Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Polisy inwestycyjne prawa Liechtensteinu

Ubezpieczenie kojarzy się przede wszystkim z formą ochrony życia, zdrowia lub majątku, jednakże polisa inwestycyjna to szczególne ubezpieczenie na życie, które łączy w sobie ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego z możliwością lokowania aktywów.

O polisach inwestycyjnych w ogólności

Na wypadek śmierci ubezpieczonego polisa inwestycyjna gwarantuje zwrot kapitału do wysokości wpłaconych składek, ale w praktyce w polisie inwestycyjnej funkcja ubezpieczeniowa ma drugorzędny charakter, a liczy się przede wszystkim możliwość zainwestowania przez ubezpieczającego określonego kapitału i przekazania go osobom wskazanym w umowie ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczającego.

Polisa inwestycyjna nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. W przypadku śmierci ubezpieczonego spadkobiercy, niezależnie od stopnia pokrewieństwa z ubezpieczonym, unikną kosztów finansowych i czasowych z tytułu postępowania spadkowego. Świadczenia wypłacane przez firmę ubezpieczeniową omijają masę spadkową i trafiają bezpośrednio do rąk uposażonych.

Polisy są także inwestycją w miarę płynną, co oznacza, że można wycofać środki w trakcie trwania okresu inwestycji.

Polisy inwestycyjne w prawie Liechtensteinu

W prawie Liechtensteinu polisy inwestycyjne są uregulowane w sposób odmienny niż w prawie polskim. Przede wszystkim ubezpieczający może mieć znacznie większy wpływ na dokonywane inwestycje. W sytuacji, gdy ubezpieczający przyjmie na siebie ryzyko inwestycyjne, firma ubezpieczeniowa może dokonać inwestycji w każde aktywa dostępne na rynku. Ponadto, ubezpieczający jest uprawniony wtedy do ustalenia strategii inwestowania, wyznaczenia menedżera aktywów, który będzie wprowadzał w życie wybraną strategię, a także do wybrania banku, w którym zostanie otworzony rachunek do obsługi polisy.

W praktyce oznacza to, że ubezpieczający może nominować samego siebie na menadżera polisy, dzięki czemu reprezentuje firmę ubezpieczeniową w zarządzaniu aktywami zgromadzonymi w ramach polisy, sam ustala strategię inwestycyjną i ponosi odpowiedzialność za jej skuteczność, a ponadto może przechowywać i zarządzać w ramach polisy wszelkimi aktywami, które dają się wycenić (mają zdolność bilansową), a więc także udziałami i akcjami w spółkach prywatnych, metalami szlachetnymi, dziełami sztuki.

Formalnie jako właściciel tego majątku występuje firma ubezpieczeniowa i chociaż jest ona reprezentowana przez klienta, to relacje między klientem a firmą ubezpieczeniową są z zewnątrz trudne do ustalenia. Uregulowania odnośnie dyskrecji i poufności w zakresie polis i ich beneficjentów, są oparte na obowiązujących w Liechtensteinie przepisach tajemnicy bankowej, które należą do najsilniejszych na świecie. Tajemnica ubezpieczeniowa nie jest bezwzględna, ale można ją uchylić włącznie w sytuacji postępowania karnego czy usprawiedliwionego podejrzenia prania brudnych pieniędzy.

Zgodnie z prawem Liechtensteinu, w wypadku jeśli ubezpieczający nie jest uposażonym z polisy, to środki zgromadzone na polisie są chronione przed egzekucją ze strony wierzycieli ubezpieczającego. Jak wskazaliśmy powyżej, nie wchodzą one także do masy spadkowej po ubezpieczonym, ale są przekazywane bezpośrednio do uposażonego.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012