Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Kancelaria Prawna Skarbiec w mediach

Prawnicy z Kancelarii Skarbiec stale współpracują z wiodącymi czasopismami i portalami internetowymi z branży prawniczej i finansowej. Nie tylko jesteśmy stale obecni w mediach, ale także umiemy zainteresować media problemami naszych klientów.

 

Nasza rubryka w "Gazecie Wyborczej":

Optymalizacja podatkowa po luksembursku | Podatkowa ruletka | Nowe prawo restrukturyzacyjne – szansa na normalność | Przestępstwa białych kołnierzyków | Krajowa Administracja Skarbowa – z policją na podatnika | Hazard wchodzi na polityczne salony | Nielegalna kontrola podatkowa a konieczność zapłaty podatku | Więcej strachu mniej wolności | Skarbówka pudruje nos. Będzie ładniej, ale wciąż represyjnie | Optymalizacja podatkowa z Panama Papers w tle | Wyroki sądów przeciwko działaniom fiskusa | Cel uświęca środki? | Raport NIK miażdży organy skarbowe za brak kompetencji | Czas to pieniądz – długie kontrole podatkowe są więc kosztowne | Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem – tylko z kompetentnym prawnikiem | Nowe przepisy zwolnią fundusze capital venture z podwójnego opodatkowania | Zagraniczne fundusze inwestycyjne alternatywą dla FIZ | Karuzela dla dorosłych | Zatrute owoce policyjnej inwigilacji | Lepiej się poddać, niż prowadzić wojnę z fiskusem? | Małe latające oko wielkiego brata | Ekologiczne paradoksy | Życie na kredyt | Urządzą uczciwy proces, a potem powieszą | Areszt wydobywczy | Alchemia pieniądza | Nie martw się. To dla twojego dobra

Nasza rubryka w dzienniku "Rzeczpospolita":

Czy wymiana udziałów odejdzie do lamusa? | Zarabiasz więcej? więcej zapłacisz | OECD znowu straszy podatników | Centralny rejestr faktur | Rezydencja na Malcie dla spółek | Malta - optymalny wybór dla private equity | Malta – europejska oaza biznesu | Klauzula obejścia prawa – kolejny kaganiec na podatnika | Granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej | Wielka Brytania – zjednoczone królestwo sprzeczności | Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organem podatkowym | Cypr i Malta kontra CFC

Nasza rubryka w "Dzienniku Gazecie Prawnej":

Rząd musi oddać VAT | Nowe przepisy w CIT i PIT – lepiej już było

 

Nasza rubryka w tygodniku "Wprost":

Odwrócony VAT | Białe kołnierzyki z dożywotnim immunitetem | Koniec bezpiecznych rozmów przed telefon | Powiernictwo – kierowanie biznesem z tylnego siedzenia | Wojna pałacom, pokój chatom | Rzeczpospolita podsłuchiwana | Cel uświęca środki – pozyskiwanie dowodów z naruszeniem przepisów | Czy przyjmować mandat za e-zakłady? | Spór Apple’a z administracją USA | Drogą do rozwoju jest wolność | Masz pomysł na biznes? Nie mów nikomu! | Nie daj się zrobić w słupa przez urząd | Kontrola podatkowa z głową | Cypryjski ciąg dalszy, czyli przymusowa likwidacja i przejęcie majątków spółek | Fundacja, trust, testament a sukcesja | Jak nie stracić płynności w sieci | Krótka droga od prowokacji do preparacji | Prawo do obrony – mydlenie oczu podejrzanym | Skruszeni z premedytacją | Biegli na usługach prokuratury | ZUS na Marsie | Prawnicza mentalność | Prawo do milczenia | Arcydzieło czy kolejny bubel w polskim systemie podatkowym? | Plany opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych można udaremnić | Wojna zdalnie sterowana | Policja niczym armia okupantów | Telefon komórkowy – szpieg w twojej kieszeni | Jak przetrwać przeszukanie? Poradnik dla debiutantów | Globalna biurokracja przegrywa wojnę z rajami podatkowymi | Przyszłość optymalizacji podatkowej | Jesteś w „ukrytej” kamerze | Wszyscy jesteśmy podejrzani | Podsłuchiwany, podsłuchiwana | Kiedy przedsiębiorcy będą płacić bitcoinami? | Życie na podsłuchu

Nasza rubryka w magazynie "High Living":

Przedmiot opodatkowania: niegdyś okna, teraz Internet | Prawo wspiera rozwój | Giganci przed australijską komisją senacką |Śpiesz się, Komisjo Europejska... | Pan "dziesięć procent" nie złożył zeznania i pogrążył FIFA | Rastafarianin przy PFRON | Jak zmieniały się majątki najbogatszych Polaków? |Projekt BEPS

Nasza rubryka w miesięczniku "Businessman":

Udziały w spółkach zagranicznych a prawo spadkowe | Lepiej się poddać, niż prowadzić wojnę z fiskusem? | ZUS - Zakład Ubezpieczeń Straconych | Wybiórcze prawo i egzekucja po linii najmniejszego oporu | Efekt motyla

Nasze rubryki w miesięcznikach "Stalowe Forum" oraz "Nowa Stal":

Przedsiębiorcy na linii frontu | Heroiczny jak hutnik

 

 

Najnowsze artykuły

 

 

 

Europejski raj podatkowy

Rezydencja podatkowa na Malcie

Na przestrzeni ostatnich lat daje się zaobserwować znaczące zmiany w zakresie podejścia do tworzenia i stosowania prawa podatkowego. Przejawy nadużywania przepisów podatkowych zaowocowały wykształceniem, stale rosnących w siłę, mechanizmów ochrony interesów prawnopodatkowych największych światowych gospodarek.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych wg UE

W styczniu 2012 roku Komisja Europejska podjęła pracę nad sporządzeniem i wdrożeniem rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Prace nad powyższym projektem zostały zwieńczone w dniu 27 kwietnia 2016 roku uchwaleniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jak założyć fundację?

Praktyczne wskazówki zakładania fundacji

Zasady tworzenia fundacji reguluje ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Szczegółowe reguły działania każdej fundacji znajdują się w jej dokumentach wewnętrznych, głównie w statucie nadawanym (ale niekoniecznie pisanym – o czym dalej) przez fundatora – czyli założyciela i donatora (który wnosi kapitał).

Zmiany w prawie podatkowym

Będą ułatwienia dla firm

Sejm pracuje nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt zmniejsza obowiązki administracyjne przedsiębiorców i ma poprawić warunki prowadzenia przez nich działalności.

Przeniesienie firmy za granicę

Polskie firmy uciekają za granicę. Dobra zmiana

Wprowadzone w styczniu 2016 r. przepisy nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne miały umożliwić przedsiębiorstwom pokonanie przejściowych tarapatów finansowych. Zapowiedziane jednak przez rząd zmiany w systemie podatków negatywnie podziałały i zostały nieprzychylnie ocenione przez przedsiębiorców. Atrakcyjne warunki inwestowania, a także polityka podatkowa zagranicznych państw kuszą właścicieli firm do przenoszenia swojej działalności gospodarczej poza Polskę.

Gibraltar wciąż jest rajem podatkowym

Gibraltar wciąż jest rajem podatkowym

Kraj zależny od Wielkiej Brytanii wciąż kusi bardzo niskim podatkiem CIT (stawka 10 lub... 0 proc.) oraz brakiem np. podatku od zysków kapitałowych. Eksperci uważają, że nawet jeśli opuści on Unię Europejską razem z Wielką Brytanią, to nie straci na atrakcyjności. Jedynym zagrożeniem dla Gibraltaru jest dostanie się pod jurysdykcję hiszpańską, co jest jednak mało prawdopodobne.

Fundacja prywatna

Jakie korzyści podatkowe daje fundacja?

W pewnych okolicznościach fundacja – zarówno ta założona w Polsce, jak i w dowolnym niemal raju podatkowym – może stanowić bardzo korzystną podatkowo formułę prowadzenia działalności. Może być też tarczą chroniącą majątek przed wierzycielami oraz narzędziem planowania sukcesji majątkowej.

Spółki LTC

Korzyści wynikające z założenia spółki w Nowej Zelandii

Pomimo swojego odległego położenia od Europy, Nowa Zelandia przedstawia się jako kraj i miejsce atrakcyjne ekonomicznie do przeniesienia swojego biznesu. Szczególne znaczenie w procesie lokowania finansów daje możliwość prowadzenia spółki przy wykorzystaniu rozwiązania mającego na celu prowadzenie działalności w postaci instytucji trustu lub założenia spółki LTC. Czym charakteryzują się powyższe konstrukcje w kontekście cech systemu podatkowego, który sprzyja ochronie majątku oraz optymalizacji podatkowej? Jakie jeszcze inne korzyści mogą wynikać z założenia spółki w Nowej Zelandii?

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja z pierwszeństwem przed upadłością. Czy zmiany wprowadzone przez Prawo restrukturyzacyjne są rzeczywiście korzystne?

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne określana jest mianem rewolucyjnej ustawy, która istotnie zwiększa szanse na utrzymanie prowadzonego biznesu przez przedsiębiorców. Wprowadzona w styczniu 2016 roku reforma obowiązującego w tym zakresie prawa oparta została na założeniu ochrony wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa przy jednoczesnym poszanowaniu praw wierzycieli. Po upływie ponad roku od wejścia w życie nowych przepisów warto zastanowić się nad korzyściami, które wynikają z przeprowadzanych restrukturyzacji, a także odpowiedzieć na pytanie czy wpływają one na realizację polityki nowej szansy w stosunku do firm borykających się z kłopotami finansowymi.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ bez tajemnic

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest najważniejszym dokumentem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Określa ona wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z przystąpienia do postępowania. Jest instrukcją dla Wykonawcy i pozwala na poznanie oczekiwań Zamawiającego co do warunków realizacji zamówienia.

Umowa zamówienia publicznego

Bezpieczne wykonanie umowy zamówienia publicznego

Jak prawidłowo przenieść odpowiedzialność ciążącą na Wykonawcy na jego podwykonawców, stworzyć umowę konsorcjum oraz powoływać spółki celowe do wykonania zamówienia publicznego.

Nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych – najważniejsze zmiany z punktu widzenia Wykonawcy

Z dniem 18 kwietnia br. upłynął termin implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku, w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku, w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Do tego dnia powinna wejść w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która wprowadzałaby do naszego porządku prawnego wymienione powyżej Dyrektywy. W dniu 13 maja br. przedmiotowa nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

Klauzula obejścia prawa

Natalia Wytrykowska: Klauzula obejścia prawa – kolejny kaganiec na podatnika
Wkrótce w polskim systemie prawnym zacznie funkcjonować nowa klauzula obejścia prawa podatkowego. Będzie ona jednym z elementów większego schematu działań aparatu państwowego, nakierowanych na przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowego.
Konstrukcja klauzuli opiera się na definicji unikania opodatkowania, której jednym z najistotniejszych elementów jest pojęcie sztuczności działań podatnika. Projektodawca uzasadnia, iż owa sztuczność jest jedną z tych cech, która pozwala odróżnić optymalizację podatkową od unikania opodatkowania(...)

Granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej

Natalia Wytrykowska: Granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej
Od ponad trzynastu lat Ustawodawca podejmuje próby wprowadzenia do porządku prawnego klauzuli pozwalającej skutecznie przeciwdziałać praktykom agresywnej optymalizacji podatkowej oraz zjawisku unikania opodatkowania. Pierwsza propozycja takiej klauzuli pojawiła się w ordynacji podatkowej w 2003 roku i była ona oparta na zasadzie „pominięcia” skutków podatkowych czynności prawnych zmierzających do osiągnięcia korzyści podatkowych. Koncepcja klauzuli jednak upadała już na etapie badania jej konstytucyjności. (...)

Raport NIK miażdży organy skarbowe za brak kompetencji

mec. Robert Nogacki: Raport NIK miażdży organy skarbowe za brak kompetencji
Sądy coraz częściej uchylają decyzje wydawane przez organy podległe Ministerstwu Finansów. W 2014 r. ponad 40 proc. decyzji zostało uchylonych przez wojewódzkie sądy administracyjne, a Naczelny Sąd Administracyjny prawie dwukrotnie częściej uchylał postanowienia organów skarbowych. Na to symptomatyczne zjawisko zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, w swoim wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 grudnia 2014 roku, w sprawie kontroli przeprowadzonej w organach podległych Ministerstwu Finansów. (...)

Cel uświęca środki?

mec. Robert Nogacki: Cel uświęca środki ?
Gustave Le Bon – francuski socjolog i psycholog pisał, że zebranie polityczne, to jedyne miejsce na Ziemi, gdzie osobiste zdolności mają jak najmniejsze znaczenie – liczy się tylko odpowiednia elokwencja. Myśl ta przychodzi do głowy, kiedy czyta się wykładnię przepisów prawa postępowania karnego, dokonywaną przez Ministra Ziobro. Minister odpowiedzialny za działalność sądownictwa i kodyfikację prawa karnego rozmawia o przepisach w taki sposób, który zapewnia mu poklask, ale, z pewnością, nie zapewniłby mu pozytywnej oceny na egzaminie na studiach (...)

Czas to pieniądz
– długie kontrole podatkowe są więc kosztowne

mec. Robert Nogacki: Czas to pieniądz – długie kontrole podatkowe są więc kosztowne
Kontrolowanemu przedsiębiorcy zależy na możliwie najszybszym zakończeniu kontroli. Czas trwania kontroli określają precyzyjnie przepisy. Wskazujemy, ile czasu może trwać kontrola podatkowa oraz jakie zastosować środki prawne w przypadku przedłużania kontroli przez urząd skarbowy (...)

Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem
– tylko z kompetentnym prawnikiem

mec. Robert Nogacki: Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem – tylko z kompetentnym prawnikiem
Vito Corleone powiedział, że prawnik ze swoją teczką może zrobić więcej niż setka ludzi ze strzelbami.

Niewiele jest osób, które chociaż raz nie widziały filmu pt. „Godfather” (Ojciec Chrzestny) – ekranizacji równie popularnej książki o tym samym tytule, która wyszła z pod pióra Mario Puzo. Oprócz porachunków gangsterskich kilku nowojorskich rodzin mafijnych i kultowej wręcz roli Marlona Brando (Vito Corleone), bardzo wyraźnie zarysowana jest także w scenariuszu rola prawnika, Toma Hagen, granego przez Roberta Duvall, określanego mianem „Consigliere” (z wł. doradca), który stoi u boku, wspomnianego Ojca Chrzestnego, pełniąc arcyważną rolę zaufanego doradcy, powiernika i przyjaciela (...)

Lepiej się poddać, niż prowadzić wojnę z fiskusem?

mec. Robert Nogacki: Lepiej się poddać, niż prowadzić wojnę z fiskusem?
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, której przedmiotem był nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Konkluzje wypływające z tej kontroli zostały udokumentowane raportem NIK z 17 kwietnia 2015 r.

Common law i wprowadza rejestr beneficjentów rzeczywistych

Natalia Wytrykowska: Wielka Brytania – zjednoczone królestwo sprzeczności
Wlk. Brytania podejmuje walkę z jednym z najistotniejszych osiągnięć doktryny prawnej common law i wprowadza rejestr beneficjentów rzeczywistych (...)

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organem podatkowym

Paweł Chmielowiec: Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organem podatkowym
Od stycznia 2016 roku, znowelizowane przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, wprowadziły szereg znaczących zmian m. in. w zakresie udzielania pełnomocnictw oraz doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom. W przepisach wyraźnie nazwano 3 rodzaje pełnomocnictw, które może udzielić strona w sprawie podatkowej – również w formie dokumentu elektronicznego. Są to pełnomocnictwa ogólne, szczególne albo pełnomocnictwa do doręczeń. Wspomniane, szczegółowe przepisy obowiązują od początku roku, z wyjątkiem tych dotyczących pełnomocnictw ogólnych, które zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2016 roku. Do tego czasu Minister Finansów powinien również wydać rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw – tak, jak to zrobił w przypadku pełnomocnictw szczególnych oraz pełnomocnictw do doręczeń (...)

Cypr i Malta kontra CFC

Natalia Wytrykowska: Cypr i Malta kontra CFC
Od początku 2015 roku obowiązują w Polsce przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Celem wprowadzenia regulacji było, między innymi, zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej ze strony tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie wdrażaniu mechanizmów umożliwiających unikanie płacenia podatku dochodowego – np. poprzez przesuwanie dochodu do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych (...)

Jak poradzić sobie z kontrolą podatkową ?

Adriana Panas: Nie taki diabeł straszny... czyli jak poradzić sobie z kontrolą podatkową
Strach, a czasem wręcz panika – takie emocje najczęściej towarzyszą przedsiębiorcom, tuż po otrzymaniu zawiadomienia, że firma zostanie poddana kontroli podatkowej. Tymczasem, właściwa reakcja na fakt kontroli, rzutuje na cały jej przebieg. Dlatego należy unikać błędów popełnianych podczas początkowych etapów kontroli podatkowej.

Cypryjski ciąg dalszy

Natalia Wytrykowska: Cypryjski ciąg dalszy, czyli przymusowa likwidacja i przejęcie majątków spółek
[2015/10/20] W połowie lipca 2015 roku w oficjalnym Dzienniku Urzędowym Republiki Cypru ukazała się lista spółek, które w przeciągu trzech miesięcy od dnia publikacji listy, mają zostać z urzędu rozwiązane i wykreślone z rejestru. W konsekwencji, ich majątki mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Termin mija 17 października 2015 roku. Czy właściciele tych spółek są przygotowani na taki scenariusz?

Optymalizacja podatkowa według NIK

Robert Nogacki, Kamil Mysłek: Optymalizacja podatkowa według NIK
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, której przedmiotem był nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Konkluzje wypływające z tej kontroli zostały udokumentowane raportem NIK z 17 kwietnia 2015 r

 

Archiwum

 
Automaczna wymiana informacji

Aleksandra Danielewicz, Robert Nogacki: Automaczna wymiana informacji podatkowych nie oznacza końca tajemnicy bankowej
Według planów OECD, najpóźniej do końca września 2017 r. co najmniej 66 krajów, w tym Polska, wymieniać się będzie informacjami o rachunkach bankowych osób fizycznych. Nie musi to jednak oznaczać końca tajemnicy bankowej we wszystkich państwach świata.

Upadłość konsumencka w Anglii

Marek Korzeniewski, Aleksandra Danielewicz: Upadłość konsumencka w Anglii nie uchroni przed polskimi długami
Ostatnio w Internecie zaroiło się od ofert przeprowadzenia upadłości konsumenckiej w Anglii, których twórcy zapewniają, że pomogą szybko i sprawnie przejść postępowanie upadłościowe na korzystnych warunkach, co pozwoli odciąć się od wszelkich długów z przeszłości. Niestety twórcy tych ofert nie będą w stanie dotrzymać obietnic złożonych swoim klientom, ponieważ skuteczne przeprowadzenie upadłości za granicą jest znacznie bardziej skomplikowane niż z pozoru się wydaje.

Trust jako remedium na CFC

mec. Robert Nogacki, Adriana Panas: Trust jako remedium na opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych
Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt opodatkowania dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane ma na celu zamknięcie drogi do optymalizacji podatkowej poprzez tworzenie spółek w tzw. rajach podatkowych, krajach, z którymi nie ma podpisanych umów międzynarodowych gwarantujących współpracę w wymianie informacji podatkowej oraz na terytoriach, w których obowiązuje niższe niż w Polsce opodatkowanie osiąganych dochodów. Lekarstwem na ten plan rządowy mogą okazać się trusty oraz fundacje prywatne.

Szwajcaria traci neutralność

mec. Robert Nogacki, Adriana Panas: Szwajcaria traci neutralność
Stare powiedzenie z czasów kiedy Szwajcaria słynęła przede wszystkim z najemnych żołnierzy, głosi, że prawo, logikę i Szwajcarów można nająć do walki po dowolnej stronie. Choć powiedzenie to dotyczyło kondotierów, po których jedyną pozostałością jest papieska Gwardia Szwajcarska, to z równym powodzeniem można je odnieść do współczesnych bankierów szwajcarskich.

Wymiana informacji podatkowych ma swoje granice

mec. Robert Nogacki, Adriana Panas: Wymiana informacji podatkowych ma swoje granice
Pod naciskiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) kraje znane z przyjaznych inwestorom systemów podatkowych (tzw. "raje podatkowe") zawierają w ostatnich latach umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych, umożliwiające w pewnych okolicznościach dostęp do informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków.

Warszawska Grupa Inwestycyjna

mec. Artur Drózd: Mec. Artur Drózd z Kancelarii Prawnej Skarbiec na temat sprawy Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej
[27.01.2014] Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił w poniedziałek postanowienie warszawskiej Prokuratury Okręgowej o umorzeniu śledztwa w sprawie 10 zarzutów dotyczących m.in. fałszowania dokumentów i wyprowadzania majątku przez zarząd Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej.

NSA
– Narodowa Agencja Szpiegostwa Przemysłowego

mec. Robert Nogacki, dr Marek Ciecierski: NSA – Narodowa Agencja Szpiegostwa Przemysłowego
Szpiegostwo przemysłowe w wykonaniu NSA czy CIA skierowane przeciwko korporacjom z siedzibami w państwach sojuszniczych nie jest niczym nowym, pisały o tym czołowe tytuły 20, 15 i 10 lat temu. Już Clinton („Gospodarka głupcze!”) uczynił szpiegostwo gospodarcze priorytetem działalności swojej administracji, szczególnie jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji chroniących amerykańską konkurencyjność, technologie i bezpieczeństwo finansowe. Szpiegostwo przemysłowe wypełniło niemal w całości treść terminu „wywiad gospodarczy”. Opublikowany w lutym 2000 roku raport Parlamentu Europejskiego wykazał, że dzięki programowi Echelon przedsiębiorstwa amerykańskie przynajmniej dwukrotnie pozbawiły firmy europejskie lukratywnych, miliardowych kontraktów.

Raje podatkowe kozłem ofiarnym czasu kryzysu

Robert Nogacki, dr Marek Ciecierski: Raje podatkowe kozłem ofiarnym czasu kryzysu
Co kilka tygodni w prasie pojawiają się statystyki i raporty, które wskazują, że w wyniku istnienia rajów podatkowych krowy przestają dawać mleko, dziatki głodują, a wdowy opłakują mężów, albowiem wypływają tam biliony dolarów, których właściciele z jakichś powodów powinni być w ocenie twórców raportów zmuszeni do trzymania pieniędzy gdzie indziej. Najlepiej w krajach o wysokich podatkach i rozbudowanych systemach świadczeń socjalnych, dzięki czemu można by im te pieniądze zabrać i przekazać „ubogim”, czyli administracji państwowej, która ma się zajmować redystrybucją dochodu.

Opcje walutowe
- rażąca nierówność transakcji

Kancelaria Prawna Skarbiec w Sądzie Najwyższym: Rażąca nierówność świadczeń w transakcjach opcji walutowych
Ryzyko transakcji opcji walutowych obciąża także bank – tak orzekł Sąd Najwyższy w Warszawie 19 września 2013 r. To precedensowy wyrok, który potwierdził, że obarczenie ryzykiem kontraktowym jedynie klienta banku, rażąco narusza symetrię odpowiedzialności stron umowy za jej skutek. Pokrzywdzonego przez bank przedsiębiorcę reprezentowała podczas procesu Kancelaria Prawna Skarbiec z Warszawy.

WGI - mecz, który prokuratura przegrywa

Kancelaria Prawna Skarbiec jako pełnomocnik Instytutu Edukacji Konsumentów w sprawie afery Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej: WGI - mecz, który prokuratura przegrywa
Gdyby porównać walkę organów ścigania w sprawie przeciwko kierownictwu WGI do meczu piłki nożnej, to można uznać, że poziom gry polskiego wymiaru sprawiedliwości w żaden sposób nie odbiega od poziomu polskiej reprezentacji - zła taktyka, źle dobrani gracze, słaba skuteczność i mierne wyniki. Akt oskarżenia w procesie osób zajmujących do czerwca 2006 roku kierownicze stanowiska w spółce WGI DM S.A. obejmuje właściwie tylko wycinek działań trzech oskarżonych. Z sobie tylko znanych powodów prokuratura zdecydowała się na podzielenie całości sprawy na kilka, teoretycznie niezależnych postępowań. Nie sposób się oprzeć wrażeniu, iż podzielenie całości działań kierownictwa spółki grupy WGI D.M. S.A. na kilka wątków to jakby próbować opisać dokonane zabójstwo jako posiadanie niebezpiecznego narzędzia, naruszenie nietykalności cielesnej, wyrządzenie uszczerbku na zdrowiu oraz nieudzielenie pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia życia i z osobna sądzić za każdy z tych czynów. Absurd? Jak widać nie dla prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Banki tajnym współpracownikiem służby specjalnej
- państwa

mec. Robert Nogacki, Dr Marek Ciecierski: Banki tajnym współpracownikiem służby specjalnej - państwa
W połowie maja 2012 roku Sąd Najwyższy w Londynie, po trwającym 4,5 roku sporze, wydał werdykt oddalający pozew rodziny Shah (Jayesh Shah, Shaleetha Mahabeer) prowadzącej interesy w Zimbabwe, o odszkodowanie od HSBC Private Bank (UK) Limited za nieuprawnione wstrzymanie czterech transakcji finansowych. Powodem niewykonania instrukcji klienta było podejrzenie - jak się później okazało nieuzasadnione - o pranie brudnych pieniędzy. Według rodziny Shah poniosła ona straty sięgające ponad 300 mln funtów. Sprawa wywołała spory rezonans, ale tylko w kołach bankowych i finansowych, nie odbiła się natomiast szerszym echem wśród opinii publicznej. A szkoda, bowiem konsekwencje sporu i wydanego werdyktu są wieloaspektowe i dalekosiężne, wykraczają poza subiektywne poczucie krzywdy milionera z Zimbabwe. Dla nas sprawa ta jest okazją do refleksji nad coraz bardziej omnipotentnym państwem, które nie tylko nie obumiera – jak wieszczyli teoretycy globalizacji – ale rośnie w siłę, kontroluje wszelkie sfery życia społeczno-gospodarczego, a w ostatnich latach brutalnie wdarło się w sferę prywatnego sektora finansowego i pieniędzy obywateli. Perswazją, siłą i szantażem zwerbowało do współpracy, chełpiące się swoją niezależnością, banki.

iPhone łakomym kąskiem dla konkurencji

Piotr Tomaszewski, mec. Robert Nogacki: Iphone łakomym kąskiem dla konkurencji
Kwestia bezpieczeństwa telefonów komórkowych poruszana jest od wielu lat w różnych środkach masowego przekazu. Temat staje się szczególnie aktualny przy okazji upublicznienia różnych afer lub zdarzeń, gdzie informacje na ich temat pochodziły z podsłuchu telefonicznego.

Deklarowana pożyczka
- nie jest remedium na nieujawnione dochody

Robert Nogacki, Adriana Panas: Deklarowana pożyczka nie jest remedium na nieujawnione dochody
Podatnicy, wobec których wszczęto postępowanie podatkowe lub kontrolne w zakresie podatku od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów lub od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach bardzo często twierdzą, że środki, których pochodzenia nie potrafią wytłumaczyć, pochodzą z pożyczki. Podobnie, jak powoływanie się na fakt, iż przychody pochodzą jakoby z prostytucji, argument ten wszedł do repertuaru wszystkich domorosłych ekspertów prawnych, jako rzekomo idealne rozwiązanie problemów związanych z ukrywaniem dochodów przed organami podatkowymi. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana. W niniejszej publikacji wyjaśniamy po kolei na czym polegają postępowania w sprawie dochodów ze źródeł nieujawnionych, jak organy podatkowe weryfikują oświadczenia podatników odnoszące się do pożyczek oraz jakie argumenty mogą wysuwać podatnicy na swoją obronę.

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych
na świecie

Robert Nogacki, Adriana Panas:
Być może już niedługo w polskim ustawodawstwie podatkowym znajdą się przepisy dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (tzw. CFC). Polska nie jest pierwszym krajem, który chce wprowadzić tą regulację. Instytucja CFC jest znana już nie tylko w prawie krajów UE ale i na kanwie ustawodawstw na całym świecie.

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych na świecie

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych
na świecie - krytycznie

Robert Nogacki, Adriana Panas: Krytyczna analiza projektu przepisów o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych
Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskiego prawodawstwa opodatkowania tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych. Tym samym, polscy udziałowcy spółek położonych w krajach o uprzywilejowanym opodatkowaniu będą musieli wykazać w Polsce dochody osiągnięte przez zagraniczny podmiot. Jeżeli nowelizacje przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną przyjęte, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Tax Care kopiuje publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec

Tax Care Leszka Czarneckiego plagiatuje publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec

Do licznego grona firm doradczych, które plagiatują nasze publikacje dołączyła ostatnio firma Tax Care z grupy kapitałowej twórcy Getin Banku, Leszka Czarneckiego. W gruncie rzeczy jest to dla nas bardzo miłe, albowiem świadczy o tym, że jesteśmy liderami w naszej branży i inne podmioty działają na naszym rynku tylko poprzez kopiowanie naszego modelu biznesowego i know – how, a rzeczy, którymi się zajmujemy są na tyle trudne, że inni nie potrafią nawet o nich mówić własnymi słowami.

Banki szwajcarskie odchodzą do lamusa

mec. Robert Nogacki: Banki szwajcarskie odchodzą do lamusa
Kilka dni temu amerykański urząd skarbowy wypłacił 104 mln dolarów nagrody Bradley'owi Birkenfeld - szwajcarskiemu bankierowi, który przekazał fiskusowi dane tysięcy amerykańskich obywateli ukrywających pieniądze w szwajcarskim banku UBS. To zdarzenie można potraktować jako symboliczny kres bankowości szwajcarskiej. Nikt rozsądny nie będzie podejrzewał, że bankierzy będą lojalni wobec swoich klientów, jeśli stoją przed alternatywą więzienia, albo stu milionów dolarów nagrody.

Masz spółkę w Delaware?
- zapłacisz podatek w Polsce

mec. Robert Nogacki: Masz spółkę w Delaware? Zapłacisz podatek w Polsce
Co roku w Stanach Zjednoczonych powstają prawie dwa miliony spółek typu LLC oraz Corporation. Wiele z nich jest tworzonych przez cudzoziemców, skuszonych oferowaną przez niektóre stany możliwością tworzenia podmiotów, które nie są zobowiązane do płacenia w Stanach Zjednoczonych podatku dochodowego, nie mają prawie żadnych obowiązków sprawozdawczych i znajdują się poza sferą zainteresowania lokalnego fiskusa (Internal Revenue Service).

Koniec spółek komandytowo-akcyjnych

mec. Robert Nogacki, Michał Stępniak: Koniec spółek komandytowo-akcyjnych
Dzięki pewnym szczególnym korzyściom podatkowym, potwierdzonym orzeczeniem NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. oraz interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r. spółka komandytowo – akcyjna była w ostatnich miesiącach jednym z najbardziej modnych rozwiązań prawnych, służących optymalizacji podatkowej. Jednakże w dniu 24 stycznia 2012 r. Minister Finansów sygnował projekt ustawy, skutkiem której będzie likwidacja korzyści podatkowych SKA, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r. Aktualnie projekt ustawy znajduje się na etapie uzgodnień oraz uwag międzyresortowych.

Desant polskiego fiskusa na Cypr

Robert Nogacki: Desant polskiego fiskusa na Cypr
Prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą spółek zakładanych na Cyprze stanowi jedną z najbardziej popularnych formuł międzynarodowej optymalizacji podatkowej. W niniejszej publikacji opiszę typowe błędy popełniane przez rezydentów podatkowych Polski, którzy posiadają spółki na Cyprze oraz wyjaśnię, w jaki sposób można się przed nimi ustrzec.

Umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych

mec. Robert Nogacki: Umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych - niektóre raje podatkowe uchylą rąbka tajemnicy
Od stuleci swoboda przepływu kapitału i lokowania pieniędzy zagranicą zapewniała uczciwym, ciężko pracującym obywatelom możliwość stabilnego akumulowania oszczędności w oderwaniu od lokalnych uwarunkowań politycznych, samowoli funkcjonariuszy państwowych i kryzysów gospodarczych, które miewały miejsce w ich rodzinnych krajach. W obliczu obecnej recesji ekonomicznej, właśnie ta wolność przepływu kapitału i możliwość ochrony oszczędności przed rosnącym podatkami stały solą w oku Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Choć organizacji tej przyświecają szczytne cele wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli, to kryzys uczynił z OECD kartel zadłużonych, pogrążonych w ekonomicznej stagnacji państw o wysokich podatkach.

Co o nas wie
Generalny Inspektor Informacji Finansowej

mec. Robert Nogacki: Wielki Brat patrzy, czyli co o nas wie Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Publikowany corocznie raport z działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pozwala oszacować, jakie informacje na temat obywateli zbiera nasz rząd w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz walką z finansowaniem terroryzmu.

Pozostałe publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec:

III kwartał 2014 | II kwartał 2014 | III kwartał 2014 | II kwartał 2014 | I kwartał 2014 | IV kwartał 2013 III kwartał 2013 | II kwartał 2013 | I kwartał 2013 | 2011 - 2010 | 2011 - 2010 |lipiec 2009 | czerwiec 2009 | maj 2009 | kwieceń 2009 | marzec 2009 | luty 2009 | styczeń 2009 |grudzień 2008 | listopad 2008 | październik 2008 | wrzesień 2008 | sierpień 2008 | lipiec 2008 |czerwiec 2008 | Publikacje na temat rajów podatkowych | Finroyal / Amber Gold | WGI - Warszawska Grupa Inwestycyjna

Publications in English:

Publikacje w języku angielskim

 

 

Materiały wideo (kanał YouTube)

 
Wiceminister ostrzega

Czy nadal warto inwestować w rajach podatkowych ?

Wywiad Bankier TV z twórcą Kancelarii Prawnej Skarbiec mec. Robertem Nogackim.

Jak obniżyć podatki inwestując zagranicą ?

Wywiad Bankier TV z twórcą Kancelarii Prawnej Skarbiec mec. Robertem Nogackim.

Inwestycje na Cyprze drogą optymalizacji polskich podatków

Wywiad Bankier TV z twórcą Kancelarii Prawnej Skarbiec mec. Robertem Nogackim.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012