Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Jak głosi komunikat na stronie Ministerstwa Finansów: „Podatki stanowią główne źródło dochodów państwa oraz umożliwiają finansowanie jego działalności”. Jednak dla przedsiębiorców głównym źródłem przychodu jest marża z prowadzonej działalności, a taki stan rzeczy, rodzi naturalny konflikt interesów.

 

Istota międzynarodowego planowania
podatkowego

Istotą międzynarodowego planowania podatkowego jest umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej przy maksymalnym zmniejszeniu kosztów (np. obciążeń fiskalnych).

Międzynarodowe planowanie podatkowe dostarcza więc przedsiębiorcom szeregu narzędzi i rozwiązań, umożliwiających wypracowanie możliwie najwyższej marży w danych warunkach rynkowych.

 

Korzyści międzynarodowego planowania
podatkowego

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu blisko 1 000 spółek, fundacji i trustów na terytoriach ponad 50 państw, Kancelaria Prawna Skarbiec rozpoznaje indywidualne potrzeby każdego Klienta, doradza i dobiera odpowiednie dla niego struktury korporacyjne.

Tworząc osoby prawne pod rządami innych systemów prawnych, pomagamy naszym Klientom osiągać takie cele, jak:

Międzynarodowe planowanie podatkowe może pomóc w realizacji powyższych celów, dla których prowadzona jest działalność gospodarcza przy zmniejszeniu obciążeń fiskalnych, w wielu przypadkach nawet do zera.

 

Elementy międzynarodowego
planowania podatkowego

Jednym z kluczowych elementów międzynarodowego planowania podatkowego jest zmiana rezydencji podatkowej.

 

Zmiana rezydencji podatkowej

Rozwiązanie to jest dedykowane osobom fizycznym, ale nie jest tym samym, co zmiana obywatelstwa. Wiąże się bowiem tylko ze zmianą jurysdykcji, w której płaci się podatki, i nie zawsze musi wiązać się z dosłowną emigracją. Najczęściej wybieranymi rezydencjami podatkowymi są cypryjska i maltańska.

W zależności od wybranej jurysdykcji należy spełnić określone warunki uzyskania rezydencji podatkowej. Najczęściej związane jest to z zadeklarowaniem zamiaru przebywania na danym terytorium przez określoną liczbę dni w roku.

Czytaj więcej: zmiana rezydencji podatkowej »

 

Spółki zagraniczne

Dla przedsiębiorców chcących skorzystać z zalet międzynarodowego planowania podatkowego, w razie potrzeby przejmujemy na siebie całość działań planistycznych i operacyjnych, związanych z budową od podstaw międzynarodowej struktury biznesowej oraz obejmujemy w niej rolę zarządczą.

Założenie spółki w ramach międzynarodowego planowania podatkowego to jeden z najczęściej wybieranych sposobów na zmniejszenie nadmiernych obciążeń podatkowych. Nasza oferta obejmuje nie tylko sam proces rejestracji spółki, lecz także kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru właściwej jurysdykcji, a także administrowanie założoną już spółką.

Czytaj więcej: spółki zagraniczne »

 

Struktury holdingowe

Analogicznym, choć nieco bardziej skomplikowanym rozwiązaniem jest holding zagraniczny. Holding to nic innego jak sieć wielu spółek niezależnych prawnie, lecz powiązanych ekonomicznie. Takie struktury pozwalają na ustanowienie takiego przepływu kapitału, który z jednej strony umożliwi zminimalizowanie obciążeń podatkowych, a z drugiej – zapewni stabilną ochronę majątku oraz pełną poufność.

Czytaj więcej: spółka holdingowa z wykorzystaniem spółki maltańskiej»

 

Fundacje prywatne

Fundacja jako osoba prawna pozbawiona członków (bezosobowa) umożliwia skuteczną i bezpieczną ochronę majątku. Fundacja prywatna, w przeciwieństwie do innych form organizacji pozarządowych (np. stowarzyszeń), jest niezależna w tym sensie, że o wykorzystaniu do niej należących środków, a także o jej celach i zasadach decyduje wyłącznie jej twórca. W niektórych jurysdykcjach fundacje są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. Jednocześnie taka forma prawna gwarantuje bardzo wysoki poziom poufności.

Czytaj więcej: fundacje prywatne »

 

Trusty

Trust jest rodzajem umowy zawieranej przez donora, czyli osobę przekazującą majątek, oraz trustee, czyli osobę, która przyjmuje odpowiedzialność za administrowanie tym majątkiem. Celem takiej umowy jest ochrona majątku przed ewentualnymi roszczeniami, np. wierzycieli. W kontekście planowania podatkowego trust sprawdza się jako narzędzie skutecznej i bezpiecznej sukcesji oraz ochrony przed obciążeniami podatkowymi związanymi z dziedziczeniem.

Czytaj więcej: trusty »

 

Biura Kancelarii na Malcie i na Cyprze

Bezpośrednia obecność na Malcie i na Cyprze pozwala nam ograniczyć do minimum działania pośredników. Zwiększa to poziom jakości oferowanych usług, a także skraca i usprawnia proces obsługi. Kancelaria zapewnia w ten sposób większą kontrolę nad realizacją każdego etapu międzynarodowego planowania podatkowego, optymalizując jednocześnie koszty związane z założeniem spółki, obsługą księgową, uzyskaniem rezydencji podatkowej itp.

Dodatkową zaletą otwarcia naszych biur w tych krajach jest między innymi możliwość stałego monitorowania zmieniających się tam przepisów oraz bezpośredni kontakt z urzędnikami. Obecność przedstawicieli Kancelarii na Malcie i na Cyprze pozwala również na nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych z takimi instytucjami, jak banki i firmy doradcze. Dzięki zwiększonej swobodzie działania nasza oferta nie ogranicza się do pośrednictwa w relacjach Klient-Agent. To my przejmujemy rolę miejscowego doradcy.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012