Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Usługi powiernicze

Usługi powiernicze adresowane są do osób, które ze względów osobistych bądź innych nie chcą ujawniać swojego udziału w transakcjach, które są przeprowadzane na ich rzecz.

Istota powiernictwa

Podstawą usług powierniczych jest porozumienie pomiędzy osobą, która chce wykonać pewną operację gospodarczą a zawodowym „pośrednikiem" (powiernik). Na mocy takiego porozumienia powiernik zobowiązuje się wykonać operację we własnym imieniu, ale na rzecz swojego mocodawcy (tzw. zastępstwo pośrednie). Dzięki takiemu rozwiązaniu klient powiernika zachowuje pełną anonimowość: to nazwa powiernika, a nie jego klienta figuruje na wszelkich umowach i dokumentach transakcyjnych oraz w rejestrach, ale jednocześnie powiernik ma obowiązek przenieść na swojego klienta wszystko, co uzyskał w realizacji porozumienia powierniczego. Ponadto, powiernik zobowiązuje się nie korzystać z uprawnień, jakie nabył na rzecz swojego klienta poza sposobem, który mocodawca wskazał w swoich instrukcjach.

Transakcje powiernicze oferują możliwość realizowania transakcji z zachowaniem bardzo wysokiego poziomu anonimowości dla podmiotów, które cenią sobie możliwość zachowania prywatności. Porozumienie powiernicze może także służyć do przechowania wartości majątkowych w dyskretny sposób.

Usługi

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje usługi powiernicze za pośrednictwem spółek celowych zakładanych w państwach, które gwarantują szeroki zakres ochrony tożsamości udziałowców oraz efektywne przestrzeganie tajemnicy bankowej (m.in. Monako, Liechtenstein, Panama).

Wśród swoich usług Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje m.in.:

  • powiernicze nabycie nieruchomości (nabycie w imieniu własnym, ale na rzecz innego podmiotu);
  • powiernicze przechowanie wartości majątkowych (sprawowanie władztwa nad wartościami majątkowymi w imieniu innej osoby, w zakresie wynikającym z instrukcji tej osoby);
  • tworzenie takich wehikułów korporacyjnych jak trusty i fundacje prywatne w krajach o korzystnych systemach podatkowych w celu ochrony majątku i prywatności.

Kancelaria Prawna Skarbiec zapewnia pełną dyskrecję i poufność dokonywanych usług.

Kancelaria Prawna Skarbiec nie udziela wsparcia w wykorzystaniu transakcji opartych na powiernictwie do czynności sprzecznych z prawem albo nieetycznych, takich jak tzw. firmanctwo, dokonywanie czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzycieli bądź udaremnianie lub ograniczanie zaspokojenia należności wierzycieli poprzez dokonywanie oszukańczego transferu majątku.

Kancelaria Prawna Skarbiec przestrzega w tym zakresie nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również wytycznych Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) oraz innych globalnych dobrych praktyk i standardów w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Usług powierniczych Kancelarii Prawnej Skarbiec nie należy utożsamiać z prowadzeniem działalności powierniczej, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani inną działalnością gospodarczą wymagającą koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Anonimizacja przedsiębiorstwa

Anonimizacja przedsiębiorstwa

Dynamicznie postępująca fiskalizacja obrotu gospodarczego i coraz bardziej represyjna polityka podatkowa państwa zmuszają przedsiębiorców do szukania skutecznych w tych warunkach sposobów ochrony majątku. Firmy wolą unikać zainteresowania ze strony fiskusa, bo skutkować ono może wszczęciem postępowań podatkowych czy kontroli skarbowych. Jednym ze skutecznych sposobów na to, by nie zostać wziętym na celownik przez organy podatkowe, jest anonimizacja biznesu, np. poprzez przeniesienie siedziby spółki za granicę.

Usługi powiernicze

Powiernicze nabycie udziałów

Zdarza się tak, iż pozostawanie w cieniu wydarzeń i zarządzanie dużą strukturą lub mniejszą spółką „z tylnego siedzenia” jest koniecznością. Czy istnieje możliwość pozostawania w strukturach zarządczych przy jednoczesnym byciu niewidzialnym w rejestrach? Czy można stać się niewidocznym dla organów podatkowych?

Fundacja prywatna

Jakie korzyści podatkowe daje fundacja?

W pewnych okolicznościach fundacja – zarówno ta założona w Polsce, jak i w dowolnym niemal raju podatkowym – może stanowić bardzo korzystną podatkowo formułę prowadzenia działalności. Może być też tarczą chroniącą majątek przed wierzycielami oraz narzędziem planowania sukcesji majątkowej.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012