może zaproponować badanie indywidualnej dokumentacji konkretnych przedsiębiorców m.in. pod kątem ustalenia możliwości powołania się na nieważność czynności w wyniku której zaciągnięto zobowiązanie (kontrakt terminowy);
  • Kancelaria Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje zestaw wyjaśnień dotyczących możliwości uchylenia się od skutków oświadczenia woli o zawarciu transakcji terminowej, albo zmiany sposobu wykonania transakcji terminowej lub wysokości określonego transakcją terminową świadczenia z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków, albo powołania się na innego rodzaju okoliczności umożliwiające uchylenie się od realizacji transakcji terminowej w wysokości i terminie.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012