Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek w Nevadzie

Nevada kojarzy się przeciętnemu Europejczykowi z rozświetloną neonami stolicą światowego hazardu Las Vegas i filmowymi szybkimi ślubami z sobowtórem Elvisa w roli mistrza ceremonii. Warto jednak pamiętać, że Nevada żyje nie tylko z turystyki, ale również oferuje szereg ciekawych rozwiązań dla biznesu.

 

Według opracowanego przez Tax Foundation rankingu 2013 State Business Tax Climate Index, Nevada jest trzecim najbardziej przyjaznym dla biznesu stanem USA, zaraz po Wyoming i Dakocie Południowej.

Nevada nie posiada stanowego podatku dochodowego od osób prawnych i w zasadzie nie oczekuje od lokalnych spółek żadnej sprawozdawczości finansowej ani ujawnienia tożsamości wspólników wobec lokalnej administracji. Jeśli dodamy, iż istnieje możliwość skonstruowania lokalnej spółki w taki sposób, aby nie była ona zobowiązana również do odprowadzania podatków federalnych, to system podatkowy Nevady, podobnie jak niektórych innych stanów USA, należy uznać za szczególnie korzystny.

Warto też pamiętać, że spółka mająca siedzibę rejestrową w Nevadzie może posiadać biuro i adres do korespondencji w innym stanie. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje m.in. prestiżowe biura wirtualne w trzech różnych lokalizacjach na Wall Street w Nowym Jorku, gdzie skupione są główne instytucje finansowe USA.

Podstawowe cechy spółek typu LLC

Spółka typu LLC stanowi syntezę najlepszych cech spółek kapitałowych i osobowych. Podobnie jak spółka kapitałowa, LLC posiada osobowość prawną niezależną od jej właścicieli; właściciele i menadżerowie nie są osobiście odpowiedzialni za długi i zobowiązania spółki. Natomiast, podobnie jak spółka osobowa, LLC może nie płacić własnego podatku dochodowego. Jej przychody są więc przypisywane bezpośrednio wspólnikom, co pozwala unikać efektu podwójnego opodatkowania zysku wydzielonego ze spółek, charakterystycznego dla klasycznych spółek kapitałowych (co do zasady w przypadku klasycznej spółki kapitałowej, dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz – po raz drugi – podatkiem od wypłacanych wspólnikom dywidend).

W przypadku, jeśli spółka LLC generuje dochody wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych, a wspólnicy spółki nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych, przejrzystość podatkowa tej spółki oznacza w praktyce, że spółka typu LLC nie płaci żadnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych.

Również Amerykanie wykorzystują spółki LLC do uzyskania pewnych korzyści podatkowych, jednak głównym celem rejestracji przez rezydentów Stanów Zjednoczonych spółek typu LLC jest ochrona przeciwko roszczeniom wierzycieli. Spółka LLC zapewnia bowiem wszystkim jej członkom bardzo silną ochronę przed odpowiedzialnością za ewentualne zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli.

Spółki w Nevadzie i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w Nevadzie, według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012