Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Ochrona majątku przed rzekomymi wierzycielami

Prawo polskie oferuje wierzycielom rozliczne środki zabezpieczania roszczeń oraz ochrony przed nieuczciwymi dłużnikami. Do zabezpieczania roszczeń majątkowych używa się hipotek, zastawów, weksli, awali, poręczeń cywilnych, gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych.

 

Ochrona majątku
z Kancelarią Prawną Skarbiec

W ramach usług jakie Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje w zakresie ochrony majątku przed rzekomymi wierzycielami można wskazać m.in.:

  • doradztwo prawne i udział w negocjacjach w zakresie restrukturyzacji zobowiązań;
  • usługi powiernicze;
  • doradztwo w zakresie powództw przeciwegzekucyjnych;
  • wsparcie prawne w kwestiach ustalania zakresu odpowiedzialności;
  • doradztwo w zakresie majątkowych stosunków małżeńskich;
  • doradztwo prawne i podatkowe w zakresie formy prowadzenia działalności.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Wykorzystanie fundacji prawa polskiego
do zarządzania majątkiem osób fizycznych

Ochrona majątku zgodnie z przepisami prawa polskiego

Do najciekawszych formuł planowania finansowego adresowanych do zamożnych osób fizycznych należy założenie offshorowej fundacji prywatnej, której wyłącznym celem jest ochrona i pomnażanie majątku przekazanego przez fundatora na rzecz wskazanych przez niego osób (beneficjentów). Jednakże w pewnych wypadkach fundacja prywatna może jednak nie być akceptowalna dla klienta, choćby już ze na barierę psychologiczną jaka wiąże się z wniesieniem części majątku do struktury korporacyjnej zarejestrowanej w odległej jurysdykcji. Dlatego też warto rozważyć możliwość zastosowania do planowania finansowego i optymalizacji podatkowej osoby fizycznej fundacji prawa polskiego.

Ochrona majątku

Lepiej dmuchać na zimne. Jak ochronić majątek, zakładając swój biznes?

Czasami wskutek niewłaściwego postępowania, podejmowania pochopnych decyzji czy też oszustwa ze strony nieuczciwych kontrahentów przedsiębiorca narażony jest na utratę majątku. Dlatego warto – nie tylko w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, ale już na etapie jej tworzenia i uruchamiania – pomyśleć o właściwych sposobach ochrony nie tylko majątku przedsiębiorstwa, lecz także samego przedsiębiorcy. Zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i obcego, istnieje kilka rozwiązań prawnych, które to umożliwiają.

Skuteczna ochrona majątku przed wierzycielami

Jednym z podstawowych elementów prowadzonego biznesu jest codzienne ryzyko, odwaga, decyzyjność, jak również współpraca z niesprawdzonymi do tej pory przedsiębiorcami. Podejmowane przez przedsiębiorców ryzykowne decyzje biznesowe lub zdarzenia losowe, takie jak upadłość kontrahentów doprowadzają niekiedy do poważnych kłopotów finansowych, których konsekwencją jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć siebie oraz firmę przed utratą majątku?

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012