Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Zakładanie spółek w Kostaryce

Republika Kostaryki (República de Costa Rica) to państwo położone w Ameryce Środkowej nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym.

 

Kostaryka jest krajem o najwyższym standardzie życiowym w Ameryce Środkowej, o stabilnych, demokratycznych rządach (od 1948 r. znajduje się pod protektoratem wojskowym Stanów Zjednoczonych i rozwiązała własną armię).

Podstawowe korzyści podatkowe

Konstytucja Kostaryki ustanawia tzw. zasadę terytorialności, zgodnie z którą dochód uzyskany poza terytorium Kostaryki nie podlega opodatkowaniu w kraju. Tym samym Spółka powinna być zwolniona z obowiązków podatkowych na terenie Kostaryki w przypadku dochodu pochodzącego spoza terytorium tego kraju.

W przypadku Spółki z siedzibą Kostaryce, która nie będzie osiągała w Kostaryce dochodów, nie będzie wymagane również prowadzenie dla niej księgowości.

Jednocześnie, przedmiotowa Spółka na Kostaryce nie będzie również podlegać obowiązkowi badania przez audytorów.

Z drugiej strony, Kostaryka nie znajduje się na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, określoną rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego. Jest to zupełny ewenement, dzięki któremu możliwe jest utworzenie spółki niosącej ze sobą wszystkie korzyści, jakie oferują tzw. "raje podatkowe", ale bez ryzyka negatywnych konsekwencji, jakie wiąże polskie prawo podatkowe z wykorzystaniem takiej spółki w obrocie gospodarczym.

Wymogi prawne

Dla założenia Spółki wymagane jest między innymi powołanie trzech jej Dyrektorów, którzy powinni przebywać na terytorium Kostaryki w trakcie jej założenia i rejestracji.

Miedzy innymi z tego względu wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług tzw. Dyrektorów powierniczych dostarczonych przez naszą Kancelarię.

W praktyce proces założenia i rejestracji Spółki w Kostaryce trwa ok. 1,5 miesiąca.

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

Kostaryka zawarła umowę o wymianie informacji podatkowych z (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) jedynie z Argentyną (stan z dnia 10 listopada 2010 r.).

Ponadto, Kostaryka jest stroną konwencji podatkowej z Hiszpanią - jednakże, umowa ta nie weszła w życie (stan na listopad 2010 r.).

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012