Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek w Gibraltarze

Gibraltar to półwysep usytuowany na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego. Jego powierzchnia wynosi ok. 7 km2, a populacja – ok. 30 000 mieszkańców.

 

Gibraltar jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii i stanowi tzw. Kolonię Koronną, co oznacza, że posiada własną administrację, która zajmuje się jednak jedynie polityką wewnętrzną. Wielka Brytania zaś odpowiada zarówno za sprawy obronności i polityki zagranicznej, jak i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Według raportu wywiadowczego „Jane's Country Risk” (2008) Gibraltar jest piątą najbardziej stabilną jurysdykcją na świecie, co jest pozycją wyższą niż jakiegokolwiek innego terytorium Korony Brytyjskiej (Zjednoczone Królestwo Anglii i Walii jest „dopiero" ósme na świecie). Co więcej, stan ten utrzymuje się już dekadę.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na mocy art. 227 par. 4 Traktatu Rzymskiego Gibraltar stał się członkiem Unii Europejskiej, jako terytorium, za którego politykę zagraniczną odpowiedzialne jest państwo członkowskie. Dzięki takiemu statusowi Gibraltar może korzystać z większości swobód związanych z członkostwem w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W świetle polskiego prawa jedną z zalet takiego statusu jest możliwość nabywania nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach posiadających nieruchomości, bez konieczności uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest wymagalne w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca spoza strefy EOG. Zezwolenia takie muszą posiadać spółki z prawie wszystkich innych krajów oferujących międzynarodowe planowanie podatkowe, w tym również takich, które są położone w geograficznych granicach Europy, ale nie mają statusu przedsiębiorców EOG (m.in. Wyspa Man czy Wyspa Jersey).

Z drugiej strony, Gibraltar nie jest częścią unii celnej między państwami Unii Europejskiej, ani nie stosują się do niego wspólnotowe przepisy odnośnie podatku VAT.

Opodatkowanie spółek w Gibraltarze

Choć od niedawna w Gibraltarze obowiązuje powszechny podatek dochodowy od osób prawnych, obliczany według stawki 10 proc., to należy jednak pamiętać, iż jest on pobierany według zasady terytorialnej, a więc wyłącznie od dochodu uzyskanego w Gibraltarze (ang. „income accruing in, derived from or received in Gibraltar”). Tylko w wypadku, jeśli podatnik jest stałym mieszkańcem Gibraltaru, podatek jest również naliczany od pewnych dochodów uzyskanych lub otrzymanych w innym miejscu niż Gibraltar.

W świetle powyższego, jeśli spółka z siedzibą w Gibraltarze uzyskuje dochody poza terytorium Gibraltaru, nie będzie płacić tutaj żadnego podatku dochodowego, poza wyjątkami ściśle określonymi przepisami prawa.

Dodatkowo, Gibraltar oferuje dalsze, interesujące korzyści podatkowe. Nie istnieją tutaj podatki od zysków kapitałowych, spadków i darowizn, ani zysków z rachunków oszczędnościowych. Brak jest także podatku od sprzedaży lub podatku VAT. Gibraltar nie pobiera podatków u źródła w związku z wypłacaniem przez spółki gibraltarskie dywidend bądź pożyczek.

Jeszcze dalej idące ograniczenia w opodatkowaniu odnoszą się do spółki, która ma siedzibę rejestrową w Gibraltarze, ale nie jest rezydentem podatkowym Gibraltaru, a więc nie prowadzi tutaj działalności (tzw. nonresident company; dalej: NRC), gdyż spółka taka jest całkowicie wolna od podatku dochodowego za wyjątkiem dochodu, który osiągnie na terytorium Gibraltaru.

Gibraltar oferuje swoim podatnikom wiążące interpretacje podatkowe, które wydaje lokalny Commissioner of Income Tax. Wykorzystanie ich zwiększa bezpieczeństwo prawne wszelkich konstrukcji prawnych opierających się o podmioty inkorporowane w Gibraltarze.

Gibraltar non-resident companies

Przepisy prawa spółek w Gibraltarze są w dużej mierze oparte na prawie spółek obowiązującym w Wielkiej Brytanii. Co do zasady regulacje te są także zbliżone do regulacji odnoszących się do działalności spółek kapitałowych prawa polskiego.

Spółka musi mieć co najmniej jednego członka zarządu (ang. Director) i co najmniej jednego udziałowca. Funkcję dyrektora i udziałowca spółki może pełnić nie tylko osoba fizyczna, ale także inna spółka. Członkiem zarządu oraz udziałowcem może być ten sam podmiot. Dlatego też, zamiast odwoływać się do konstrukcji powierniczych, można założyć spółkę offshore, której właścicielem i udziałowcem będzie klient. Dzięki temu klient może kontrolować funkcję udziałowca i dyrektora spółki z wyłączeniem jakichkolwiek powierników.

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

Gibraltar zawarł umowy o wymianie informacji podatkowych z (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) Australią, Austrią, Belgią, Danią, Wyspami Owczymi, Finlandią, Francją, Niemcami, Grenlandią, Islandią, Irlandią, Niderlandami, Nową Zelandią, Norwegią, Portugalią, Szwecją, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi (stan z dnia 12 lutego 2018 r.).

2018-02-22 Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Spółka na Gibraltarze a brexit

Spółka na Gibraltarze a brexit

29 marca 2019 r. Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Brexit obejmie swym zasięgiem również Gibraltar, który jest terytorium zależnym korony brytyjskiej. Czy dla otwieranych tak chętnie spółek na Gibraltarze – małym państewku na Półwyspie Iberyjskim, które i tak zawsze pozostawało poza strefą Schengen – będzie to miało jakiekolwiek znaczenie?

Gibraltar wciąż jest rajem podatkowym

Gibraltar wciąż jest rajem podatkowym

Kraj zależny od Wielkiej Brytanii wciąż kusi bardzo niskim podatkiem CIT (stawka 10 lub... 0 proc.) oraz brakiem np. podatku od zysków kapitałowych. Eksperci uważają, że nawet jeśli opuści on Unię Europejską razem z Wielką Brytanią, to nie straci na atrakcyjności. Jedynym zagrożeniem dla Gibraltaru jest dostanie się pod jurysdykcję hiszpańską, co jest jednak mało prawdopodobne.

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012