Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) to federacja siedmiu emiratów znajdujących się w Zatoce Perskiej: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Quwain, Ras Al-Khaimah i Fujairah. Miasto Abu Dhabi jest stolicą federacji.

 

Informacje wstępne

Dzielące granicę z Arabią Saudyjską i Oman ZEA mają powierzchnię lądową wielkości 83 600 km2 oraz 4,1 mln mieszkańców.

45 terytorium kraju to pustynie, a obywatele ZEA stanowią mniej niż 20% ludności.

Kraj ten ma jeden z najwyższych dochodów per capita na Bliskim Wschodzie. Walutą ZEA jest swobodnie wymienialny dirham (AED). Koszty pracy w Emiratach są konkurencyjne, ponadto kraj ten cieszy się minimalnym ryzykiem finansowym.

Emiraty prowadzą w ramach Rady Współpracy Zatoki Perskiej negocjacje ws. zawarcia umów o wolnym handlu m.in. z UE i Japonią, które umożliwiłyby firmom w ZEA dostęp do rynków obejmujących ponad 500 milionów osób.

System prawny Zjednoczonych Emiratów Arabskich

System prawny Emiratów jest systemem mieszanym prawa muzułmańskiego (arab. شريعة – szari'a) i europejskiego prawa kontynentalnego. W zakresie podatków nie istnieje ustawodawstwo federalne – każdy z emiratów tworzy własne przepisy podatkowe. Rozwiązania oferowane przez poszczególne emiraty są bardzo zbliżone, różnice często zaznaczają się na polu administracyjnym oraz w kosztach i długości trwania procedur rejestracji spółek. Wspólną korzyścią oferowaną spółkom przez wszystkie emiraty jest brak: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od zysków kapitałowych, VAT-u, podatku u źródła. Zobowiązane do płacenia podatków są jedynie firmy z przemysłu paliwowego i energetycznego oraz oddziały zagranicznych banków. Emiraty są jurysdykcją znajdującą się na białej liście OECD, bardzo atrakcyjną dla przedsiębiorców ukierunkowanych globalnie i oferującą optymalne podatkowo rozwiązania, w szczególności poprzez wykorzystanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy ZEA a Polską (lub innym krajem – ZEA podpisały umowy z niemalże 60 krajami na całym świecie, w tym m.in. z Francją, Luksemburgiem, Maltą, Holandią, Chinami). W związku z wypracowaną renomą ZEA nie są pod presją wymiany informacji w sprawach podatkowych.

Formy spółek przewidziane przez prawo handlowe ZEA, które są najatrakcyjniejszymi podatkowo z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy są spółka offshore oraz spółka w wolnej strefie, tzw. free zone (FZ), której charakterystykę i korzyści z nią związane przedstawiamy w niniejszej ofercie na przykładzie rekomendowanego przez nas emiratu Ras Al-Khaimah.

Spółki zorganizowane w wolnych strefach

Spółki zakładane w wolnych strefach oferują wiele zachęcających – z pozycji potencjalnych inwestorów – aspektów. Proces jej rejestracji jest szybki; nie jest ona ograniczona w kwestii osób, które zatrudnia; korzysta z braku ograniczeń walutowych i przyzwoitej liczby regulacji. Ponadto, wolne strefy cechuje bardzo dobra infrastruktura i atrakcyjne środowisko pracy. Spółki FZ mogą być w 100% własnością obcokrajowców, nie mogą jednak prowadzić działalności handlowej bezpośrednio na lokalnym rynku. Zakładając spółkę w wolnej strefie ZEA, należy ubiegać się o licencję (najczęściej handlową) celem rozpoczęcia działalności w tym kraju.

Struktura spółek

Spółki FZ występują w dwóch formach: spółki z jednym udziałowcem (ang. free zone establishment – FZE) lub spółki z minimum dwoma, maksimum pięcioma udziałowcami (ang. free zone company – FZC). Udziałowcy spółki mają możliwość otrzymania wizy inwestycyjnej, menadżerskiej lub pracowniczej (w zależności od sytuacji i struktury spółki). Co do zasady, nie ma wymogu aby FZE posiadała dyrektora (aczkolwiek jest to dogodne dla celów podatkowych) – FZC musi mieć ich minimum dwóch. Dane dyrektorów spółek nie są jawne. Ponadto, każda spółka musi mieć menadżera oraz sekretarza. Minimalny kapitał zakładowy dla tego rodzaju spółek wynosi 100 000 AED – kwota ta zostaje zdeponowana w banku w ZEA i może zostać wypłacona w całości po uzyskaniu przez spółkę licencji. Ponadto, wymogiem jest składanie przez spółkę sprawozdań finansowych sporządzonych przez biegłego rewidenta, który musi zostać wskazany przez spółkę w ciągu 18 miesięcy od daty rejestracji, natomiast koszt audytu jest zależny od ilości transakcji przeprowadzonych przez spółkę w danym roku.

FZE może zostać utworzona w przeciągu jednego miesiąca, okres oczekiwania na zakończenie rejestracji FZC to maksimum dwa miesiące. Kwota wynagrodzenia Kancelarii z tytułu rejestracji spółki obejmuje w szczególności następujący zakres czynności:

  1. przygotowanie umowy spółki oraz wstępnych uchwał związanych z ukonstytuowaniem się spółki;
  2. kontakt z odpowiednim urzędem emiratu i uzyskanie jego aprobaty dla dokumentacji spółki;
  3. wpisanie spółki do rejestru handlowego;
  4. uzyskanie urzędowego potwierdzenia założenia spółki (ang. certificate of incorporation) oraz klauzuli apostille na wszystkich dokumentach urzędowych;
  5. emisja udziałów w spółce na rzecz klienta;
  6. pomoc przy uzyskaniu licencji dla spółki typu commercial license;
  7. uzyskanie od odpowiedniego urzędu wszelkich innych niezbędnych zezwoleń dla spółki oraz pomoc przy założeniu rachunku bankowego dla spółki.
Korzyści podatkowe

Spółki FZ korzystają z braku zobowiązań podatkowych w odniesieniu do podatków: dochodowego, od importu/eksportu, od towarów nabytych i od majątku; dodatkowo nie podlegają ograniczeniom w zakresie wycofywania kapitału i zysków do kraju. Ponadto, spółka zorganizowana w wolnej strefie ma prawo otrzymania z Ministerstwa Finansów ZEA certyfikat rezydencji podatkowej pozwalający jej na korzystanie z zapisów wspomnianych wyżej umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te pozwalają na opodatkowanie zysków osiąganych z dywidendy, odsetek, należności licencyjnych i wynagrodzeń dyrektorskich wyłącznie w kraju, w którym powstały. Podstawę do wydania certyfikatu rezydencji podatkowej stanowi licencja spółki. Oferujemy naszą pomoc w zakresie ubiegania się przez spółkę o oba dokumenty.

Prezentacja emiratu Ras Al-Khaimah

Emirat ten mieści się blisko cieśniny Ormuz, dzieląc górzyste granice z Sułtanatem Omanu od południa i północy oraz obejmując swoim terytorium kilka wysp w Zatoce Perskiej. Jest to jedynie 40 minut drogi od centrum Dubaju, dzięki czemu Ras Al-Khaimah posiada dostęp do ponad 1,2 miliarda konsumentów na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Inwestorzy skorzystać mogą z występującego w dużych ilościach zaopatrzenia energii po konkurencyjnych cenach, ponadto geografia tego emiratu czyni go miejscem bardzo atrakcyjnym turystycznie.

Prawidłowo skonstruowana spółka w Ras Al-Khaimah jest legalną, efektywną pod kątem podatkowym i kosztowym strukturą dla celów międzynarodowej działalności handlowej. Stanowi ona bardzo dobrą alternatywę dla spółek w wolnych strefach Dubaju, z racji szybszej procedury założenia oraz dużej ilości dostępnych zakładów magazynowych do wyboru. Prawidłowo zorganizowana spółka nie płaci miejscowego podatku od osób prawnych i – jak w całym kraju – nie podlega podatkowi dochodowemu i od zysków kapitałowych. Decyzja obcego inwestora o zarejestrowaniu spółki w strefie wolnego handlu Ras Al-Khaimah pozwala na władanie całością spółki bez wymogu współpracy z lokalnymi partnerami. Spółka w strefie musi mieć jednego udziałowca i dyrektora – nie ma limitu co do ilości udziałowców i mogą być nimi również osoby prawne. W emiracie tym nie prowadzi się rejestru udziałowców ani dyrektorów – jedyne dostępne informacje to nazwa spółki i data jej założenia.

Spółka w Ras Al-Khaimah nie może wynajmować nieruchomości ani otworzyć na terenie ZEA rachunku bankowego dla spółki. Podmioty zarejestrowane w Ras Al-Khaimah zobowiązane są składać coroczne sprawozdania finansowe. Sama rejestracja może jednak nastąpić w ciągu jednego dnia.

Prezentacja emiratu Dubaj

W Dubaju mieści się wiele wolnych stref, w których zakładane spółki utrzymują swój status offshore. Jak w pozostałych emiratach, strefy te są wolne od podatków i oferują celowo wybudowane powierzchnie biurowe i magazynowe. Licencję dla spółek w wolnych strefach można uzyskać w ciągu 2-6 tygodni w zależności od wybranej strefy. Większość stref wymaga, aby działalność handlowa spółek była prowadzona poza Dubajem. Niektóre ze stref tworzone są z określonym celem działalności, np. w tzw. „Knowledge Village” rejestrowane są spółki świadczące usługi w zakresie edukacji. Wybór określonej strefy zależy zatem od potrzeb konkretnego inwestora, gdyż do nich dostosowane są oferowane udogodnienia i wyposażenie. Strefa DAFZ jest odpowiednia dla działalności handlowej w przypadku towarów wysokiej wartości, ale w małych ilościach, z łatwym dostępem do wybranych rynków. W strefie DIFC znajduje się pełnoprawna giełda, przez co strefa ta jest atrakcyjna dla dostawców międzynarodowych usług finansowych – związanych z bankowością inwestycyjną, rynkami kapitałowymi, zarządzaniem aktywami. Dubai Media City to strefa odpowiednia dla producentów muzycznych, wydawców, dostawców usług w zakresie marketingu itp., natomiast Dubai Internet City jest siedzibą wielu wiodących spółek IT. Wszystkie z tych stref oferują konkurencyjną cenowo energię i zakłady użytkowe. Niemniej jednak sama rejestracja spółek jest stosunkowo droga, a niektóre ze stref wymagają długiego okresu oczekiwania na wolną powierzchnię.

W przeciwieństwie do struktur lokowanych w wolnych strefach, spółka w Dubaju jest stosunkowo łatwa do założenia a sama procedura relatywnie krótka.

Prezentacja emiratu Abu Zabi

Abu Zabi to bogata w ropę stolica ZEA i jednocześnie największy ze wszystkich emiratów. Mimo iż założenie spółki w Abu Zabi jest relatywnie bardziej skomplikowane i kosztowne, emirat ten jest wyjątkowo atrakcyjny, szczególnie dla inwestorów mających na celu podjęcie działalności w przemyśle paliwowym tego regionu. Abu Zabi jest jurysdykcją o dobrej reputacji i znacznej regulacji działalności handlowej. Większość inwestorów zagranicznych wybierających spółkę w Abu Zabi decyduje się na spółkę typu LLC – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy jednak zaznaczyć, że jest to spółka, która musi być minimum w 51% własnością obywateli ZEA. Musi ona również mieć minimum 2 udziałowców i podlega stosunkowo wysokim opłatom rządowym. Niemniej jednak struktura ta jest bardzo popularną formą rejestracji spółki w Abu Zabi. Czynniki zachęcające inwestorów to między innymi:

  • odpowiednie działki gruntowe po niskich cenach,
  • użytki publiczne (woda, prąd) zapewniane po promocyjnych stawkach,
  • możliwość wynajęcia zakładów przemysłowych w różnych strefach industrialnych.

Po założeniu spółki, klienci otrzymują rezydencję w ZEA i wizy pracownicze oraz otwarty zostaje rachunek bankowy dla spółki. Struktura taka nie może zajmować się inwestycją środków osób trzecich, ubezpieczeniami ani bankowością i musi co roku składać sprawozdania finansowe poddawane audytowi.

Spółki w państwach o korzystnych systemach podatkowych i zmiana rezydencji podatkowej
– remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w państwach o korzystnych systemach podatkowych według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC. Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC)
a zagraniczne fundacje

Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC) a zagraniczne fundacje

Od 2018 r. polski ustawodawca znowelizował przepisy dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC). Przed nowelizacją przepisy o CFC nie obejmowały zagranicznych fundacji. Po objęciu zagranicznych fundacji przepisami o spółkach kontrolowanych pojawił się problem wypłaty środków na rzecz beneficjentów, ponieważ zasadniczo fundacje nie mogą wypłacać dywidendy, co prowadziło do podwójnego opodatkowania tego typu wypłat – raz opodatkowane w państwie źródła podatkiem dochodowym, a później u polskiego podatnika podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem dochodowym. Obecnie ustawa jasno wskazuje, że fundacje zagraniczne po spełnieniu określonych warunków będą spółkami kontrolowanymi, co jest korzystne dla przedsiębiorców rodzinnych (głównie z uwagi na zasady sukcesji majątku w takich podmiotach) i mniej korzystne dla podmiotów dokonujących optymalizacji podatkowych z wykorzystaniem fundacji zagranicznych.

Zakład zagraniczny a spółka zależna

Zakład zagraniczny a spółka zależna

Prowadzenie zagranicznej działalności gospodarczej może prowadzić do powstania zakładu. Regulacje dotyczące zakładów zawarte są w krajowych porządkach prawnych, jak i w umowach bilateralnych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą także zdecydować się na prowadzenie działalności w formie spółki zależnej, jednak muszą liczyć się wtedy z określonymi konsekwencjami.

Jurysdykcje podatkowe niechętne do współpracy –
co takiego dają przedsiębiorcom, że Unia
tak bardzo się ich boi?

Jurysdykcje podatkowe niechętne do współpracy – co takiego dają przedsiębiorcom,
że Unia tak bardzo się ich boi?

Od grudnia 2017 r. Unia Europejska prowadzi wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Ostatnią aktualizację tej czarnej listy opublikowała 6 października 2020 r. Znajduje się na niej obecnie 12 państw, terytoriów, jurysdykcji. Dlaczego Unia piętnuje konkurencyjne systemy podatkowe? Bo są konkurencyjne.

Jak miliarderzy na całym świecie korzystają
z zagranicznych jurysdykcji

Jak miliarderzy na całym świecie korzystają z zagranicznych jurysdykcji

To, co w jednym kraju jest zakazane, w innym może być całkowicie dopuszczalne, ba, nawet nieopodatkowane. Z tych też przyczyn twórcy nowych biznesów, przedsiębiorcy, którym jedna jurysdykcja zamyka drogę do prowadzenia działalności, przenoszą ją do innej. I choć może to budzić kontrowersje, przedsiębiorcy, nawet mimo zmian przepisów i milionowych kar, bogacą się i zostają miliarderami. Najbardziej wyrazistym tego przykładem są twórcy kasyn i gier hazardowych online.

Malta – licencja hazardowa dla organizatorów gier, rezydencja podatkowa dla graczy

Malta – licencja hazardowa dla organizatorów gier, rezydencja podatkowa dla graczy

Malta od wielu już lat buduje swoją pozycję na europejskim oraz światowym rynku hazardu, w tym w szczególności gier hazardowych online. Obecnie ok. 10% światowych operatorów gier hazardowych online posiada licencję maltańską, a jak wskazuje się w mediach, tylko w ciągu ostatnich trzech lat Malta przyciągnęła ponad 160 dostawców gier hazardowych online.

Sztorm nad maltańskim sektorem jachtowym

Sztorm nad maltańskim sektorem jachtowym

Maltański rejestr statków należy do największych na świecie. Malta to również jeden z najpopularniejszych krajów pod względem rejestracji jachtów rekreacyjnych. Na Malcie obowiązują przepisy unijne, jasne przepisy dotyczące hipotek jachtowych i niskie koszty rejestracji. Jeszcze do niedawna państwo to stanowiło swego rodzaju raj dla właścicieli jachtów. Jednak nawet w raju zdarzają się silne sztormy i gwałtowne burze.

Afera z najbogatszą kobietą Afryki w tle stawia maltańską jurysdykcję podatkową na cenzurowanym. Ale czy słusznie?

Afera z najbogatszą kobietą Afryki w tle stawia maltańską jurysdykcję podatkową na cenzurowanym. Ale czy słusznie?

Malta ostatnio nie ma dobrej prasy, za sprawą kilku wydarzeń. Od pewnego czasu to państwo oskarżane jest przez opozycję, Komisję Europejską i co najmniej kilka krajów, iż zbyt „lekką ręką” szafuje swoim obywatelstwem w ramach tzw. programu „paszport za pieniądze”. Chodzi o to, że wśród ponad 9,6 tys. przyznanych, między styczniem 2015 r. a grudniem 2018 r., obywatelstw znalazło się przynajmniej kilka przypadków kontrowersyjnych. Uzyskały je prominentne osoby, niekiedy z pierwszych stron gazet, ale nie tyle z racji zajmowanej pozycji, co poważnych nadużyć finansowych.

Strefy offshore – słabość czy siła Rosji?

Strefy offshore – słabość czy siła Rosji?

Poza granicami państw znajduje się wiele pieniędzy należących do ich obywateli. Znalazły się tam z różnych powodów. Część z nich należy do osób pracujących za granicą. Nie są to może duże pieniądze w przeliczeniu na jednego pracującego, ale w swojej masie stanowią kapitał, o który zabiegają zarówno banki, jak i państwa. Pieniądze zarabiane przez Ukraińców w Polsce szacuje się na kwotę ponad 3 miliardów dolarów w skali roku. Trudno się więc dziwić, że toczy się walka o wykorzystanie tych środków, choćby po to, aby zarobić na ich transferze do rodzimego kraju. W tym artykule chcielibyśmy bliżej przyjrzeć się na przykładzie rosyjskim losom naprawdę dużych pieniędzy znajdujących się poza granicami Federacji Rosyjskiej, które znalazły się tam na skutek swego rodzaju pierwotnej akumulacji kapitału po rozpadzie ZSRR, a także w wyniku specyficznego klimatu inwestycyjnego panującego w Rosji przez ostatnie dziesięciolecia. Pieniądze te najczęściej trafiają do krajów/terytoriów zwanych offshore’ami.

Fundacje prywatne potrzebne także w Polsce

Fundacje prywatne potrzebne także w Polsce

Fundacje prywatne to w wielu przypadkach najlepszy sposób zabezpieczenia interesów rodziny w przypadku sukcesji biznesu lub dziedziczenia. Rozwiązanie to, doceniane w wielu państwach Europy, coraz częściej staje się także sposobem na ochronę majątku przez zamożnych Polaków. Pozwala ono uchronić majątek przed rozproszeniem, podziałem między wielu spadkobierców lub jego marnotrawieniem przez następców. To także sposób na zapewnienie ciągłości biznesu i stały rozwój działalności firmy przy zachowaniu jej rodzinnego charakteru – nawet gdy brakuje następców skłonnych do jej prowadzenia. Rozwiązanie to mimo licznych zalet w Polsce wciąż jest niedostępne.

Podatek od zysków hipotetycznych

Podatek od zysków hipotetycznych. Ostatnia szansa na uzyskanie dodatkowej rezydencji podatkowej

1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie nowy podatek od zysków hipotetycznych. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli przenieść swoje aktywa, siedzibę lub stały zakład za granicę i tam zrealizować zyski kapitałowe, zapłacą z tego tytułu podatek. Osoby chcące zdążyć ze zmianą rezydencji podatkowej i uniknąć tego obciążenia muszą pamiętać, że pozostało im już niewiele czasu.

Spółka na Cyprze

Cypr nadal atrakcyjny dla polskiego przedsiębiorcy

Wielostronna konwencja podatkowa MLI oraz zmiany ustaw podatkowych miały w znaczący sposób wpłynąć na sytuację polskich przedsiębiorców będących udziałowcami lub właścicielami zagranicznych spółek. Jednak mimo prób wprowadzenia nowych obostrzeń ulokowanie majątku i obrót nim w obcych jurysdykcjach nadal są bardzo opłacalne. Wciąż jednym z najatrakcyjniejszych kierunków jest należący do Unii Europejskiej Cypr.

Fundacja prywatna w Liechtensteinie

Korzyści z założenia fundacji prywatnej w Liechtensteinie

Wśród polskich przedsiębiorców wciąż wielu jest nieprzekonanych do konstrukcji fundacji prywatnej i jej korzystnego wpływu na proces efektywnego zarządzania majątkiem. W gronie sceptyków dominuje pogląd, że samo przeniesienie aktywów na inny podmiot rodzi ogromne ryzyko. Praktyka pokazuje jednak, że jest to jedynie mit, a zyskujące popularność fundacje prywatne świetnie funkcjonują zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku.

CRS

CRS, czyli Common Reporting Standard – problemy, zagrożenia, skutki

Obietnice wyborcze trzeba spełniać, a potrzeby społeczeństwa zabezpieczać. Jak to jednak zrobić? „Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy!” – powiedziała kiedyś Margaret Thatcher. Krótko mówiąc, rozwiązania takie jak CRS, czyli Common Reporting Standard, to kolejna metoda na wydłużenie ręki fiskusa...

Cypr

Raj podatkowy na Cyprze

Cypr położony jest w strategicznym punkcie, gdzie przecinają się szlaki handlowe Europy, Afryki i Azji. System podatkowy tego kraju należy uznać za najbardziej sprzyjający celom planowania podatkowego spośród systemów podatkowych wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą spółek zakładanych na Cyprze stanowi jedną z najbardziej popularnych formuł międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Istnieje jednak wiele typowych błędów popełnianych przez rezydentów podatkowych Polski, którzy posiadają spółki na Cyprze. Wyjaśniamy, w jaki sposób można się przed nimi ustrzec.

Kostaryka

Korzyści z założenia spółki w Kostaryce

Na offshorowej mapie świata wciąż czeka na odkrycie biznesowa perła Karaibów – Kostaryka. Założenie spółki w tym państwie gwarantuje anonimowość biznesową, poufność danych i pełną dyskrecję dla potencjalnego właściciela. Zachętą do prowadzenia biznesu w tym kraju jest atrakcyjne opodatkowanie i możliwość skorzystania z usług powiernika oraz sprawny proces rejestracji spółki. Warto podkreślić, że Kostaryka nie została wpisana na czarną listę rajów podatkowych.

Malta

Malta – legalny raj dla kryptowaluty

Nie ulega wątpliwości, że Republika Malty należy obecnie do najbardziej atrakcyjnych pod względem gospodarczym państw Unii Europejskiej. Sukces ekonomiczny Malty opiera się na dwóch stabilnych filarach. Pierwszym z nich jest konkurencyjna i innowacyjna gospodarka narodowa, w dużej mierze oparta na kapitale zagranicznym, drugim natomiast – elastyczny system podatkowy, słusznie uznawany za wzór optymalizacji obciążeń fiskalnych w Europie.

Mauritius

Dlaczego warto założyć spółkę na Mauritiusie?

Polityka fiskalna państw wysoko rozwiniętych cechuje się stosunkowo uciążliwymi dla przedsiębiorców obciążeniami podatkowymi. Odpowiednio przemyślana strategia podatkowa firmy, uwzględniająca transfer aktywności gospodarczej do tzw. rajów podatkowych, może jednak znacząco obniżyć zobowiązania podatkowe w prowadzonej działalności gospodarczej.

Monako

Konto bankowe w Monako dla rezydentów i nierezydentów

Monako to państwo liczące nieco ponad 40.000 mieszkańców i niecałe 2 km2. Na tym skrawku ziemi otoczonym Morzem Śródziemnym mieszka 2000 milionerów i 50 miliarderów, a 60 banków dba o finanse swoich Klientów zgromadzone na 345.000 rachunków.

Życie na bogato w Monako – optymalne rozwiązanie

Księstwo Monako jest prawdziwym rajem na ziemi dla tych, którzy preferują modne życie, ciepły klimat, wyśmienite jedzenie i wspaniałe widoki. To także doskonałe miejsce dla tych, którzy nie lubią płacić podatków. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają bowiem obowiązkowi odprowadzania podatku dochodowego. Księstwo nie pobiera od osób fizycznych podatku od nieruchomości oraz podatku od zysków kapitałowych. Jest tylko jeden warunek – należy uzyskać status rezydenta podatkowego Księstwa Monako.

Wyspy Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Przedsiębiorca szukający rozwiązań, które zminimalizują obciążenia podatkowe w jego firmie, powinien zwrócić uwagę na korzyści wynikające z założenia spółki w jurysdykcjach podatkowych, w których przepisy fiskalne pozwalają redukować koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z bardziej konkurencyjnych państw stwarzających dogodne i bezpieczne warunki do prowadzenia działalności jest Republika Wysp Marshalla.

Wyspy Marshalla – anonimowy raj podatkowy dla ceniących prywatność

Wyspy Marshalla strzegą prywatności udziałowców wyjątkowo skutecznie. Informacji o beneficjencie spółki nie posiada nawet sam rejestr spółek. Co więcej, Republika dopuszcza usługi powiernicze wobec dyrektorów i wspólników, a państwo nie pobiera podatków od nierezydentów. To tylko niektóre z korzyści, które płyną z założenia firmy w tym raju podatkowym.

Optymalne wakacje w raju (cykl)

Część I: Anguilla i Hongkong

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do „rajów podatkowych”.

Część II: Makau

Makau, powszechnie znane jako „Las Vegas Azji”, uważane jest za raj podatkowy z powodu korzystnej struktury podatkowej (dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych). W 2002 roku rząd Makau uchwalił ustawę, która oficjalnie zalegalizowała hazard oraz kasyna offline. Natomiast w 2003 r. zalegalizowano hazard online.

Część III: Księstwo Luksemburg

Księstwo Luksemburg to małe państwo położone w Europie Zachodniej, które jest jednym z najbardziej liczących się na świecie ośrodków finansowych. Chociaż nie jest typowym rajem podatkowym, to z uwagi na przepisy prawne oraz system podatkowy jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów.

Część IV: Seszele

Seszele to nie tylko piękne wyspy i często wybierany kierunek wakacyjnych wyjazdów, lecz także popularne miejsce do zakładania zagranicznych spółek typu offshore. Chociaż Seszele są niezawisłą republiką demokratyczną, która uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w roku 1976, to pozostają członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów, na czele której stoi Elżbieta II, i nie podlegają żadnej władzy Korony Brytyjskiej. Dlatego też nie są podporządkowane Dyrektywie Unii Europejskiej w przedmiocie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek w odróżnieniu od rajów podatkowych powiązanych z państwami członkowskimi UE (głównie ze Zjednoczonym Królestwem i jego terytoriami zamorskimi).

Część V: Federacja Saint Kitts i Nevis

Federacja Saint Kitts i Nevis jest monarchią konstytucyjną położoną na Morzu Karaibskim, na czele której stoi brytyjski monarcha reprezentowany przez gubernatora generalnego. Federacja ta jest najmniejszym państwem w obu Amerykach. Ze względu na ścisłe powiązanie z Koroną Brytyjską, należy ją uznać za jurysdykcję stabilną, o wysokim poziomie legislacji.

Część VI: Saint Lucia

Saint Lucia to państwo w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim, na wyspie o tej samej nazwie, należącej do archipelagu Wysp Nawietrznych, części Małych Antyli.

Część VII: Vanuatu

Republika Vanuatu to państwo położone na 83 wyspach Nowych Hebrydów należących do Oceanii. Vanuatu ma jednoizbowy parlament z 52 posłami, który jest wybierany co 4 lata w głosowaniu powszechnym. Przywódca głównej frakcji parlamentarnej jest zazwyczaj wybierany na premiera i szefa rządu. Głową państwa jest prezydent wybierany co 5 lat przez parlament i prezydentów 6 rządów prowincjonalnych.

Część VIII: Malta i Cypr

Maltańskie prawo podatkowe nie należy do najprostszych w Europie. Podatek dochodowy od osób prawnych na Malcie wynosi 35%. Jednocześnie system podatkowy Malty oferuje wiele możliwości obniżenia lub wyeliminowania opodatkowania dochodu, co w połączeniu z siecią kilkudziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zostały zawarte przez Maltę, stwarza możliwości do międzynarodowego planowania podatkowego zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i prawnych.

Część IX: Gibraltar

Gibraltar jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii i stanowi tzw. Kolonię Koronną, co oznacza, że posiada własną administrację, która zajmuje się jedynie polityką wewnętrzną. Zgodnie z art. 227 par. 4 Traktatu rzymskiego, Gibraltar stał się członkiem Unii Europejskiej jako terytorium, za którego politykę zagraniczną odpowiedzialne jest państwo członkowskie. Dzięki takiemu statusowi Gibraltar może korzystać z większości swobód związanych z członkostwem w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Część X: Liechtenstein

Prawo Liechtensteinu stwarza duże możliwości optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorców. Podatek CIT można zredukować, wykorzystując rodzaje osób prawnych funkcjonujące w ramach prawa Liechtensteinu.

Część XI: Delaware i Wyoming

Delaware posiada jedne z najlepszych ulg podatkowych na świecie, na które liczyć mogą zagraniczne podmioty zakładające tu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Równie atrakcyjnym podatkowo dla utworzenia spółki jest stan Wyoming i, podobnie jak w Delaware, do rejestracji podmiotu wystarczy jedna osoba.

Korzyści podatkowe

Czy posiadanie jachtu może być korzystne finansowo?

Posiadanie jachtu może być źródłem zarobku. Jacht – tak jak wszystko, co stanowi własność prywatną – może być wynajmowany na podstawie umowy najmu. Osiągane z tego tytułu przychody stanowią tzw. przychód pasywny, czyli taki, który nie wymaga stałego zaangażowania i w związku z tym jest jedną z najwygodniejszych form zarabiania pieniędzy.

Raje podatkowe

Raje podatkowe to nie tylko ciepłe kraje

Franklinowską pewność śmierci i podatków rozszerzyć można o kolejny pewnik: to, że większość z nas wolałaby uniknąć jednego i drugiego. I tak jak śmierć ma dwie strony medalu: przerażającą – piekło i przyjemną – niebo, tak i w przypadku daniny na rzecz państwa może być całkiem przyjemnie. Można bowiem trafić do raju – raju podatkowego. Barbados, Saint Lucia, Seszele… Ale trzeba pamiętać, że raje podatkowe to nie tylko ciepłe kraje.

Minimalne podatki, maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończona ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Legalna optymalizacja podatkowa

Wywiad z Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwości skorzystania z możliwości rajów podatkowych w sposób całkowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących tak zwaną „szkodliwą konkurencję podatkową".

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Międzynarodowe planowanie podatkowe to opcja, którą warto rozważyć w każdym wypadku, gdy spodziewamy się uzyskać większe przychody. Jak jednak widać z przykładów omówionych w niniejszym artykule, nie da się jej stosować bez znajomości lokalnych przepisów podatkowych i ograniczeń dewizowych.

Raje podatkowe a inwestycje kapitałowe

Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat, np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały były pierwotnie obejmowane „po nominalne", a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).

Podatki - lepiej nie płacić niż płacić

Czy wolno nie płacić podatków?

Co zrobić, żeby płacić niższe podatki? Nad tym pytaniem często zastanawiają się przedsiębiorcy, gdyż podatki zazwyczaj stanowią znaczny koszt w działalności przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo rajów podatkowych

Czy korzystanie z „rajów podatkowych" jest bezpieczne?

Wszystko zależy od tego jaką dokładnie jurysdykcję wybierzemy. Kraje uznawane za „raje podatkowe" stanowią ponad połowę listy dziesięciu najbardziej stabilnych i bezpiecznych terytoriów na świecie.

Majątek w księgach wieczystych

Księgi wieczyste online, czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet, to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja na giełdzie

Optymalizacja w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein - raj podatkowy

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Wywiady dot. optymalizacji podatkowej

"Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur.

"Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012